Erinevus lehekülje "ENMAK:Dokumentatsioon" redaktsioonide vahel

Allikas: Energiatalgud
7. rida: 7. rida:
 
! Dokument ja viide
 
! Dokument ja viide
 
! Kommentaaride lisamine (avaliku väljapaneku raames 4.-19.märts 2014)
 
! Kommentaaride lisamine (avaliku väljapaneku raames 4.-19.märts 2014)
 +
|-
 +
| 28/04/2014
 +
| [[Media:ENMAK 2030 KSH programm Keskkonnaametile 28042014.pdf|ENMAK 2030 KSH programm Keskkonnaametile]]
 +
|
 +
|-
 +
| 28/04/2014
 +
| [[Media:Lisa 1 ENMAK 2030 meetmete loetelu 28042014.pdf|Lisa 1 ENMAK 2030 meetmete loetelu]]
 +
|
 +
|-
 +
| 28/04/2014
 +
| [[Media:Lisa 2 Energiamajanduse keskkonna- ja tervisemõju käsitlevad tööd 28042014.pdf|Lisa 2 Energiamajanduse keskkonna- ja tervisemõju käsitlevad tööd]]
 +
|
 +
|-
 +
| 28/04/2014
 +
| [[Media:Lisa 3 ENMAK 2030+ Natura eelhindamise täiendatud aruanne 28042014.pdf|Lisa 3 ENMAK 2030+ Natura eelhindamise täiendatud aruanne]]
 +
|
 +
|-
 +
| 28/04/2014
 +
| [[Media:Lisa 4 ENMAK 2030 KSH programmi kohta laekunud seisukohtade arvestamine 28042014.pdf|Lisa 4 ENMAK 2030 KSH programmi kohta laekunud seisukohtade arvestamine]]
 +
|
 +
|-
 +
| 28/04/2014
 +
| [[Media:Lisa 5 ENMAK 2030 KSH programmi avaliku väljapaneku ja arvaliku arutelu käigus laekunud kirjalikud ettepanekud ja nendega arvestamine 28042014.pdf|Lisa 5 ENMAK 2030 KSH programmi avaliku väljapaneku ja arvaliku arutelu käigus laekunud kirjalikud ettepanekud ja nendega arvestamine]]
 +
|
 +
|-
 +
| 28/04/2014
 +
| [[Media:Lisa 6 Avalike arutelude osalejad, protokollid, ettekanded 28042014.pdf|Lisa 6 Avalike arutelude osalejad, protokollid, ettekanded]]
 +
|
 +
|-
 +
| 28/04/2014
 +
| [[Media:Lisa 7 KSH eksperdi pädevust tõestavad dokumendid 28042014.pdf|Lisa 7 KSH eksperdi pädevust tõestavad dokumendid]]
 +
|
 +
|-
 +
| 28/04/2014
 +
| [[Media:Lisa 8 Huvitatud organisatsioonide nimekiri 28042014.pdf|Lisa 8 Huvitatud organisatsioonide nimekiri]]
 +
|
 +
|-
 +
| 28/04/2014
 +
| [[Media:Lisa 9 Ametlikud kirjad ja teadeanded 28042014.pdf|Lisa 9 Ametlikud kirjad ja teadeanded]]
 +
|
 +
|-
 +
| 28/04/2014
 +
| [[Media:Lisa 10 Laekunud seisukohad ja ettepanekud 28042014.pdf|Lisa 10 Laekunud seisukohad ja ettepanekud]]
 +
|
 
|-
 
|-
 
| 05/08/2013
 
| 05/08/2013
 
+
| [[Media:ENMAK koostamise ettepanek 05 08 2013 VV-le.pdf|“Energiamajanduse arengukava aastani 2030” koostamise ettepanek]]
| [[Pilt:ENMAK koostamise ettepanek 05 08 2013 VV-le.pdf|“Energiamajanduse arengukava aastani 2030” koostamise ettepanek]]
+
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-

Redaktsioon: 26. mai 2014, kell 16:24

ENMAK 2030+ Juhtimine Ajakava ja tegevused Keskkonnamõjude hindamine Stsenaariumid Meetmed T&A
Avaldamise kuupäev Dokument ja viide Kommentaaride lisamine (avaliku väljapaneku raames 4.-19.märts 2014)
28/04/2014 ENMAK 2030 KSH programm Keskkonnaametile
28/04/2014 Lisa 1 ENMAK 2030 meetmete loetelu
28/04/2014 Lisa 2 Energiamajanduse keskkonna- ja tervisemõju käsitlevad tööd
28/04/2014 Lisa 3 ENMAK 2030+ Natura eelhindamise täiendatud aruanne
28/04/2014 Lisa 4 ENMAK 2030 KSH programmi kohta laekunud seisukohtade arvestamine
28/04/2014 Lisa 5 ENMAK 2030 KSH programmi avaliku väljapaneku ja arvaliku arutelu käigus laekunud kirjalikud ettepanekud ja nendega arvestamine
28/04/2014 Lisa 6 Avalike arutelude osalejad, protokollid, ettekanded
28/04/2014 Lisa 7 KSH eksperdi pädevust tõestavad dokumendid
28/04/2014 Lisa 8 Huvitatud organisatsioonide nimekiri
28/04/2014 Lisa 9 Ametlikud kirjad ja teadeanded
28/04/2014 Lisa 10 Laekunud seisukohad ja ettepanekud
05/08/2013 “Energiamajanduse arengukava aastani 2030” koostamise ettepanek
08/08/2013 “Energiamajanduse arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmine
18/09/2013 “Energiamajanduse arengukava aastani 2030” keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise käskkiri
17/02/2014 “ENMAK 2030+ KSH programm" ENMAK:KSH programmidokument
17/02/2014 “Lisa 1 ENMAK 2030+ meetmete loetelu" ENMAK:Meetmed
17/02/2014 “Seisukohtade küsimine ametiasutustelt ENMAK 2030+ KSH programmile"
17/02/2014 “Lisa 3 - ENMAK 2030+ Natura eelhindamise aruanne" ENMAK:KSH Natura eelhindamise aruanne
17/02/2014 “Lisa 2 - Energiamajanduse projektides ajavahemikul 2006-2013 käsitletud keskkonnamõjude olulisus"
17/02/2014 “Lisa 7 - KSH eksperdi pädevust tõestavad dokumendid"
17/02/2014 “Lisa 8 - Huvitatud organisatsioonide nimekiri"
24/09/2013

03/10/2013

Ametlik teade KSH algatamisest Postimehes

Ametlik teade KSH algatamisest eRik keskkonnas

28/02/2014

28/02/2014

Ametlik teade KSH programmi avaliku väljapaneku ja avalike arutelude toimumise kohta Potimehes

Ametlik teade KSH programmi avaliku väljapaneku ja avalike arutelude toimumise kohta eRik keskkonnas

13/09/2014 „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest Keskkonnaameti teavitamine
14/03/2014 „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust väljapanekust teavitamine
21 ja 25/03/2014 KSH programmi avalike arutelude materjalid: 21.03 osalejate nimekiri; 25.03 osalejate nimekiri; ENMAK 2020 KSH realiseerumine (Kaja Peterson); KSH programmi kokkuvõte (Irje Möldre); Natura eelhindamise kokkuvõte (Peterson ja Uustal); ENMAK2030 tutvustus (Madis Laaniste); 21 märtsi protokoll; 25 märtsi protokoll

Huvipoolte seisukohad ja ettepanekud - ENMAK meetmete ja KSH programmi kohta

Avaldamise kuupäev Dokument ja viide
29/10/2013

26/11/2013

Eestimaa Looduse Fond: "Ettepanek seonduvalt puiduressursi kasutuse prognoosimisega ENMAKi protsessis"

Keskkonnaministeerium: "Metsakasutuse mahtude planeerimine ENMAKi koostamisel"

22/11/2013

26/11/2013

Eesti Taastuvenergia Koda: "ETEK ettepanekud ENMAKi tööversiooni"

Eesti Arengufondi vastus: "ETEK ettepanekud ENMAKi tööversiooni"

28/01/2014

26/02/2014

SA Eesti Forell "Eesti energiamajanduse arengukava 2030+ ja hüdroenergia osa selles"

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastus "Eesti energiamajanduse arengukava 2030+ ja hüdroenergia osa selles"

26/02/2014 Eestimaa Looduse Fond "Ettepanek ENMAKi KSH programmi lisamiseks (metsa kasutus lubatud raiemahu ja CO2 bilansi suhtes)"
5/03/2014 Riigikantselei seisukohad
28/02/2014 Rahandusministeeriumi kommentaarid KSH programmi kohta
01/03/2014 Sotsiaalministeerium "Märkused ENMAK KSH programmi kohta"
05/03/2014 Kultuuriministeeriumi seisukohad
25/03/2014 Siseministeeriumi seisukohad
04/03/2014 Keskkonnaministeeriumi seisukohad
14/03/2014 Pärnu Maavalitsuse seisukohad
13/03/2014 Keskkonnaühenduste koja seisukohad
14/03/2014 Jõhvi valla seisukohad
19/03/2014 EMPL seisukohad
19/03/2014 Eesti Energia seisukohad
19/03/2014 Sõmeru Vallavalitsuse seisukohad
18/03/2014 Kolga-Jaani Vallavalitsuse seisukohad
14/03/2014 Põllumajandusministeeriumi seisukohad
24/03/2014 Eesti Turbaliidu seisukohad
16/03/2014 Ragn Sells seisukohad
20/03/2014 Keskkonnaameti seisukohad
18/03/2014 Tallinna Energiaagentuuri
Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad