Mõiste:Tuuleenergia

Allikas: Energiatalgud

Määruse käsitluses

Tuule kineetiline energia, mida kasutatakse tuuleturbiinides energia tootmiseks.

Allikas: määrus (EL) nr 147/2013


Säästva arengu sõnaseletuste käsitluses

Õhuvoolu kineetiline energia, mida tuulejõuseadme vahendusel saab kasutada näiteks elektri tootmiseks. T. praktiline kasutuselevõtmine eeldab suuremaid investeeringuid ühe võimsusühiku kohta, võrreldes Eesti jaoks traditsioonilise elektritootmisega põlevkivi põletamise teel. T-ga toodetud elektri hind võib muutuda odavamaks fossiilkütuse baasil toodetavast, juhul kui viimase puhul hakatakse arvestama kaasnevat negatiivset keskkonna- ja tervisemõju. T. kasutamisel tuleb arvestada võimsusvaru, sest genereeritava elektri hulk sõltub otseselt tuulevoo tihedusest ja kõikumisest ajas.

Allikas: ekspertmääratlus

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad