Energiaühistud 2010-2014

Allikas: Energiatalgud
Redaktsioon seisuga 17. veebruar 2016, kell 17:45 kasutajalt Margus.altement (arutelu | kaastöö)

(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)
Hüüumärk.jpg

KOOSTAMISEL

"See artikkel on hetkel koostamisel. Artikli praegune sisu võib lõpptulemusest erineda."

Artikkel Biometaan 2010-2014 kirjeldab biometaani puudutavaid arenguid Eestis aastatel 2010-2014.


Peaartikkel: Eesti energiamajandus 2015;


Seotud artiklid: Energiatarbimine; Energiaressursid; Kütused; Elektrimajandus; Soojusmajandus; Varustuskindlus; Regulatsioonid; Energiatehnoloogiad; Energiaturud; ENMAK 2030+; Energiamajanduse keskkonnamõju; Biomajandus, Imporditavad gaaskütused; Gaasiturg

RSS uudisvoog

Tutvustus

Ühistu – vabatahtlikult ühinenud isikute autonoomne ühendus ühiste majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste vajaduste täitmiseks ühisomandis oleva ja demokraatlikult juhitud ettevõtte kaudu[1].

Energiaühistu – kogukondlik ühistegevus, mille peamiseks eesmärgiks on toota, jaotada ja müüa oma seadmete kaudu oma liikmetele elektrienergiat ja soojust eelkõige omatarbe katmiseks, kulude vähendamiseks ja parema elukeskkonna loomiseks. Organisatsiooni looja on kogukond. Eesmärk: kulude optimeerimine; varustuskindlus ja julgeolek, piirkonna konkurentsivõime tõstmine ja väärtuste jätmine oma piirkonda.

Energiaühing – kogukondlik ühistegevus, mille peamiseks eesmärgiks on ühisinvesteeringud elektrienergia ja sooja tootmisesse tavapärase investortegevusena tulu saamise eesmärgil. Organisatsiooni looja: ettevõte. Eesmärk: kogukonna kaasamine nõusoleku saamiseks; lisainvesteeringu kaasamine; kogukonnal – tulu teenimine.

Energiaühisus – energiaühistu ja -ühingu koondnimetus.

Energiaühistute peamised tegevussuunad:

Elektrienergia tootmine ja oma tarbijatele jaotamine.
Soojuse tootmine ja oma tarbijatele jaotamine.
Elektrienergia ja soojuse koostootmine ning oma tarbijatele jaotamine.
Võrku müümine ja teiste tarbijate varustamine.
⇒ Tarbimise suunamine.
⇒ Hoonete rekonstrueerimine ja renoveerimine.
⇒ Kogukonna energiateadlikkuse kasvatamine.
⇒ Ühistegevuse arendamine.
⇒ Tootva tarbijana (ingl: prosumer) toimimise tutvustamine – energiaturism.

Eesmärgid valdkonna arenguks

1. Kogukondade ja lõpptarbijate kulude vähendamine ja parema elukeskkonna loomine.
2. Uute ettevõtlusvormide motiveerimine ja investeeringute kaasamine energiavaldkonna projektidesse läbi kogukondliku tegevuse.

Valdkondlikud väljakutsed

Täiendamisel

Valdkonda mõjutavad välised tegurid

Täiendamisel

Valdkonda mõjutavad siseriiklikud tegurid

Täiendamisel

Energiaühistute Programmi koostöövõrgustik

Täiendamisel

Vajalikud tegevussuunad riigi ja kohalikul tasandil valdkonna eesmärkide saavutamiseks

Täiendamisel

Energiaühistute arendamine Eestis

Täiendamisel

Tegevused enne Energiaühistute Programmi algatamist (periood kuni november 2013)

Täiendamisel

Energiaühistute Programm

Täiendamisel

Energiaühistute Programmi ülesehitus ja tööriistad

Täiendamisel

Energiaühistute Programmi elluviidud tegevused ja tulemused

Täiendamisel

Energiaühistute potentsiaal ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüs

Täiendamisel

Energiaühistute mentorlus

Täiendamisel

Õiguskeskkond ja tegevusplaanid

Täiendamisel

Viited

  1. The International Co-operative Alliance. What is a co-operative?. (17.02.2015)


Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2015 Aruanne Eesti energiamajandus 2015


Kontaktvõrgustik

Kontaktvõrgustik on koostamisel. Kui soovite artikli kontaktvõrgustikuga liituda, võtke ühendust artikli teemahalduriga.


On Teil ettepanekuid, kuidas "ENERGIAÜHISTUD 2010-2014" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "ENERGIAÜHISTUD 2010-2014" teemahalduriga MARGUS ALTEMENT e-aadressil margus.altement@arengufond.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad