Mõiste:Võrgueeskiri

Allikas: Energiatalgud

Arengukava käsitluses

Õigusakt, mis sätestab:

- varustuskindluse suhtes kohaldatavad nõuded,
- varustuskindlusest tulenevad tehnilised nõuded elektripaigaldisele,
- mõõtmisele ja mõõteseadmetele kohaldatavad tehnilised ja metroloogianõuded,
- võrguga ühendamise ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise korra ning võrguettevõtja poolt võrguga ühendamise ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest võetava tasu arvestamise korra,
- põhivõrguettevõtja ja naaberriikide asjaomaste võrguettevõtjate tehnilise koostöö tingimused,
seaduses ettenähtud muud tingimused.

Allikas: ELMAK aastani 2018


Seaduse käsitluses

Õigusakt, milles nähakse ette:

1) varustuskindluse suhtes kohaldatavad nõuded;
2) varustuskindlusest tulenevad tehnilised nõuded elektripaigaldisele;
21) lihtsustatud tingimused alla 15 kW võimsusega taastuvat energiaallikat tootmiseks kasutavate tootmisseadmete ühendamiseks võrguga;
3) mõõtmisele ja mõõteseadmetele kohaldatavad tehnilised ja metroloogianõuded;
4) võrguga ühendamise ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise kord ning võrguettevõtja poolt võrguga ühendamise ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest võetava tasu arvestamise kord;
5) põhivõrguettevõtja ja naaberriikide asjaomaste võrguettevõtjate tehnilise koostöö tingimused;
51) müüja vahetamise kord;
52) elektrienergia müügi tingimused avatud tarne ahela katkemise korral;
53) turuosaliste vaheline andmevahetus;
54) üldteenuse hinna tasaarvestuse, üldteenusega seotud andmevahetuse ja väiketarbijate teavitamise kord;
6) seaduses ettenähtud muud tingimused.
Võrgueeskirja kehtestab Vabariigi Valitsus.

Allikas: Riigi Teataja. Elektrituruseadus

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad