Erinevus lehekülje "ENMAK:Ajakava ja tegevused" redaktsioonide vahel

Allikas: Energiatalgud
 
2. rida: 2. rida:
 
{{avalik}}
 
{{avalik}}
  
Käesolev artikkel kirjeldab Käesolev artikkel kirjeldab '''Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava aastani 2030''' eelnõu koostamise ettevalmistavaid tegevusi. Täpsemalt saab ENMAK 2030-st lugeda dokumentidest '''[[Media:ENMAK 2030. Eelnõu 13.02.2015.pdf|ENMAK 2030 eelnõu 13.02.2015]]''' ning '''[[Media:ENMAK 2030 KSH aruanne.pdf|ENMAK 2030 KSH aruanne]]'''.
+
Käesolev artikkel kirjeldab Käesolev artikkel kirjeldab '''Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava aastani 2030''' '''eelnõu koostamise ettevalmistavaid tegevusi'''. Täpsemalt saab ENMAK 2030-st lugeda dokumentidest '''[[Media:ENMAK 2030. Eelnõu 13.02.2015.pdf|ENMAK 2030 eelnõu 13.02.2015]]''' ning '''[[Media:ENMAK 2030 KSH aruanne.pdf|ENMAK 2030 KSH aruanne]]'''.
  
 
== Elektrimajandus ==
 
== Elektrimajandus ==

Viimane redaktsioon: 2. september 2015, kell 10:36

ENMAK 2030+ Juhtimine Ajakava ja tegevused Keskkonnamõjude hindamine Stsenaariumid Meetmed T&A


Käesolev artikkel kirjeldab Käesolev artikkel kirjeldab Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava aastani 2030 eelnõu koostamise ettevalmistavaid tegevusi. Täpsemalt saab ENMAK 2030-st lugeda dokumentidest ENMAK 2030 eelnõu 13.02.2015 ning ENMAK 2030 KSH aruanne.

Elektrimajandus

Tegevus Algus Lõpp Viited Staatus
Elektrimajanduse stsenaariumanalüüs I - BALMOREL / STREAM mudelid 2030+ (EA Energy Analyses) 11/2012 06/2013 Lõpetatud
Elektrimajanduse stsenaariumanalüüs II - BALMOREL 2030+ (Elering) 10/2013 05/2013 Raport: Eesti pikaajalised elektritootmistsenaariumid

Artikkel: Elektritootmise ja -võrkude ENMAK stsenaariumid
Artikkel: Elektrienergia hind

Lõpetatud
Elektrienergia varustuskindlus 06/2013 10/2014 Artikkel: Varustuskindlus Lõpetatud
Võrk ja võrgu mõju: mikrotootmine, elektrikvaliteet, ülevaateuuring 11/2013 12/2013 Raport: Elektrivõrgu tänane olukord. Võimalikud arengustsenaariumid

Raport: Elektrilevi "Kesk- ja madalpingevõrgu varustuskindluse näitajad ja muutuste mõjurid erinevates varustuskindluse piirkondades üleminekul kaablivõrgule"
Artikkel: Elektritootmise ja -võrkude ENMAK stsenaariumid
Artikkel: Elektrivõrk
Excel: Elektrivõrkude stsenaarimite tulemused

Lõpetatud
Elektritootmise ja -võrgustsenaariumid, võrgu välismõjud ja otsekulud 11/2013 03/2014 Raport: Aruanne energiamajanduse arengukava elektrimajanduse(elektrivõrgu) tegevuskava koostamisest.

Artikkel: Elektritootmise ja -võrkude ENMAK stsenaariumid
Excel: Liberal stsenaariumi tulemused
Excel: Liberal+ stsenaariumi tulemused
Excel: Taastuvenergia (TE) stsenaariumi tulemused
Excel: Taastuvenergia++ (TE++) stsenaariumi tulemused
Excel: Põlevkivi ja uttegaasi stsenaariumi tulemused
Excel: Elektritootmisstsenaariumite võrdlus

Lõpetatud

Soojusmajandus

Tegevus Algus Lõpp Viited Staatus
Kõrgtemperatuurse soojussalvesti kasutamise võimalused Eestis 03/2013 05/2013 Raport: Kõrgtemperatuurse soojussalvesti kasutamise võimalused Lõpetatud
Tehnilis-majanduslikud auditid kaugkütte võrgupiirkonna jätkusuutlikkuse, efektiivsuspiiri ja energiasäästupotentsiaali määramiseks 05/2013 06/2013

Raport: 5 väikeasula kaugkütte võrgupiirkonna tehnilis-majanduslike auditite „Kaugkütte võrgupiirkonna jätkusuutlikkuse, efektiivsuspiiri ja energiasäästupotentsiaali määramine“ kokkuvõte
Artiklid: Soojusmajandus; Kaugküte

Lõpetatud
Kaugkütte energiasäästu uuring 05/2013 09/2013 Raport: Kaugkütte energiasääst

Artiklid: Soojusmajandus, Kaugküte

Lõpetatud
Soojusmajanduse stsenaariumide koostamine ja välismõjude hindamine 09/2013 03/2014 Raport: Aruanne energiamajanduse arengukava soojusmajanduse tegevuskava koostamisest.

Artiklid: Soojusmajanduse ENMAK stsenaariumid, Soojusmajandus
Excel: ENMAK 2030. Soojusmajanduse stsenaariumite tulemused

Lõpetatud

Elamumajandus / tarbimine

Tegevus Algus Lõpp Viited Staatus
Energiatarbimise kirjeldamine ja prognoos 10/2012 01/2013 Raport: Energiatarbimise töögrupi raport

Artikkel: Energiatarbimine Excel: ENMAK 2030. Summaarne hoonefondi energia

Lõpeatud
Hoonete energiasäästuuuring 04/2013 09/2013 Raport: Hoonete energiasäästu uuring

Artikkel: Hoonete energiatõhusus

Lõpetatud
Ehitusmahu määratlemine 09/2013 09/2013 Artikkel: Hoonefondi ENMAK stsenaariumid Lõpetatud
Elamumajanduse stsenaariumide koostamine, otsekulude ja välismõjude hindamine 09/2013 10/2013 Raport: Elamumajanduse stsenaariumid

Artikkel: Hoonefondi ENMAK stsenaariumid

Lõpetatud
Eesti elamumajanduse arengukava 03/2014 Raport: Eesti elamumajanduse arengukava 2030+ lähteolukorra analüüs

Artikkel: Hoonefondi ENMAK stsenaariumid Excel: ENMAK 2030. Elamumajanduse valdkonna stsenaariumite tulemused

Lõpetatud

Transpordisektor

Tegevus Algus Lõpp Viited Staatus
Transpordisektori energiatarbimise kirjeldamine ja prognoos 11/2012 06/2013 Raport: Energiatarbimise töögrupi raport

Artikkel: Energiatarbimine transpordisektoris

Lõpetatud
Transpordisektori energiasäästuuuring 06/2013 06/2014 Raport: Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses. Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring

Artiklid: Transpordi ENMAK stsenaariumid; Energiatõhusus transpordis

Lõpetatud
Transpordisektori välismõjud 09/2013 06/2014 Raport: Transport ja liikuvus. ENMAK 2030 stsenaariumid

Artikel: Transpordi ENMAK stsenaariumid

Lõpetatud
Transpordistsenaariumide defineerimine 09/2013 06/2014 Raport: Transport ja liikuvus. ENMAK 2030 stsenaariumid

Artikel: Transpordi ENMAK stsenaariumid
Excel: ENMAK 2030. Transpordistsenaariumite tulemused
Excel: ENMAK 2030. Transpordistsenaariumid. Õhusaaste

Lõpetatud

Kütusetootmine

Tegevus Algus Lõpp Viited Staatus
Biometaani tootmispotentsiaali uuring koos sotsiaalmajanduslike mõjude hindamisel 04/2013 08/2013 Raport: Biometaani kasutamise avalikud hüved

Artiklid: Biogaas; Biogaasi energeetiline ressurss Excel: Biometaani kasutamise avalikud hüved

Lõpetatud
Vedelate biokütuste tootmispotentsiaali uuring koos sotsiaalmajanduslike mõjude hindamisega 08/2013 09/2013 Raport: Bioetanooli kasutamise eeldused ja võimalused Eestis (energia- ja kütusemajandus)

Artikkel: Vedelad biokütused

Lõpetatud
Biodiislikütuse tootmise ja kasutamise võimalused Eestis 09/2013 11/2013 Raport: Biodiislikütuse tootmise ja kasutamise võimalused Eestis (energia- ja kütusemajandus)

Artikkel: Vedelad biokütused

Lõpetatud
Kohalike kütuste tootmisstsenaariumid 09/2013 04/2014 Raport: ENMAK 2030 kohalike transpordikütuste stsenaariumid

Artikkel: Kütuste ENMAK stsenaariumid
Excel: ENMAK 2030. Kohalike biokütuste stsenaariumite tulemused
Excel: ENMAK 2030. Põlevkivi kasutussstsenaariumite tulemused

Lõpetatud
Kohalike biokütuste tootmisstsenaariumide välismõjude hindamine 11/2013 04/2014 Raport: ENMAK 2030 kohalike transpordikütuste stsenaariumid

Artikkel: Kütuste ENMAK stsenaariumid

Lõpetatud
Põlevkivi tootmisstsenaariumid 11/2013 01/2014 Raport: Põlevkiviõli tootmise erinevate stsenaariumide realiseerimisega kaasneva mõjude hindamine

Excel: Põlevkivi kasutussstsenaariumite tulemused

Lõpetatud
Põlevkivi uttegaasi uuring 12/2013 02/2014 Raport: Põlevkiviõli tootmisel tekkiva uttegaasi kasutusvõimaluste uuring Lõpetatud
Põllumajandusliku maa saadavuse ja kasutatavuse uuring 10/2013 12/2013 Raport: Kasutusest väljas oleva põllumajandusmaa ressurss, struktuur ja paiknemine

Artikkel: Rohtse biomassi energeetiline ressurss

Lõpetatud

Valdkonnaülesed teemad

Tegevus Algus Lõpp Viited Staatus
Valdkondlike stsenaariumide koostamine ja otsekulude modelleerimine 09/2013 11/2013 Artikkel: ENMAK:Stsenaariumid Lõpetatud
Valdkondlike stsenaariumide rakendamise välismõjude (keskkonna-, inimtervise- ja sotsiaalmajanduslikud mõjud) hindamine 10/2013 09/2014

Artikkel: ENMAK:Stsenaariumid
Raportid:

Lõpetatud
Valdkondlike stsenaariumide rakendamise mõju majanduse konkurentsivõimele 11/2013 03/2014

Excel: ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüs. Arvutusmudel
Raport: ENMAK 2030+ stsenaariumite majandusmõju analüüs
Artikkel: Stsenaariumite majandusmõju

Lõpetatud
Stsenaariumite sensitiivsusanalüüs 09/2014 09/2014 Lõpetatud
Valdkondlike stsenaariumite tutvustamine 03/2013 03/2014 Sündmused: Lõpetatud
Energiamajanduse TA raamprogrammi koostamine 01/2014 12/2014 Raporti tööversioon: ENMAK 2030 valdkondade meetmete elluviimiseks vajalikud teadus- ja arendustegevused Koostamisel
ENMAK juhtimisstrutktuuri koostamine 03/2015 Koostamisel
ENMAK rakendusplaani koostamine 11/2014 03/2015 Koostamisel
ENMAK heakskiitmine 11/2014 03/2015 Kooskõlastamisel ministeeriumitega

Keskkonnamõjude strateegiline hindamine

Tegevus Algus Lõpp Viited Staatus
KSH programmi avalik väljapanek 4/03/2014 19/03/2014 ENMAK: KSH dokumentatsioon Toimunud
KSH programmi avalik arutelu - Jõhvis (Keskväljak 1) 21/03/2014 21/03/2014 ENMAK 2030+ KSH programmi avalik arutelu Jõhvis Toimunud
KSH programmi avalik arutelu - Tallinnas (MKM-is) 25/03/2014 25/03/2014 ENMAK 2030+ KSH programmi avalik arutelu Tallinnas Toimunud
KSH programmi heakskiitmine 07/05/2014 04/07/2014 Heakskiidetud
ENMAK 2030 eelnõu ja KSH aruande avalik väljapanek 24/10/2014 20/11/2014 ENMAK: KSH dokumentatsioon Toimunud
ENMAK 2030 eelnõu ja KSH aruande avalik arutelu 21/11/2014 21/11/2014 ENMAK 2030 KSH aruande avalik arutelu Toimunud
KSH aruande heakskiitmine 04/07/2014 14/01/2015 Heakskiidetud
Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad