Energiaplaneerimine kohalikes omavalitsustes

Allikas: Energiatalgud
Redaktsioon seisuga 21. märts 2016, kell 19:00 kasutajalt Margus.altement (arutelu | kaastöö)

(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)


Artikkel Energiaplaneerimine kohalikes omavalitsustes kirjeldab energiavaldkonnaga seonduvaid planeerimistegevusi kohalikes omavalitsustest (sh olemasolevaid kohalike omavalitsuste energiamajanduse arengukavasid).


Seotud artiklid: Soojusmajandus; Soojusvarustus; Energiatarbimine; Energiaressursid; Elektritootmise tehnoloogiad; Soojuse tootmise tehnoloogiad


RSS uudisvoog

Üldist

Eestis on 213 kohalikku omavalitsust (30 linna ja 183 valda). Neist 202-s jääb kaugkütte soojustarbimine alla 50 GWh/a. Uue kaugkütteseaduse eelnõu kohaselt peab KOV koostama võrgupiirkondades, kus soojuse tarbimine <50 GWh/a, soojusmajanduse arengukava. 2015. a. augustikuu seisuga oli soojusmajanduse (energiamajanduse) arengukava olemas 43-l omavalitsusüksusel, mõnel omavalitsusüksusel on energia- või soojusmajanduse arengukava valmimas 2015 a. jooksul. 147-l omavalitsusüksusel on energia- või soojusmajandus kajastatud üldarengukavas. 23-l omavalitsusüksusel pole energia- või soojusmajanduse arengukava valminud ning samuti puudub kajastatus üldarengukavas.


Soojusmajanduse arengukavad Eesti kohalikes omavalitsustes

Jooniselt 1 on leitavad kohalikud omavalitsused, mille puhul on rohelisega tähistatud soojusmajanduse arengukava olemasolu.


Joonis 2 kirjeldab omavalitsusüksusi, millel:

a) energiamajanduse arengukava on valminud;
b) energiamajandus on üldarengukavas kajastatud;
c) puudub energiamajanduse arengukava ning üldarengukavas pole energiamajandust kajastatud.


Joonis 1. Energiamajanduse arengukavad kohalikes omavalitsustes (värvidega tähistatus: roheline - energiamajanduse arengukava olemas; punane - eraldi energiamajanduse arengukava puudub). Rahvaarv kohalikes omavalitsustes on toodud seisuga 1. jaanuar 2015. KOV netovõlakoormus on seisuga 31.12.2013. Registreeritud töötus ning palgatöötaja kuukeskmine brutotulu on toodud 2013 a. seisuga.


Joonis 2. Kohalike omavalitsuste poolt koostatud energimajanduse- ning üldarengukavad (värvidega tähistatus: roheline - energiamajanduse arengukava olemas; kollane - energiamajandus on kajastatud üldarengukavas; punane - energiamajandust ei ole kajastatud). Rahvaarv kohalikes omavalitsustes on toodud seisuga 1. jaanuar 2015. KOV netovõlakoormus on seisuga 31.12.2013. Registreeritud töötus ning palgatöötaja kuukeskmine brutotulu on toodud 2013 a. seisuga.

Energiaplaneerimine kohalikes omavalitsustes

Energiaplaneerimise alused

Soojusmajanduse arengukava raames teostatud võrgupiirkonna analüüsis peab sisalduma kirjeldus, kas ja millisel viisil peab asjakohases võrgupiirkonnas jätkuma kaugkütte arendamine, või peab piirkonna arendamisel kasutama osaliselt või täielikult lokaalkütet. Kõnealused soojamajanduse arengukavad võivad olla koostatud ühe või mitme võrgupiirkonna kohta ning soojsumajanduse arengukava koostatakse vähemalt kümneks aastaks. [1]

Soojusmajanduse arengukava valmib koostöös võrgupiirkonna soojusettevõtjaga ning selle koostamisel peab lähtuma erapooletust informatsioonist. Enne kohaliku omavalitsuse volikogu poolt arengukava kinnitamst kinnitab selle sisu tehnilise osa 8. taseme volitatud soojusenergeetikainsener või sellele vastavat taset oma isik. [1]

Soojusmajanduse arengukava lahutamatuks osaks olev võrgupiirkonna arenguperspektiivide analüüs peab põhjalikult käsitlema järgevalt toodud teemasid [1]:

1) piirkonna iseloomustus, pikaajaline eesmärk, mille raames käsitletakse sotsiaalmajanduse, elamumajanduse, ettevõtluse arenguid ning soojusmajanduse juhtimist kohaliku omavalitsuse tasandil;
2) katlamajade, kaugküttevõrkude ja soojussõlmede tehniline seisund ja iseloomulikud näitajad (soojuskoormuse suhe võrgu pikkusesse kW/m; tarbimise suhe võrgu pikkusesse kWh/m ning kaugküttevõrgu kadu %);
3) soojustarbijad, sealhulgas tarbimise hetkeolukord ning perspektiivsed soojuskoormused;
4) soojuse hind, tarbijate maksevõime;
5) soojusvarustuse arengu võimalused, tehniline teostatavus senise soojusvarustuse skeemi säilimisel ning alternatiivsete soojusvarustuste lahenduste analüüs, kus tuleb tegeleda erinevate kütuste kasutamise võimalustega, kaugküttevõrgu arenguga (sealhulgas võrguosade asendamine lokaalküttega) ning kaugküttelt lokaalsele lahendusele üleminekuga;
6) soojusvarustuse võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus;
7) soovituslik tegevuskava.

Kohalikes omavalitsustes koostatud arengukavad

Alljärgnevast tabelist on võimalik leida juba koostatud energiamajanduse arengukavasid Eesti kohalikes omavalitsustes. Mõningail juhtudel ei ole kohalikes omavalitsustes energiamajanduse arengukavasid koostatud ning energiamajandusega seonduv on kajastatud valla üldarengukavas.


Kõik omavalitsustes koostatud energia,- soojus,- ning üldarengukavad on toodud järgnevas tabelis.

Kohalik omavalitsus Maakond Energiamajanduse arengukava olemas (Jah/Ei) Kas energiamajandus on omavalitsusüksuse arengukavas kajastatud (Jah/EI) Arengudokumendi nimi Aasta
Kaarma vald
Saare maakond
Ei
Jah
Kaarma valla arengukava 2011-2018
2011
Lümanda vald
Saare maakond
Ei
Jah
Lümanda valla arengukava. Strateegia aastani 2020
2008
Kohtla-Järve linn
Ida-Viru maakond
Ei
Jah
Kohtla-Järve linna arengukava 2007-2018
2014
Viljandi linn
Viljandi maakond
Ei
Jah
Viljandi linna arengukava 2013-2020
2014
Maardu linn
Harju maakond
Ei
Jah
Maardu linna arengukava 2014-2025
2014
Rakvere linn
Lääne-Viru maakond
Ei
Jah
Rakvere linna arengukava aastateks 2012-2030
2012
Harku vald
Harju maakond
Ei
Jah
Harku valla arengukava aastani 2037
2011
Sillamäe linn
Ida-Viru maakond
Ei
Jah
Sillamäe linna arengukava 2014-2020
2014
Kuressaare linn
Saare maakond
Ei
Jah
Kuressaare linna arengukava 2014-2020 (2030)
2014
Jõhvi vald
Ida-Viru maakond
Ei
Jah
Jõhvi valla arengukava 2007-2020
2011
Võru linn
Võru maakond
Ei
Jah
Võru linna arengukava aastani 2027
2007
Saue vald
Harju maakond
Ei
Jah
Saue valla arengukava
2014
Haapsalu linn
Lääne maakond
Ei
Jah
Haapsalu linna arengukava 2012-2020
2012
Saku vald
Harju maakond
Ei
Jah
Saku valla arengukava 2012-2025
2015
Keila linn
Harju maakond
Ei
Jah
Keila linna arengukava 2013-2025
2012
Viljandi vald
Viljandi maakond
Ei
Jah
Viljandi valla arengukava 2015-2018
2014
Põlva vald
Põlva maakond
Ei
Jah
Põlva valla arengukava 2014-2029
2014
Rapla vald
Rapla maakond
Ei
Jah
Rapla valla arengukava 2013-2025
2012
Paide linn
Järva maakond
Ei
Jah
Paide linna arengukava aastateks 2011-2020. Visioon aastani 2035
2011
Tartu vald
Tartu maakond
Ei
Jah
Valla arengukava:

Lisad:

2014/2006
Kose vald
Harju maakond
Ei
Jah
Kose valla arengukava 2015-2025
2014
Jõelähtme vald
Harju maakond
Ei
Jah
Jõelähtme valla arengukava 2014-2025
2014
Märjamaa vald
Rapla maakond
Ei
Jah
Märjamaa valla arengukava 2010-2025
2014
Anija vald
Harju maakond
Ei
Jah
Anija valla arengukava 2014-2024
2014
Saue linn
Harju maakond
Ei
Jah
Saue linna arengukava 2012-2022
2012
Jõgeva linn
Jõgeva maakond
Ei
Jah
Jõgeva linna arengukava aastani 2020
2014
Keila vald
Harju maakond
Ei
Jah
Keila valla arengukava 2015-2022
2015
Kiili vald
Harju maakond
Ei
Jah
Kiili valla arengukava 2015-2018
2014
Suure-Jaani vald
Viljandi maakond
Ei
Jah
Suure-Jaani valla arengukava 2012-2020
2014
Võru vald
Võru maakond
Ei
Jah
Võru valla arengukava aastateks 2014-2020
2014
Vinni vald
Lääne-Viru maakond
Ei
Jah
Vinni valla arengukava aastateks 2013-2022
2012
Raasiku vald
Harju maakond
Ei
Jah
Raasiku valla arengukava 2013-2024
2014
Luunja vald
Tartu maakond
Ei
Jah
Luunja valla arengukava 2015-2022
2015
Väike-Maarja vald
Lääne-Viru maakond
Ei
Jah
Väike-Maarja valla arengukava aastateks 2016-2019
2015
Hiiu vald
Hiiu maakond
Ei
Jah
Hiiu valla arengukava 2014-2023
2014
Jõgeva vald
Jõgeva maakond
Ei
Jah
Jõgeva valla arengukava 2014-2020
2014
Põltsamaa linn
Jõgeva maakond
Ei
Jah
Põltsamaa linna arengukava 2012-2033
2014
Paldiski linn
Harju maakond
Ei
Jah
Paldiski linna arengukava aastani 2025
2014
Nõo vald
Tartu maakond
Ei
Jah
Nõo valla arengukava 2037
2012
Lääne-Nigula vald
Lääne maakond
Ei
Jah
Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022
2014
Tamsalu vald
Lääne-Viru maakond
Ei
Jah
Tamsalu valla arengukava 2015-2021
2014
Põltsamaa vald
Jõgeva maakond
Ei
Jah
Põltsamaa valla arengukava aastani 2035
2013
Saarde vald
Pärnu maakond
Ei
Jah
Saarde valla arengukava aastani 2028
2011
Paikuse vald
Pärnu maakond
Ei
Jah
Paikuse valla arengukava 2015-2024
2014
Antsla vald
Võru maakond
Ei
Jah
Antsla valla arengukava 2015-2024
2015
Tarvastu vald
Viljandi maakond
Ei
Jah
Tarvastu valla arengukava 2012-2020
2011
Karksi vald
Viljandi maakond
Ei
Jah
Karksi valla arengukava 2015-2020
2014
Lüganuse vald
Ida-Viru maakond
Ei
Jah
Arengukava:

Lisad:

2014
Halinga vald
Pärnu maakond
Ei
Jah
Halinga valla arengukava 2018 (2026)
2014
Rõngu vald
Tartu maakond
Ei
Jah
Rõngu valla arengukava 2007-2020
2007
Tõrva linn
Valga maakond
Ei
Ei
Tõrva linna arengukava 2014-2025
2014
Kambja vald
Tartu maakond
Ei
Jah
Kambja valla arengukava 2014-2021
2013
Narva-Jõesuu linn
Ida-Viru maakond
Jah
Jah
Arengukava:

Linna arengukava:

2002/2011
Vasalemma vald
Harju maakond
Ei
Jah
Vasalemma valla arengukava 2012-2021
2011
Vändra vald
Pärnu maakond
Ei
Jah
Vändra valla arengukava aastateks 2010-2020
2015
Tahkuranna vald
Pärnu maakond
Ei
Jah
Tahkuranna valla arengukava aastateks 2014-2018
2014
Häädemeeste vald
Pärnu maakond
Ei
Jah
Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020
2014
Kernu vald
Harju maakond
Ei
Jah
Kernu valla arengukava aastateks 2014-2020
2014
Tori vald
Pärnu maakond
Ei
Jah
Tori valla arengukava 2014-2024
2013
Kanepi vald
Põlva maakond
Ei
Jah
Kanepi valla arengukava aastateks 2007-2018
2014
Puhja vald
Tartu maakond
Ei
Jah
Puhja valla arengukava 2015-2022
2015
Vändra vald (alev)
Pärnu maakond
Ei
Ei
Vändra alevi arengukava 2014-2018
2014
Tabivere vald
Jõgeva maakond
Ei
Jah
Tabivere valla arengukava aastateks 2005-2018
2010
Lihula vald
Lääne maakond
Ei
Jah
Lihula valla arengukava aastateks 2011-2020
2014
Toila vald
Ida-Viru maakond
Ei
Ei
Toila valla arengukava 2014-2020
2013
Koeru vald
Järva maakond
Ei
Jah
Koeru valla arengukava 2013-2018
2014
Rakvere vald
Lääne-Viru maakond
Ei
Jah
Rakvere valla arengukava aastateks 2013-2032
2012
Abja vald
Viljandi maakond
Ei
Jah
Abja valla arengukava 2009-2018
2014
Haaslava vald
Tartu maakond
Ei
Jah
Haaslava valla arengukava 2015-2020
2015
Torma vald
Jõgeva maakond
Ei
Jah
Torma valla arengukava 2015-2023
2014
Vara vald
Tartu maakond
Ei
Jah
Vara valla arengukava 2011-2020
2010
Käina vald
Hiiu maakond
Ei
Jah
Käina valla arengukava 2014-2020
2014
Helme vald
Valga maakond
Ei
Jah
Helme valla arengukava 2010-2025
2014
Leisi vald
Saare maakond
Ei
Jah
Leisi valla arengukava 2011-2020
2010
Sõmerpalu vald
Võru maakond
Ei
Jah
Sõmerpalu valla arengukava 2006-2018
2014
Orissaare vald
Saare maakond
Ei
Jah
Orissaare valla arengukava 2009-2020
2012
Vihula vald
Lääne-Viru maakond
Ei
Jah
Vihula valla arengukava aastani 2025
2004
Mäksa vald
Tartu maakond
Ei
Ei
Mäksa valla arengukava 2014-2026
2014
Lasva vald
Võru maakond
Ei
Jah
Lasva valla arengukava 2011-2022+
2011
Tõlliste vald
Valga maakond
Ei
Jah
Tõlliste valla arengukava aastani 2020
2012
Padise vald
Harju maakond
Ei
Jah
Padise valla arengukava 2013-2025
2013
Rakke vald
Lääne-Viru maakond
Ei
Jah
Rakke valla arengukava aastateks 2014-2025
2013
Muhu vald
Saare maakond
Ei
Jah
Muhu valla arengukava 2014-2020
2013
Paide vald
Järva maakond
Ei
Jah
Paide valla arengukava 2013-2020
2014
Raikküla vald
Rapla maakond
Ei
Jah
Raikküla valla arengukava aastani 2020
2011
Puka vald
Valga maakond
Ei
Jah
Puka valla arengukava aastateks 2003-2019
2013
Mäetaguse vald
Ida-Viru maakond
Ei
Jah
Mäetaguse valla arengukava 2014-2020
2014
Järva-Jaani vald
Järva maakond
Ei
Jah
Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2009-2015
2008
Juuru vald
Rapla maakond
Ei
Ei
Juuru valla arengukava 2015-2025
2015
Laekvere vald
Lääne-Viru maakond
Ei
Jah
Laekvere valla arengukava aastateks 2013-2020
2012
Kohtla vald
Ida-Viru maakond
Ei
Ei
Kohtla valla arengukava 2014-2024
2013
Pühalepa vald
Hiiu maakond
Ei
Jah
Pühalepa valla arengukava 2011-2020
2011
Halliste vald
Viljandi maakond
Ei
Ei
Halliste valla arengukava 2008-2018
2007
Puurmani vald
Jõgeva maakond
Ei
Jah
Puurmani valla arengukava 2014-2025
2014
Valgjärve vald
Põlva maakond
Ei
Jah
Valgjärve valla arengukava 2014-2023
2014
Mooste vald
Põlva maakond
Ei
Ei
Mooste valla arengukava aastateks 2014-2021
2014
Konguta vald
Tartu maakond
Ei
Jah
Konguta valla arengukava 2014-2020
2014
Pihtla vald
Saare maakond
Ei
Jah
Pihtla valla arengukava 2015-2020
2014
Hanila vald
Lääne maakond
Ei
Jah
Hanila valla arengukava 2014-2025
2014
Veriora vald
Põlva maakond
Ei
Jah
Veriora valla arengukava 2015-2020
2014
Kolga-Jaani vald
Viljandi maakond
Ei
Jah
Kolga-Jaani valla arengukava 2011-2018
2014
Võhma linn
Viljandi maakond
Ei
Jah
Võhma linna arengukava aastateks 2015-2025
2014
Väätsa vald
Järva maakond
Ei
Jah
Väätsa valla arengukava 2010-2023
2014
Avinurme vald
Ida-Viru maakond
Ei
Jah
Avinurme valla arengukava 2013-2022
2012
Tõstamaa vald
Pärnu maakond
Ei
Jah
Tõstamaa valla arengukava kuni aastani 2023
2015
Kaiu vald
Rapla maakond
Ei
Jah
Kaiu valla arengukava 2012-2018
2014
Are vald
Pärnu maakond
Ei
Jah
Are valla arengukava 2014-2024
2014
Laheda vald
Põlva maakond
Ei
Ei
Laheda valla arengukava 2014-2025
2013
Valjala vald
Saare maakond
Ei
Jah
Valjala valla arengukava 2012-2020
2012
Vigala vald
Rapla maakond
Ei
Ei
Vigala valla arengukava 2015-2020 arenguvisiooniga aastani 2025
2014
Iisaku vald
Ida-Viru maakond
Ei
Jah
Iisaku valla arengukava aastateks 2014-2025
2014
Värska vald
Põlva maakond
Ei
Jah
Värska valla arengukava 2014-2024
2014
Kasepää vald
Jõgeva maakond
Ei
Jah
Kasepää valla arengukava
2008
Pajusi vald
Jõgeva maakond
Ei
Ei
Pajusi valla arengukava aastani 2031
2014
Võnnu vald
Tartu maakond
Ei
Jah
Võnnu valla arengukava aastateks 2012-2022
2013
Saare vald
Jõgeva maakond
Ei
Jah
Saare valla arengukava 2013-2025
2012
Vastse-Kuuste vald
Põlva maakond
Ei
Jah
Vastse-Kuuste valla arengukava 2015-2024
2014
Urvaste vald
Võru maakond
Ei
Jah
Urvaste valla arengukava 2012-2022
2014
Albu vald
Järva maakond
Ei
Jah
Albu valla arengukava 2011-2018
2011
Kullamaa vald
Lääne maakond
Ei
Ei
Kullamaa valla arengukava aastani 2022
2012
Emmaste vald
Hiiu maakond
Ei
Jah
Emmaste valla arengukava 2004-2018
2014
Pala vald
Jõgeva maakond
Ei
Jah
Pala valla arengukava 2008-2019
2007
Salme vald
Saare maakond
Ei
Jah
Salme valla arengukava 2015-2018
2014
Varstu vald
Võru maakond
Ei
Jah
Varstu valla arengukava 2011-2030
2014
Kõo vald
Viljandi maakond
Ei
Ei
Kõo valla arengukava 2015-2025
2014
Koonga vald
Pärnu maakond
Ei
Jah
Koonga valla arengukava ja arengustrateegia aastani 2013
2007
Kõlleste vald
Põlva maakond
Ei
Jah
Kõlleste valla arengukava
2014
Kohtla-Nõmme vald
Ida-Viru maakond
Ei
Jah
Kohtla-Nõmme valla arengukava 2014-2020
2014
Roosna-Alliku vald
Järva maakond
Ei
Jah
Roosna-Alliku valla arengukava aastateks 2012-2020
2014
Ahja vald
Põlva maakond
Ei
Jah
Ahja valla arengukava 2014-2020
2014
Karula vald
Valga maakond
Ei
Jah
Karula valla arengukava 2012-2020
2012
Meremäe vald
Võru maakond
Ei
Jah
Meremäe valla arengukava 2014-2019
2014
Surju vald
Pärnu maakond
Ei
Jah
Surju valla arengukava aastateks 2011-2018
2015
Illuka vald
Ida-Viru maakond
Ei
Jah
Illuka valla arengukava 2015-2018
2014
Mikitamäe vald
Põlva maakond
Ei
Jah
Mikitamäe valla arengukava 2014-2019
2014
Koigi vald
Järva maakond
Ei
Jah
Koigi valla arengukava 2007-2017, arenguvisioon 2030
2007
Rägavere vald
Lääne-Viru maakond
Ei
Ei
Rägavere valla arengukava 2015-2020
2014
Kallaste linn
Tartu maakond
Jah
Jah
Arengukava:

Linna arengukava:

2003/2013
Hummuli vald
Valga maakond
Ei
Jah
Hummuli valla arengukava 2015-2020
2014
Mõniste vald
Võru maakond
Ei
Jah
Mõniste valla arengukava 2013-2019
2013
Pöide vald
Saare maakond
Ei
Ei
Pöide valla arengukava 2005-2021
2004
Mõisaküla linn
Viljandi maakond
Ei
Ei
Mõisaküla linna arengukava 2012-2018
2011
Sonda vald
Ida-Viru maakond
Ei
Jah
Sonda valla arengukava 2015-2025
2015
Varbla vald
Pärnu maakond
Ei
Jah
Varbla valla arengukava 2012-2022
2012
Laeva vald
Tartu maakond
Ei
Jah
Laeva valla arengukava 2012-2025
2011
Martna vald
Lääne maakond
Ei
Jah
Martna valla arengukava 2012-2022
2011
Tootsi vald
Pärnu maakond
Ei
Ei
Tootsi valla arengukava 2014-2020
2014
Taheva vald
Valga maakond
Ei
Jah
Taheva valla arengukava 2014-2023
2014
Põdrala vald
Valga maakond
Ei
Jah
Põdrala valla arengukava 2010-2025
2010
Aegviidu vald
Harju maakond
Ei
Jah
Aegviidu valla arengukava 2014-2018
2013
Noarootsi vald
Lääne maakond
Ei
Jah
Noarootsi valla arengukava aastateks 2013-2020
2012
Lohusuu vald
Ida-Viru maakond
Ei
Ei
Lohusuu valla arengukava 2007-2018
2010
Orava vald
Põlva maakond
Ei
Jah
Orava valla arengukava 2012-2020
2012
Peipsiääre vald
Tartu maakond
Ei
Ei
Peipsiääre valla arengukava 2013-2018
2013
Kihelkonna vald
Saare maakond
Ei
Jah
Kihelkonna valla arengukava aastateks 2015-2020
2014
Laimjala vald
Saare maakond
Ei
Ei
Laimjala valla arengukava 2014-2020
2014
Käru vald
Rapla maakond
Ei
Ei
Käru valla arengukava 2006-2019
2014
Mustjala vald
Saare maakond
Ei
Jah
Mustjala valla arengukava 2009-2020
2009
Meeksi vald
Tartu maakond
Ei
Jah
Meeksi valla arengukava aastateks 2013-2022
2012
Kihnu vald
Pärnu maakond
Ei
Jah
Kihnu valla arengukava 2012-2020
2015
Tudulinna vald
Ida-Viru maakond
Ei
Jah
Tudulinna valla arengukava 2004-2020
2013
Õru vald
Valga maakond
Ei
Jah
Õru valla arengukava 2011-2018
2011
Alajõe vald
Ida-Viru maakond
Ei
Jah
Alajõe valla arengukava 2015-2022
2014
Nõva vald
Lääne maakond
Ei
Jah
Nõva valla arengukava 2015-2021
2014
Torgu vald
Saare maakond
Ei
Ei
Torgu valla arengukava 2010-2020
2014
Vormsi vald
Lääne maakond
Ei
Jah
Vormsi valla arengukava 2011-2025
2011
Ruhnu vald
Saare maakond
Ei
Ei
Ruhnu valla arengukava 2015-2018
2014
Piirissaare vald
Tartu maakond
Ei
Jah
Piirissaare valla arengukava 2015-2020
2015
Sõmeru vald
Lääne-Viru maakond
Ei
Jah
Sõmeru valla arengukava aastateks 2012-2025
2012
Tähtvere vald
Tartu maakond
Ei
Jah
Tähtvere valla arengukava 2013-2025
2012
Kunda linn
Lääne-Viru maakond
Ei
Ei
Kunda linna arengukava 2013-2025
2013
Kärla vald
Saare maakond
Jah
Ei
Kärla valla energiamajanduse uuendatud arengukava
2013
Tallinn
Harju maakond
Jah
Ei
Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2011-2021
2011
Tartu linn
Tartu maakond
Jah
Ei
Tartu linna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2015-2020
2015
Narva linn
Ida-Viru maakond
Jah
Ei
Narva linna energiamajanduse arengukava 2009-2015
2009
Pärnu linn
Pärnu maakond
Jah
Jah
Arengukava:

Lisad:

2004/2011
Viimsi vald
Harju maakond
Jah
Ei
Viimsi valla energiamajanduse pikaajaline arengukava 2003-2017
2003
Rae vald
Harju maakond
Jah
Jah
Arengukava:

Valla arengukava:

2008/2011
Valga linn
Valga maakond
Jah
Jah
Arengukava:

Linna arengukava:

2000/2012
Türi vald
Järva maakond
Jah
Ei
Arengukava:

Lisad:

2006/1995
Ülenurme vald
Tartu maakond
Jah
Ei
Ülenurme valla soojusmajanduse arengukava 2015-2027
2015
Tapa vald
Lääne-Viru maakond
Jah
Jah
Arengukava:

Valla arengukava:

2014
Kohila vald
Rapla maakond
Jah
Ei
Kohila valla soojusmajanduse arengukava
2008
Kuusalu vald
Harju maakond
Jah
Ei
Kuusalu valla soojusmajanduse arengukava
2004
Elva linn
Tartu maakond
Jah
Ei
Elva linna soojamajanduse arengukava
2013
Audru vald
Pärnu maakond
Jah
Ei
2004/2003
Kiviõli linn
Ida-Viru maakond
Jah
Jah
Arengukava:

Lisad:

2008
Kadrina vald
Lääne-Viru maakond
Jah
Jah
Arengukava:

Lisad:

2005
Räpina vald
Põlva maakond
Jah
Ei
Räpina valla energiamajanduse arengukava
2009
Sauga vald
Pärnu maakond
Jah
Ei
Sauga aleviku soojamajanduse arengukava
2001
Kehtna vald
Rapla maakond
Jah
Ei
Kehtna valla Kehtna ja Kaerepere soojusmajanduse arengukava
2006
Sindi linn
Pärnu maakond
Jah
Ei
Arengukava:
  • Valmib 2015

Valla arengukava:

2011
Otepää vald
Valga maakond
Jah
Ei
Otepää valla soojamajanduse arengukava
2013
Ridala vald
Lääne maakond
Jah
Ei
Ridala valla energiamajanduse arengukava
2008
Loksa linn
Harju maakond
Jah
Ei
Loksa linna soojusmajnaduse arengukava aastateks 2015-2027
2014
Haljala vald
Lääne-Viru maakond
Jah
Ei
Haljala aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2013-2020
2013
Palamuse vald
Jõgeva maakond
Jah
Ei
Palamuse valla soojamajanduse arengukava
2009
Rõuge vald
Võru maakond
Jah
Jah
Arengukava:

Valla arengukava:

2013/2015
Ambla vald
Järva maakond
Jah
Ei
Ambla valla energia arengukava. Aravete aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015-2020
2015
Vastseliina vald
Võru maakond
Jah
Ei
Vastseliina valla energiamajanduse arengukava 2011-2021
2011
Aseri vald
Ida-Viru maakond
Jah
Ei
Aseri aleviku soojamajanduse arengukava
2008
Rannu vald
Tartu maakond
Jah
Ei
Rannu valla energiamajanduse arengukava
2011
Vaivara vald
Ida-Viru maakond
Jah
Jah
Arengukava:

Valla arengukava:

2013/2014
Mustvee linn
Jõgeva maakond
Jah
Ei
Mustvee linna energeetikaarengu strateegia
2012
Alatskivi vald
Tartu maakond
Jah
Ei
Alatskivi valla soojamajanduse arengukava
2002
Sangaste vald
Valga maakond
Jah
Jah
Arengukava:

Valla arengukava:

2004/2014
Palupera vald
Valga maakond
Jah
Jah
Arengukava:

Valla arengukava:

2005/2012
Järvakandi vald
Rapla maakond
Jah
Ei
2014/2006
Viru-Nigula vald
Lääne-Viru maakond
Jah
Jah
Arengukava:

Valla arengukava:

2009/2011
Haanja vald
Võru maakond
Jah
Ei
Haanja valla energiamajanduse arengukava
2004
Imavere vald
Järva maakond
Jah
Ei
Imavere valla energiamajanduse arengukava
2004
Kõpu vald
Viljandi maakond
Jah
Ei
Kõpu valla energiamajanduse arengukava
2015
Kareda vald
Järva maakond
Jah
Jah
Arengukava:

Valla arengukava:

2015/2014
Misso vald
Võru maakond
Jah
Jah
Arengukava:

Valla arengukava:

2015/2014
Nissi vald
Harju maakond
Koostamisel
Jah
Arengukava:
  • Arengukava koostamisel!

Valla arengukava:

2012


Viited

  1. 1,0 1,1 1,2 Eelnõude infosüsteem. Kaugkütteseaduse muutmise seadus. (23.09.2015)


Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2007 Käsiraamat Energeetika planeerimine. Käsiraamat Eesti omavalitsustele. Teine väljaanne
Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad