Mõiste:Tuulepark

Allikas: Energiatalgud

Mitmest elektrituulikust ning elektrituulikuid omavahel ja neid liitumispunktiga ühendavatest seadmetest, ehitistest ning rajatistest koosnev elektrijaam.

Allikas: ELMAK aastani 2018, Võrgueeskiri


---


Tuuleelektrijaam (kasutatakse ka tuulikupark ja tuulepark) – mitmest elektrituulikust ning elektrituulikuid omavahel ja neid liitumispunktiga ühendavatest seadmetest, ehitistest ning rajatistest koosnev elektrijaam.

Allikas:
OÜ Hendrikson & Ko. Olulise ruumilise mõjuga objekti (tuuleelektrijaam) asukoha eelvalik Lääne-Harjumaal , Tallinn-Tartu 2013.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad