Mõiste:Tuumaenergia

Allikas: Energiatalgud

Aatomituuma siseenergia. T. muundamisega tegeleb energeetika ja tuumatehnika haru tuumaenergeetika; nüüdisajal on selle põhiseade tuumareaktor, milles tuumade lõhustumisel vabanev energia neeldub aines ja muutub soojuseks. Seda kasutatakse vahetult (tuumasoojusjaam) või muundatakse elektriks; võimalik on mõlema kasutusviisi ühendamine. T. osa maailma elektritootmises on 16%, ent on riike, kus ligikaudu kolmveerand elektrienergiast tuleb tuumajaamadest (Prantsusmaa, Leedu). T. edasise kasutuse kohta on esitatud risti vastukäivaid seisukohti, kuna selle tehnoloogia on seotud radioaktiivse aine võimaliku väljapaiskumisega, millele lisandub radioaktiivsete jäätmete ladestamisega kaasnev keskkonnarisk.

Allikas: Säästva arengu sõnaseletusi, ekspertmääratlus

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad