Erinevus lehekülje "Energiatalgud.ee: 27.03.2015 Biometaani tootmise väärtusahela analüüs" redaktsioonide vahel

Allikas: Energiatalgud
1. rida: 1. rida:
{{Avalik}}
+
[[Kategooria:Peidetud]]
  
 
27. märts 2015 kell 15:00 toimus Eesti Arengufondis '''[[Media:Vohu, V. Biometaani tootmine ja kasutamine transpordikütusena - väärtusahel ja rakendusettepanekud.pdf|biometaani tootmise väärtusahela analüüsi]]''' esitlemine.
 
27. märts 2015 kell 15:00 toimus Eesti Arengufondis '''[[Media:Vohu, V. Biometaani tootmine ja kasutamine transpordikütusena - väärtusahel ja rakendusettepanekud.pdf|biometaani tootmise väärtusahela analüüsi]]''' esitlemine.
29. rida: 29. rida:
 
{{#ev:youtube|snv_EyUa7tY|500||Seminar "Biometaani tootmise väärtusahela analüüs" (I osa)}}  
 
{{#ev:youtube|snv_EyUa7tY|500||Seminar "Biometaani tootmise väärtusahela analüüs" (I osa)}}  
  
{{#ev:youtube|f0Q1OZlsLFc|500||Seminar "Biometaani tootmise väärtusahela analüüs" (II osa)}}
+
{{#ev:youtube|f0Q1OZlsLFc|500||Seminar "Biometaani tootmise väärtusahela analüüs" (II osa
+
 
+
 
+
 
+
 
+
[[Kategooria:Sündmused]]
+
[[Kategooria:Energiatalgud.ee teated]]
+
[[Kategooria:Energiatalgud.ee teated]]
+

Redaktsioon: 23. mai 2015, kell 16:43


27. märts 2015 kell 15:00 toimus Eesti Arengufondis biometaani tootmise väärtusahela analüüsi esitlemine.


Eesti Arengufondi eestvedamisel on valminud Eesti biometaani tootmise väärtusahela analüüs. Sellele tuginevalt oleme koostanud ka ettepanekud biometaani kasutuselevõtuks. Biometaani roll on nii maailmas kui Eestis aina suurenemas: biomassist ja põllumajanduslikest jääkidest toodetud biometaani kasutatakse edukalt transpordisektori üleminekul taastuvatele energiaallikatele. Kuna biometaani näol on tegemist taastuvkütusega ja teda saab toota kohalikest ressurssidest, annab biometaani tootmine oma panuse ka Eesti sisemajanduse elavdamiseks, vähendades seeläbi fossiilsete kütuste importi.


Koostatud ettepanekute näol on tegemist esimese rakendusliku tegevusega Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava ENMAK 2030+ koosseisus. Planeeritud tegevuste elluviimisega suurendatakse energiajulgeolekut, edendatakse majandust, parandatakse tööviljakust ning tõstetakse maakasutuse efektiivsust.


Ettekanded ja dokumendid:


Sündmusel arutleti järgmistel teemadel:

  • Biometaani kasutuselevõtu analüüs (ressursid, tootmisökonoomika);
  • Biometaani väärtusahel ja kasutuselevõtu mõju majandusele;
  • Kasutuselevõtu rakenduslikud ettepanekud;
  • Biometaani kasutuselevõtu kaudsed mõjud.


Videokokkuvõtted seminaril toimunust on järgi vaadatavad järgnevalt:


Seminar "Biometaani tootmise väärtusahela analüüs" (I osa)

{{#ev:youtube|f0Q1OZlsLFc|500||Seminar "Biometaani tootmise väärtusahela analüüs" (II osa

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad