Mõiste:Rohetehnoloogia

Allikas: Energiatalgud


Rohetehnoloogia ehk säästev/keskkonnahoidlik/puhas tehnoloogia (sustainable/environmental/clean/green technology) kirjeldab tehnoloogiat mis inimeste vajaduste rahuldamiseks ei ületa keskkonna taluvusvõimet. Tootmisprotsess ja sellest tulenev toode (teenus) on loodud nii kasutatud materjalide kui ka energia mõttes säästlikult (maksimaalselt on kasutatud taastuvaid energiaallikaid ja materjale, mille loomise energiamahukus on minimaalne ja/või loodud materjalid on taaskasutatavad). Oluline on loodavate toodete säästlik iseloom ka kasutamise ja kasutuselt kõrvaldamise etapis ehk kogu elutsükli ulatuses. Säästev tehnoloogia arvestab toote valmistamise asemel ka teenuse pakkumisega.


Allikas: Säästva Arengu Komisjon. Rohetöökohtade potentsiaal Eestis. 2012

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad