Erinevus lehekülje "Energiahinnad" redaktsioonide vahel

Allikas: Energiatalgud
P (Text replacement - "{{Kommentaarid}}" to "")
285. rida: 285. rida:
  
 
{{teemahaldur|MARGUS|ALTEMENT|margus.altement@arengufond.ee}}
 
{{teemahaldur|MARGUS|ALTEMENT|margus.altement@arengufond.ee}}
{{Kommentaarid}}
 

Redaktsioon: 3. juuli 2015, kell 16:37

Energiaturud.png

Artikkel Energiahinnad kirjeldab nii elektri- kui ka soojusenergia maksumust tarbijale.


Seotud artiklid: Energiaturud; Elektri hind lõpptarbijale; Elektrienergia maksumus; Maagaasi hind; Soojuse hind; Kaugküttesoojuse hind; Taastuvenergiatehnoloogiate maksumused


Taust

Artikli Energiahinnad alamartiklites kirjeldatakse energiahindadest elektri hind, maagaasi hinda ning ka soojuse hinda. Elektrienergia, soojuse ning maagaasi tarbimine aastatel 2004...2013 on toodud joonisel 1.

Elektri hind lõpptarbijale

Seotud artiklid: Elektri hind lõpptarbijale


Elektrihinna puhul on oluliseks eristada elektriarvel kajastuvat hinda elektrienergia maksumusest. Elektritootja jaoks on olulisemaks elektrienergia ostu-müügihind, tarbija seisukohalt on olulisem elektri tarbimise eest makstav kogusumma, ehk hind, mis kajastub elektriarvel (joonisel 2 on kujutatud elektri hinda lõpptarbijale Elektrilevi võrgupiirkonnas).

Elektrienergia hind kujuneb alates 01.01.2013 kõigi tarbijate jaoks vabaturul elektrienergia nõudluse ja pakkumise alusel Nord Pool Spot elektribörsil. Elektrienergia hind tarbijale kujuneb seejuures börsihinna ning elektrimüüja kasumimarginaali koosmõjus.

Elektrienergia hind

Seotud artiklid: Elektrienergia hind


Elektrienergia maksumus kirjeldab elektrienergia kui kauba maksumust lõbbtarbijale.

Kuni 01.04.2010 oli elektrienergia hind (joonisel 3) kõikide tarbijate jaoks fikseeritud. Alates nimetatud kuupäevast toimus Eesti elektrituru osaline avanemine ning suurtarbijad said omale õiguse ning kohustuse valida endale elektrienergia müüja.

Alates 01.01.2013 alates ostavad kõik Eesti elektritarbijad elektrienergiat vabaturult.

Elektrienergia hinda mõjutavad mitmed tegurid:

 • tarbimismahud;
 • ülekandevõimsus ja selle olemasolu;
 • investeeringud uutesse tootmisvõimsustesse;
 • ilmastikuolud;
 • EL-i kliimapoliitika ja heitmekaubandus;
 • kütuste hinnad.

Maagaasi hind

Seotud artiklid: Maagaasi hind; Gaasiturg


Maagaasi, nagu ka elektri hinna puhul on oluliseks eristada tarbijani jõudval arvel kajastuvat maksumust (tinglikult nimetatud ka lõpptarbimise maksumus) ning maagaasi kui kütuse maksumust.

Maagaasi hind lõpptarbijale kujuneb järgnevalt esitatud komponentide koosmõjul:

Maagaasi hind sõltub tarbimismahust, mistõttu kogub ja liigitab Statistikaamet (Statistikaamet kogub Eestis statistilisi andmeid maagaasi lõpptarbimise kohta kodu- ja vabatarbijatele) maagaasi lõpptarbimise hindu tarbimiskoguste järgi.

Joonisel 4 on esitatud maagaasi lõpptarbimise hinnad keskmise tarbimismahuga kodu- ja äritarbijatele.

Soojuse hind

Seotud artiklid: Soojuse hind; Soojusmajandus; Soojusvarustus


Soojuse hind kui termin kirjeldab soojuse ühikmaksumust, kas €/MWh või €/GJ. Soojuse hind kujuneb üldjuhul kütuste, tegevuskulude ning riigimaksude koosmõjul.

Soojusenergia hind kujuneb järgnevalt toodud komponentide koosmõjul:

Individuaalküttes kasutatakse soojuse tootmiseks nii taastuv- kui ka fossiilkütuseid. Ülevaate soojusenergia maksumusest mitmesuguste kütuste kasutamise kohta annab joonis 5.

Kaugküttesoojuse hind

Seotud artiklid: Kaugküttesoojuse hind; Kaugküte; Soojusmajandus; Soojusvarustus


Kaugküttesoojuse müügihind kujuneb muutuv- ja püsikulude ning põhjendatud tulunormi koosmõjul (vt. joonis 6).

Alates 01.11.2010 peavad müüdava soojuse piirhinna Konkurentsiametiga kooskõlastama kõik soojusettevõtjad, kes:

Soojuse hinna kooskõlastamise põhimõtted tulenevad "Kaugkütteseadusest", mille kohaselt tuleb soojuse piirhind kujundada selliselt, et tagatud oleks:

Kaugküttevõrgude asukohad Eestis, lisaks hindadega on esitatud joonisel 7.

RSS uudisvoog

Viited

 1. Statistikaamet. KE024: Energiabilanss kütuse või energia liigi järgi, TJ. (15.04.2015).
 2. Statistikaamet. KE03: Elektrienergia bilanss. (15.04.2015).
 3. Statistikaamet. KE04: Soojuse bilanss. (15.04.2015).
 4. 4,0 4,1 Nord Pool Spot AS Elspot prices. (02.03.2015).
 5. 5,0 5,1 Elektrilevi AS. Võrguteenuse hind. (15.07.2013).
 6. Statistikaamet. KE31: Maagaasi lõpptarbimise hind äritarbijale tarbimiskoguse järgi. (28.08.2013).
 7. 7,0 7,1 Statistikaamet. KE32: Maagaasi lõpptarbimise hind kodutarbijale tarbimiskoguse järgi. (28.08.2013).
 8. Statistikaamet. KE08: Ettevõttes tarbitud kütuse ja energia keskmine maksumus kütuse/energia liigi järgi. (15.12.2013).
 9. Statistikaamet. KE34: Elektrienergia lõpptarbimise hind kodutarbijale. (24.07.2013).
 10. Konkurentsiamet. Riikliku regulatsiooni otstarbekusest väikestes kaugkütte võrgupiirkondades, 2013.


Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2014 Ettekanne Elektri grupiostu head ja vead
2014 Raport Subsidies and costs of EU energy. An interim report
2014 Raport Subsidies and costs of EU energy. Lisa 1-3
2014 Raport Subsidies and costs of EU Energy. Lisa 4-5
2014 Ettekanne Euroopa energiapoliitika valikud. Kas Euroopal on üldse valikut
2014 Ettekanne Eesti uus energiapoliitika. Konkurentsivõimeline taastuvenergia Eestis
2014 Ettekanne Eesti energiapoliitika mõju riigi konkurentsivõimele
2014 Ettekanne Eesti põlevkivienergeetika tulevik
2014 Ettekanne Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030
2014 Lõpparuanne Perioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate finantsinstrumentide eelhindamine
2014 Ettekanne Toru ja/või terminal
2013 Uuring Riikliku regulatsiooni otstarbekusest väikestes kaugkütte võrgupiirkondades
2013 Uuring Eesti soojusmajanduse analüüs 2013
2013 Uuring Kaugkütte energiasääst
2013 Uuring Kaugkütte võrgupiirkonna jätkusuutlikkuse, efektiivsuspiiri ja energiasäästupotentsiaali määramine
2012 Magistritöö Korteriühistute sotsiaalne ja finantsiline võimekus korterelamute renoveerimiseks
2014 Uuring Vana-Võidu kaugkütte audit-analüüs
2013 Teabematerjal Kaugküte - mugav, tõhus ja soodne
2014 Ettekanne Investeeringute tulemuslikkus 2007-2013
2014 Ettekanne Kuidas kujuneb kaugküttesoojuse hind ja kas hinnakujunemise mehhanism on õiglane?
2014 Ettekanne Elujõuline või hääbuv väikevõrk - Tabivere?
2013 Ettekanne Kaugküte vs lokaalküte
2013 Ettekanne Ventilatsioon ja soojuspumpade kasutamine kortermajadel ja ühiskondlikel hoonetel
2013 Ettekanne Maakütte käsiraamatu tutvustus
2013 Ettekanne Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi (nutikas) maja ja katelseadmete õppelabor
2013 Ettekanne Rakvere Tark Maja - Eesti esimene liginullenergiahoone - kaugküte kombineerituna lokaalküttega
2013 Ettekanne Teadmistepõhisest ehitusest
2008 Analüüs Kuusalu valla Kuusalu aleviku kaugküttesüsteemi rekonstrueerimise teostatavuse analüüs
2008 Uuring Muhu valla Liiva kaugküttesüsteemi rekonstrueerimise tasuvusuuring
2013 Aruanne Konkurentsiameti aastaraamat 2013
2013 Aruanne Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2013
2014 Aruanne Elektrilevi OÜ investeeringute vajalikkuse ja efektiivsuse hindamine
2014 Aruanne Väljavõte - gaasi varustuskindluse analüüs
2014 Aruanne Ekspertarvamus maagaasikoguste mõõtmise kohta
2012 Aruanne Rohetöökohtade potentsiaal Eestis
2015 Uuring Current and Future Cost of Photovoltaics


Kontaktvõrgustik

Kontaktvõrgustik on koostamisel. Kui soovite artikli kontaktvõrgustikuga liituda, võtke ühendust artikli teemahalduriga.


On Teil ettepanekuid, kuidas "ENERGIAHINNAD" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "ENERGIAHINNAD" teemahalduriga MARGUS ALTEMENT e-aadressil margus.altement@arengufond.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad