Erinevus lehekülje "Elektrimajandus" redaktsioonide vahel

Allikas: Energiatalgud
P (Text replacement - "{{kommentaarid}}" to "")
144. rida: 144. rida:
  
 
{{teemahaldur|HARDI|KODUVERE|Hardi.Koduvere@ttu.ee}}
 
{{teemahaldur|HARDI|KODUVERE|Hardi.Koduvere@ttu.ee}}
{{kommentaarid}}
 

Redaktsioon: 3. juuli 2015, kell 16:14

Elektrimajandus.png

Elektrimajandus hõlmab endas informatsiooni, mis puudutab elektrisüsteemi toimimist, muuhulgas elektrienergia tootmist, selle ülekandmist ja jaotamist elektrivõrkudes ning sellega kauplemist elektriturul.

Elektrisüsteem

Seotud artikkel: Elektrisüsteem, Elektri tootmine, Elektrivõrk, Elektriturg, Elektri tarbimine

Kogu elektri tootmise, ülekandmise ja tarbimise protsess toimub elektrisüsteemis. Elekter toodetakse erinevates elektrijaamades, kus see edastatakse elektrivõrku (Eesti elektrijaamad on toodud joonisel 1). Elektrivõrk jagatakse tinglikult kaheks osaks: põhivõrgu eesmärk on toimetada elektrienergiat suurte vahemaade taha ning jaotusvõrgu eesmärk on elektrienergia jaotamine väiketarbijatele.

Elektri ostmine ja müümine käib tänapäeval tavaliselt läbi elektrituru, kuhu saab teha nii elektri ostu- kui müügipakkumisi.

Elektritootmise- ja võrkude stsenaariumid

Seotud artikkel: Elektritootmise ja -võrkude ENMAK stsenaariumid

Elektritootmise ja -võrkude ENMAK stsenaariumites on uuritud võimalikke arengustsenaariume elektri tootmises Eestis aastani 2050 arvestades Euroopa Liidu poliitikat, maailmamajanduse trende ja võimalikke siseriiklike otsuseid energiasektoris. Vastavalt elektritootmise analüüside tulemustele on kujundatud ka elektrivõrkude stsenaariumid.

Elektrienergia tootmine Eestis vastavavalt Elektritootmise ENMAK stsenaariumitele on toodud joonisel joonisel 3. Elektrienergia lõpptarbimist tooduna 2009 kuni 2013 a. seisuga kirjeldab joonis 2.

Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2013 Uuring Advokaadibüroo Glimstedt: Energiaühisused Eesti õiguskorras
2014 Ettekanne Tarbimise juhtimise võimalused Eestis
2014 Ettekanne Energiaandmete jagamise platvormi "Estfeed"
2014 Ettekanne Miks vajame tarkvõrgu rakenduskava
2014 Ettekanne How to operate virtual power plant
2014 Ettekanne New forms of Flexibility in Markets
2013 Ettekanne Võrguga liitumise tingimused väiketootmisseadmetele
2013 Ettekanne Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi (nutikas) maja ja katelseadmete õppelabor
2012 Aruanne Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2012
2013 Aruanne Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2013
2014 Aruanne Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2014
2015 Aruanne Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2015
2011 Aruanne Tootmispiisavuse aruanne 2011
2012 Aruanne Tootmispiisavuse aruanne 2012
2013 Aruanne Tootmispiisavuse aruanne 2013
2012 Aruanne Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2012
2013 Aruanne Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2013
2013 Aruanne Elektertransport ja selle mõju elektrisüsteemi talitlusele
- Arengukava Energiamajanduse arengukava aastani 2020
- Arengukava Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018
2010 Tegevuskava Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020
- Kokkuvõte Elektrisüsteemi kuukokkuvõtted
2014 Uuring Tarbimise juhtimine. Suurtarbijate koormusgraafikute salvestamine ning analüüs tarbimise juhtimise rakendamise võimaluste tuvastamiseks
2014 Raport Subsidies and costs of EU energy. An interim report
2014 Raport Subsidies and costs of EU energy. Lisa 1-3
2014 Raport Subsidies and costs of EU Energy. Lisa 4-5
2014 Aruanne Elektrilevi OÜ investeeringute vajalikkuse ja efektiivsuse hindamine
2014 Aruanne Konkurentsiameti poolt väljatöötatud kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) arvutamise metoodika analüüs
2014 Aruanne Tootmispiisavuse aruanne 2014
RSS uudisvoog

Viited

  1. Elering AS. Eesti elektrisüsteemi tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnang. 2014.
  2. Statistikaamet. KE023: Energiabilanss kütuse või energia liigi järgi. (30.09.2014)


Kontaktvõrgustik

Kontaktvõrgustik on koostamisel. Kui soovite artikli kontaktvõrgustikuga liituda, võtke ühendust artikli teemahalduriga.

On Teil ettepanekuid, kuidas "ELEKTRIMAJANDUS" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "ELEKTRIMAJANDUS" teemahalduriga HARDI KODUVERE e-aadressil Hardi.Koduvere@ttu.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad