Elektri hind lõpptarbijale

Allikas: Energiatalgud
Redaktsioon seisuga 21. märts 2016, kell 15:30 kasutajalt Margus.altement (arutelu | kaastöö)

(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Energiaturud.pngElektrimajandus.png

Artikkel Elektri hind lõpptarbijale kirjeldab elektri maksumust elektrienergia lõpptarbijale.


Peaartikkel: Energiaturud
Seotud artiklid: Elektrienergia hind; Elektritootmise ENMAK stsenaariumid; Elektrimajanduse regulatiivne keskkond


Senine elektrihind

Elektrihinna puhul on oluline eristada elektriarvel kajastuvat hinda ning ektrienergia maksumust [1].

Kui elektritootja jaoks on oluline elektrienergia ostu-müügihind, siis tarbija seisukohalt on huvipakkuvam elektri tarbimise eest makstav kogusumma ehk hind, mis kajastub elektriarvel.

Joonisel 1 on kujutatud elektri hinda lõpptarbijale Elektrilevi võrgupiirkonnas 2005. aastast, kui võrguteenuse kulusid hakati elektriarvel eristama[2]. Avatud turu tingimuste (2013) kirjeldamisel on kasutatud NPS Eesti hinnapiirkonna 2013. aasta I poolaasta keskmist börsihinda ning elektrimüüja marginaali 0,24 s/kWh (ilma KM-ta). Hinnakomponentide lõppmaksumusele on lisatud käibemaks (20 %).

Elektrienergia hind

Peaartikkel: Elektrienergia hind


Elektrienergia hind kujuneb alates 01.01.2013 kõigi tarbijate jaoks vabaturul elektrienergia nõudluse ja pakkumise alusel Nord Pool Spot elektribörsil (joonis 2). Elektrienergia hind tarbijale kujuneb sealjuures börsihinna ning elektrimüüja kasumimarginaali koosmõjus.

Elektriarve

Elektrienergia hind on vaid üks komponent elektri tarbijani toimetamise teenuse kogumaksumusest. Elektriarve kujuneb järgmiste komponentide koosmõjul:

Joonisel 3 on kujutatud elektriarve peamisi hinnakomponente Elektrilevi ning Eesti Energia klientidele alates 2005. aastast. Avatud turu tingimuste kirjeldamisel on kasutatud 2013. aasta NPS Eesti hinnapiirkonna keskmist börsihinda (I poolaastal) ning elektrimüüja marginaali 0,24 s/kWh (ilma KM-ta). Joonis ei kajasta kõiki võrgutasude muutuseid [2].

Elektrihind tulevikus

Seotud artiklid: Elektrienergia hind; Energia hinna prognoosi alused; Elektritootmise ENMAK stsenaariumid'

Joonisel 4 kajastatud hinnagraafik on koostatud, kasutades järgmisi metoodikaid:

  • Elektrienergia hind ning võrguteenus muutuvad seoses tarbijahinnaindeksi (THI) kasvuprognoosiga.
  • Elektrienergia hind modelleeriti lineaarprogrammeerimisel põhineva elektrituru optimeerimismudeliga Balmorel, mis arvestab lisaks Eestis tootmisvõimsustesse tehtavate majanduslikult tasuvate investeeringutega veel ka investeeringutega meid ümbritsevate ning mõjutavate riikide elektrisüsteemidesse[3]. Võrguteenus muutub seoses SKP deflaatori muutumisega.

Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2014 Ettekanne Elektri grupiostu head ja vead
2014 Raport Subsidies and costs of EU energy. An interim report
2014 Raport Subsidies and costs of EU energy. Lisa 1-3
2014 Raport Subsidies and costs of EU Energy. Lisa 4-5
2014 Ettekanne Euroopa energiapoliitika valikud. Kas Euroopal on üldse valikut
2014 Ettekanne Eesti uus energiapoliitika. Konkurentsivõimeline taastuvenergia Eestis
2014 Ettekanne Eesti energiapoliitika mõju riigi konkurentsivõimele
2014 Ettekanne Eesti põlevkivienergeetika tulevik
2014 Ettekanne Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030
2014 Lõpparuanne Perioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate finantsinstrumentide eelhindamine
2012 Aruanne Rohetöökohtade potentsiaal Eestis
2015 Uuring Current and Future Cost of Photovoltaics
- Veebilehekülg Elektrihind.ee - elektrienergia müügipakettide võrdlusportaal
- Veebilehekülg Energiaturg.ee - elektrienergia müügipakettide võrdlusportaal
2015 Aruanne Aruanne Elering AS-i investeeringute mõjust ettevõtte võrgutasudele
RSS uudisvoog

Joonis 4. Elektrihinna prognoos (11.03.2015) (elektrienergia komponendile lisandub elektrimüüjate marginaal)[3],[4]

Viited

  1. 1,0 1,1 Eesti elektrituru täielik avanemine (Elering AS, 2013).
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Elektrilevi AS. Võrguteenuse hind. (15.11.2015).
  3. 3,0 3,1 Elektritootmise ENMAK stsenaariumid.
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Nord Pool Spot AS Elspot prices. (15.11.2015)


Kontaktvõrgustik

Artikli kontaktvõrgustik on koostamisel. Kui soovite kontaktvõrgustikuga liituda, võtke ühendust artikli teemahalduriga.

Light bulb.png Light bulb.png Light bulb.png - autor on teinud olulise panuse artikli valmimisse; autor panustab pidevalt artikli ajakohasena hoidmisel
Light bulb.png Light bulb.png - autor on pakkunud ühes või paaris artikli osas olulist sisendit; autor panustab aeg ajalt artikli ajakohastamisse
Light bulb.png - autor on panustanud mõne üksiku viitega või tähelepanekuga artikli valmimisse

On Teil ettepanekuid, kuidas "ELEKTRI HIND LÕPPTARBIJALE" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "ELEKTRI HIND LÕPPTARBIJALE" teemahalduriga JAANUS UIGA e-aadressil jaanus.uiga@arengufond.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad