Energiatalgud.ee: ENMAK 2030 eelnõu esitamine Vabariigi Valitsusele

Allikas: Energiatalgud
Redaktsioon seisuga 20. veebruar 2015, kell 16:47 kasutajalt Jaanus.uiga (arutelu | kaastöö)

19.02.2015 esitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 eelnõu ministeeriumitevahelise kooskõlastusprotsessi järgselt Vabariigi Valitsusele.


Eeesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 (ENMAK 2030) eelnõu ning sellega seonduvad dokumendid on leitavad:

1. Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030. Eelnõu 13.02.2015
2. ENMAK 2030. Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne
3. ENMAK 2030. Eelnõu seletuskiri 13.02.2015
4. ENMAK 2030. Eelnõu seletuskiri. Lisa 2. Eelnõule laekunud ettepanekutega arvestamine


Põhilisi muudatusi eelnõudokumendis kirjeldab eelnõu seletuskirja lisa 2.


Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 kinnitamise käiku saab jälgida Eelnõude Infosüsteemis ning energiatalgud.ee veebilehel.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad