Erinevus lehekülje "Elektrienergia hind" redaktsioonide vahel

Allikas: Energiatalgud
P (Text replacement - "{{Kommentaarid}}" to "")
149. rida: 149. rida:
 
<br />
 
<br />
 
{{teemahaldur|JAANUS|UIGA|jaanus.uiga@arengufond.ee}}
 
{{teemahaldur|JAANUS|UIGA|jaanus.uiga@arengufond.ee}}
{{Kommentaarid}}
 

Redaktsioon: 3. juuli 2015, kell 16:29

Energiaturud.pngElektrimajandus.png

Artikkel Elektrienergia maksumus kirjeldab eletrienergia kui kauba maksumust lõpptarbijale.

Peaartikkel: Elektri hind lõpptarbijale
Seotud artiklid: Elektritootmise ENMAK stsenaariumid; Elektrimajanduse regulatiivne keskkond


Hind suletud elektriturul

Kuni 01.04.2010 oli elektrienergia hind (joonis 1) kõigi tarbijate jaoks fikseeritud. Alates eelnimetatud kuupäevast toimus Eesti elektrituru osaline avanemine ning suurtarbijad (aastane elektrienergia tarve ühes tarbimispunktis >2 GWh) said omale õiguse ning kohustuse valida endale elektrienergia müüja [1].

Hind avatud elektriturul

Alates 01.01.2013 ostavad kõik Eesti elektritarbijad elektrienergiat vabaturult [1].


Elektrienergia hind tarbijale kujuneb sealjuures börsihinna joonis 2 ning elektrimüüja kasumimarginaali koosmõjus.

Börsihind

Avatud elektriturul tuleb elektrienergiat käsitleda kaubana, mille maksumust ei reguleerita. Elektri hind kujuneb elektribörsil nõudluse ja pakkumise suhtena. Sealjuures tuleb arvestada, et elekter on kaup, mida tarbitakse samal ajahetkel kui see toodetakse. Elektri salvestamine suurtes kogustes ei ole praegu majanduslikult otstarbekas [2].


Elektrienergia hinda mõjutavad:

1) tarbimismahud (nõudlus);
2) ülekandevõimsus ja selle olemasolu;
3) investeeringud uutesse tootmisvõimsustesse;
4) ilmastikuolud;
5) EL-i kliimapoliitika ja heitmekaubandus;
6) kütuste hinnad [2].


Eestis tegutsevaks elektribörsiks Nord Pool Spot AS (NPS). NPS elektribörs jaguneb kaheks:

1) päev-ette turg (Elspot) - elektrienergia hinnad ja kogused fikseeritakse järgmise päeva 24-ks tunniks;
2) päevasisene turg (Elbas) - võimaldab oma bilanssi täiendavalt tasakaalustada oma bilanssi, ostes (või müües) puudujääva (ülejääva) osa [3].

Tüüpkoormusgraafikud ja kauglugemine

Elektrienergia hinda arvestatakse vabaturul kauplemisperioodide kaupa. Kauplemisperioodiks on täistund [4].

Tunnipõhiselt muutuva börsihinna olemasolu tingib olukorra, kus tarbitud elektrienergia hinda hakkab tugevalt mõjutama tarbimise aeg. Mõõteseadmeid, mis võimaldavad kauplemisperioodi kaupa tarbitud elektrienergia kogust mõõta, nimetatakse kauglugemisseadmeteks. Väiketarbijatele (peakaitse alla 63 A) kauglugemisseadmeid enamikel juhtudel veel paigaldatud ei ole. Kauglugemisseadmeta mõõtepunktis tarbitud elektrienergia koguse teisendamine tunnipõhiseks tarbimiseks tüüpkoormusgraafiku alusel [5].

Jooniselt 3 on nähtav näide 2013. aasta juunikuise elektrienergia maksumuse kujunemisest väiketarbijale (aastane elektrienergia tarbimine 4000 kWh). Kui keskmise börsihinna (53,35 €/MWh) järgi oleks juunikuise arvestusliku elektritarbe (288 kWh) maksumuseks kujunenud 15,37 €, siis tüüpkoormusgraafikujärgseks hinnaks oleks kujunenud 15,78 €. Tüüpkoormusgraafikuna on kasutatud Elektrilevi AS võrgupiirkonna tüüpkoormusgraafikut 2013. aasta juunikuu jaoks[6].


Kauglugemisseadmete paigaldamine peab praegu kehtiva Võrgueeskirja järgi olema lõpetatud hiljemalt 01.01.2017.

Elektrienergia hind tulevikus

Seotud artiklid: Energia hinna prognoosi alused; Elektritootmise ENMAK stsenaariumid


Elektrienergia hinda võib prognoosida mitmetel alustel. Joonisel 4 on kajastatud neist kahte:

 • Elektrienergia hind muutub seoses tarbijahinnaindeksi (THI) kasvuprognoosiga.
 • Elektrienergia hind modelleeritakse lineaarprogrammeerimisel põhineva elektrituru optimeerimismudeliga Balmorel, mis arvestab lisaks Eestis tootmisvõimsustesse tehtavate majanduslikult tasuvate investeeringutega veel ka investeeringutega meid ümbritsevate ning mõjutavate riikide elektrisüsteemidesse. Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava koostamisega seonduvalt modelleeriti elektri hinda 4 erineva stsenaariumi korral. Balmorel - Liberal scenario kirjeldab nn. baasstsenaariumi tulemusi. Täpsemalt on Balmorel mudeli kasutamise algeeldustest ning teiste stsenaariumite tulemustest võimalik lugeda artiklist Elektritootmise ENMAK stsenaariumid.

Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2014 Ettekanne Elektri grupiostu head ja vead
2014 Raport Subsidies and costs of EU energy. An interim report
2014 Raport Subsidies and costs of EU energy. Lisa 1-3
2014 Raport Subsidies and costs of EU Energy. Lisa 4-5
2014 Ettekanne Euroopa energiapoliitika valikud. Kas Euroopal on üldse valikut
2014 Ettekanne Eesti uus energiapoliitika. Konkurentsivõimeline taastuvenergia Eestis
2014 Ettekanne Eesti energiapoliitika mõju riigi konkurentsivõimele
2014 Ettekanne Eesti põlevkivienergeetika tulevik
2014 Ettekanne Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030
2014 Lõpparuanne Perioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate finantsinstrumentide eelhindamine
2012 Aruanne Rohetöökohtade potentsiaal Eestis
2015 Uuring Current and Future Cost of Photovoltaics
RSS uudisvoog

Joonis 3. Tüüpkoormusgraafikujärgse elektrienergia hinna kujunemise näide, juuni 2014 (hinnale lisandub elektrimüüjate marginaal)[8], [9], [6]
Joonis 4. Elektrienergia hinna prognoos (11.03.2015) (hinnale lisandub elektrimüüjate marginaal)[8], [10]

Viited

 1. 1,0 1,1 Elering AS. Elektrituru avanemine. (15.07.2013).
 2. 2,0 2,1 Elering AS. Elektrihinna mõjurid. (15.07.2013).
 3. Elering AS. Elektrituru käsiraamat, Tallinn 2012.
 4. Riigi Teataja Võrgueeskiri. (16.07.2013).
 5. Riigi Teataja. Elektrituruseadus. (16.07.2013).
 6. 6,0 6,1 Elektrilevi AS. Tüüpkoormusgraafikud. (29.07.2013).
 7. Elektrilevi AS. Võrguteenuse hind. (15.07.2013).
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Nord Pool Spot AS Elspot prices. (09.02.2014)
 9. Allik, Alo; Uiga, Jaanus; Annuk, Andres. (2013). Wind & Photovoltaic Hybrid Energy System Design on the Basis of Standard Workload Graphs of Estonian Small Consumers. 13th International Symposium: Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering; Doctoral School of Energy and Geotechnology II (59 - 62). Elektriajam. (29.07.2013).
 10. Elektritootmise ENMAK stsenaariumid.


On Teil ettepanekuid, kuidas "ELEKTRIENERGIA HIND" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "ELEKTRIENERGIA HIND" teemahalduriga JAANUS UIGA e-aadressil jaanus.uiga@arengufond.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad