Mõiste:Termokeemiline muundamine

Allikas: Energiatalgud

Thermochemical conversion - kõrgtemperatuurne protsess (pürolüüs, gaasistamine, söestamine), mille käigus muudetakse tahked ained (kütused) sekundaarseteks tahketeks, vedelateks või gaasilisteks energiakandjateks (tahk-, vedel-, gaaskütusteks).

Allikas:
Kask, Ü., Vares, V. Termokeemiline muundamine. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed 2013. (12.01.2014)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad