ENMAK:Dokumentatsioon

Allikas: Energiatalgud
ENMAK 2030+ Juhtimine Ajakava ja tegevused Keskkonnamõjude hindamine Stsenaariumid Meetmed T&A


ENMAK 2030 eelnõu ning KSH aruanne

Avaldamise kuupäev Dokument ja viide
Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 (ENMAK 2030)
10.10.2016
10.10.2016
10.10.2016
20.02.2015
19.12.2014
19.01.2015
Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 (ENMAK 2030) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne
19.12.2014
26.11.2014
26.11.2014
19.12.2014
24.10.2014
24.10.2014
24.10.2014
24.10.2014
24.10.2014
24.10.2014
24.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014

Ettekanded ja esitlused

Kuupäev Kategooria Pealkiri
Ettekanded MKM-i energeetikanõukogu koosolekul
12.11.2014 Ettekanne
12.11.2014 Ettekanne
12.11.2014 Ettekanne
12.11.2014 Põhitulemuste mustand
Ettekanded KSH avalikul arutelul
21.11.2014 Ettekanne
21.11.2014 Ettekanne
21.11.2014 Ettekanne
21.11.2014 Ettekanne
21.11.2014 Ettekanne
21.11.2014 Ettekanne

ENMAK 2030 eelnõu ja KSH aruande kohta

Huvipoolte seisukohad ja ettepanekud ENMAK 2030 eelnõu ja KSH aruande kohta

ENMAK 2030 eelnõule esitatud ettepanekud on esitatud kaldkirjas, KSH aruandele tehtud ettepanekud on kuvatud püstkirjas ning bold-s


Avaldamise kuupäev Dokument ja viide
13.11.2014
14.11.2014
25.11.2014
17.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
20.11.2014
20.11.2014
20.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
09.12.2014
24.11.2014
25.11.2014
25.11.2014
27.11.2014
29.11.2014
01.12.2014
02.12.2014

ENMAK 2030 eelnõu ning KSH aruande kinnitamine

Avaldamise kuupäev Dokument ja viide
12.01.2015
13.01.2015
13.01.2015
13.01.2015
14.01.2015
16.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
27.01.2015
29.01.2015
27.01.2015
19.02.2015
28.09.2016

ENMAK 2030 KSH programm

Avaldamise kuupäev Dokument ja viide
03/07/2014 „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmine (.ddoc)
20/06/2014
04/06/2014 „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmis puuduste kõrvaldamine (.ddoc)
21/05/2014 KSH programmi menetluse pikendamine (.ddoc)
28/04/2014 ENMAK 2030 KSH programm Keskkonnaametile
28/04/2014 Lisa 1 ENMAK 2030 meetmete loetelu
28/04/2014 Lisa 2 Energiamajanduse keskkonna- ja tervisemõju käsitlevad tööd
28/04/2014 Lisa 3 ENMAK 2030+ Natura eelhindamise täiendatud aruanne
28/04/2014 Lisa 4 ENMAK 2030 KSH programmi kohta laekunud seisukohtade arvestamine
28/04/2014 Lisa 5 ENMAK 2030 KSH programmi avaliku väljapaneku ja arvaliku arutelu käigus laekunud kirjalikud ettepanekud ja nendega arvestamine
28/04/2014 Lisa 6 Avalike arutelude osalejad, protokollid, ettekanded
28/04/2014 Lisa 7 KSH eksperdi pädevust tõestavad dokumendid
28/04/2014 Lisa 8 Huvitatud organisatsioonide nimekiri
28/04/2014 Lisa 9 Ametlikud kirjad ja teadeanded
28/04/2014 Lisa 10 Laekunud seisukohad ja ettepanekud
25/03/2014

KSH programmi avalike arutelude materjalid:

21/03/2014

KSH programmi avalike arutelude materjalid:

07/03/2014 „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust väljapanekust teavitamine (.ddoc)
28/02/2014
27/02/2014
17/02/2014 ENMAK 2030+ KSH programm
17/02/2014 Lisa 1 ENMAK 2030+ meetmete loetelu
17/02/2014 Lisa 2 - Energiamajanduse projektides ajavahemikul 2006-2013 käsitletud keskkonnamõjude olulisus
17/02/2014 Lisa 3 - ENMAK 2030+ Natura eelhindamise aruanne
17/02/2014 Lisa 7 - KSH eksperdi pädevust tõestavad dokumendid
17/02/2014 Lisa 8 - Huvitatud organisatsioonide nimekiri
17/02/2014 Seisukohtade küsimine ametiasutustelt ENMAK 2030+ KSH programmile
03/10/2013 Ametlik teade KSH algatamisest eRik keskkonnas
24/09/2013 „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest Keskkonnaameti teavitamine (.ddoc)
24/09/2013 Ametlik teade KSH algatamisest Postimehes
18/09/2013 “Energiamajanduse arengukava aastani 2030” keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise käskkiri
08/08/2013 “Energiamajanduse arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmine
05/08/2013 “Energiamajanduse arengukava aastani 2030” koostamise ettepanek

Huvipoolte seisukohad ja ettepanekud - ENMAK meetmete ja KSH programmi kohta

Avaldamise kuupäev Dokument ja viide
29/10/2013

26/11/2013

Eestimaa Looduse Fond: "Ettepanek seonduvalt puiduressursi kasutuse prognoosimisega ENMAKi protsessis"

Keskkonnaministeerium: "Metsakasutuse mahtude planeerimine ENMAKi koostamisel"

22/11/2013

26/11/2013

Eesti Taastuvenergia Koda: "ETEK ettepanekud ENMAKi tööversiooni"

Eesti Arengufondi vastus: "ETEK ettepanekud ENMAKi tööversiooni"

28/01/2014

26/02/2014

SA Eesti Forell "Eesti energiamajanduse arengukava 2030+ ja hüdroenergia osa selles"

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastus "Eesti energiamajanduse arengukava 2030+ ja hüdroenergia osa selles"

26/02/2014 Eestimaa Looduse Fond "Ettepanek ENMAKi KSH programmi lisamiseks (metsa kasutus lubatud raiemahu ja CO2 bilansi suhtes)"
5/03/2014 Riigikantselei seisukohad
28/02/2014 Rahandusministeeriumi kommentaarid KSH programmi kohta
01/03/2014 Sotsiaalministeerium "Märkused ENMAK KSH programmi kohta"
05/03/2014 Kultuuriministeeriumi seisukohad
25/03/2014 Siseministeeriumi seisukohad
04/03/2014 Keskkonnaministeeriumi seisukohad
14/03/2014 Pärnu Maavalitsuse seisukohad
13/03/2014 Keskkonnaühenduste koja seisukohad
14/03/2014 Jõhvi valla seisukohad
19/03/2014 EMPL seisukohad
19/03/2014 Eesti Energia seisukohad
19/03/2014 Sõmeru Vallavalitsuse seisukohad
18/03/2014 Kolga-Jaani Vallavalitsuse seisukohad
14/03/2014 Põllumajandusministeeriumi seisukohad
24/03/2014 Eesti Turbaliidu seisukohad
16/03/2014 Ragn Sells seisukohad
20/03/2014 Keskkonnaameti seisukohad
18/03/2014 Tallinna Energiaagentuuri
4/06/2014 Nelja Energia
1/07/2014 Eesti Taastuvenergiakoda
1/07/2014 Estonian Cell
Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad