Mõiste:Rohetoodete ja -teenuste sektor

Allikas: Energiatalgud


Rohetoodete ja –teenuste või keskkonnahoidlike toodete ja teenuste sektor on erinevate tehnoloogiate tootjate kogum ja kaubad, mis mõõdavad, kontrollivad, taastavad, ennetavad, vähendavad, uurivad keskkonnakahju õhus, vees ja mullas, samuti jäätmete, müra, bioloogilise mitmekesisuse ja maastikega seonduvate probleemide lahendamine. Keskkonnahoidlike kaupade ja teenuste sektor sisaldab puhtamaid tehnoloogiaid, kaupu ja teenuseid, mis aitavad ennetada või vähendada saastamist ja loodusressursside ülekasutust.


Allikas: Säästva Arengu Komisjon. Rohetöökohtade potentsiaal Eestis. 2012

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad