Erinevus lehekülje "Energiatalgud.ee: Eesti kaugküttevõrgud ja suuremad katelseadmed" redaktsioonide vahel

Allikas: Energiatalgud
3. rida: 3. rida:
 
== Kaugküttepiirkondade paiknemine Eestis ==
 
== Kaugküttepiirkondade paiknemine Eestis ==
  
{{#widget:Iframe
+
{| class="wikitable" style="width:510px;"
 +
|'''''<figure id="Kaugküttevõrgud"><small>Joonis 1. [https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col10+from+1VWiUgUwon8dLyNSUJ4FSEkk5inT6Cu02a0EnQB0_&viz=MAP&h=false&lat=58.60833366077633&lng=25.33447265625&t=1&z=7&l=col10&y=2&tmplt=2&hml=TWO_COL_LAT_LNG Kaugküttevõrkude asukohad ja kaugküttesoojuse hind Eestis]<ref name=Kaugküte>'''[[Kaugküte]]'''</ref>, <ref name=KE>Vali, Lembit. [[Media:Eesti Arengufond. Kaugkütte energiasääst.pdf|Kaugkütte energiasääst]], Tallinn 2013.</ref>, <ref name=KE_L2>Vali, Lembit. [[Media:Vali, L. Kaugkütte energiasääst. Lisa 2.xlsx|Kaugkütte energiasääst. Lisa 2]], Tallinn 2013.</ref> '''''</figure>
 +
|-
 +
|{{#widget:Iframe
 
|url=https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col10+from+1VWiUgUwon8dLyNSUJ4FSEkk5inT6Cu02a0EnQB0_&viz=MAP&h=false&lat=58.60833366077633&lng=25.33447265625&t=1&z=7&l=col10&y=2&tmplt=2&hml=TWO_COL_LAT_LNG"
 
|url=https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col10+from+1VWiUgUwon8dLyNSUJ4FSEkk5inT6Cu02a0EnQB0_&viz=MAP&h=false&lat=58.60833366077633&lng=25.33447265625&t=1&z=7&l=col10&y=2&tmplt=2&hml=TWO_COL_LAT_LNG"
 
|width=500
 
|width=500
9. rida: 12. rida:
 
|border=0
 
|border=0
 
}}
 
}}
 +
|}
  
 
== >300 kW katelseadmed Eestis ==
 
== >300 kW katelseadmed Eestis ==
  
{{#widget:Iframe
+
{| class="wikitable" style="width:510px;"
 +
|'''''<figure id="Eesti_katelseadmed"><small>Joonis 1. [https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col4+from+13LbuDeS9IThXESJtMHWJA6pWWQA1UgyuYBIvBEE3&viz=MAP&h=false&lat=58.6086492927942&lng=24.550668234375053&t=1&z=7&l=col4&y=6&tmplt=2&hml=TWO_COL_LAT_LNG Alates 300 kW Eesti katelseadmed 2012. aasta seisuga] (värvidega tähistatus: punane - maagaasil katelseadmed; roheline - puitkütustel katelseadmed; sinine - muu tahkekütus (v.a puit); kollane - gaaskütustel katlamajad (v.a maagaas); lilla - vedelkütustel katlamajad  <ref name="Katelseadmed"> '''[[Soojusvarustus]]''' </ref>,<ref name="Erametsakeskus"> Erametsakeskus. [http://www.eramets.ee/wp-content/uploads/2013/01/eesti_katlamajade_andmetabel.xlsx Eesti katlamajade andmetabel]. ''31.03.2015'' </ref> '''''</figure>
 +
|-
 +
|{{#widget:Iframe
 
|url=https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col4+from+13LbuDeS9IThXESJtMHWJA6pWWQA1UgyuYBIvBEE3&viz=MAP&h=false&lat=58.6086492927942&lng=24.550668234375053&t=1&z=7&l=col4&y=6&tmplt=2&hml=TWO_COL_LAT_LNG"
 
|url=https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col4+from+13LbuDeS9IThXESJtMHWJA6pWWQA1UgyuYBIvBEE3&viz=MAP&h=false&lat=58.6086492927942&lng=24.550668234375053&t=1&z=7&l=col4&y=6&tmplt=2&hml=TWO_COL_LAT_LNG"
 
|width=500
 
|width=500
 
|height=450
 
|height=450
 
|border=0
 
|border=0
}}  
+
}}
 +
|}
  
 
== >300 kW puitkütustel katelseadmed Eestis ==
 
== >300 kW puitkütustel katelseadmed Eestis ==
  
{{#widget:Iframe
+
{| class="wikitable" style="width:510px;"
 +
|'''''<figure id="Puitkütus_katelseadmed"><small>Joonis 1. [https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col4+from+1QoCWcLjy4AB9peqdcbiMoTvmib6GWD6sG4ppvQq3&viz=MAP&h=false&lat=58.60719193285544&lng=25.182315034999988&t=1&z=7&l=col4&y=2&tmplt=2&hml=TWO_COL_LAT_LNG >300 kW võimsusega puitkütustel katelseadmed (2012. aasta seisuga)]  <ref name="Puit"> '''[[Metsa energeetiline ressurss]]''' </ref>, <ref name="Erametsakeskus"> Erametsakeskus. [http://www.eramets.ee/wp-content/uploads/2013/01/eesti_katlamajade_andmetabel.xlsx Eesti katlamajade andmetabel]. ''31.03.2015'' </ref> '''''</figure>
 +
|-
 +
|{{#widget:Iframe
 
|url=https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col4+from+1QoCWcLjy4AB9peqdcbiMoTvmib6GWD6sG4ppvQq3&viz=MAP&h=false&lat=58.60719193285544&lng=25.182315034999988&t=1&z=7&l=col4&y=2&tmplt=2&hml=TWO_COL_LAT_LNG"
 
|url=https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col4+from+1QoCWcLjy4AB9peqdcbiMoTvmib6GWD6sG4ppvQq3&viz=MAP&h=false&lat=58.60719193285544&lng=25.182315034999988&t=1&z=7&l=col4&y=2&tmplt=2&hml=TWO_COL_LAT_LNG"
 
|width=500
 
|width=500
27. rida: 38. rida:
 
|border=0
 
|border=0
 
}}
 
}}
 +
|}
  
 
== >300 kW maagaasi katelseadmed Eestis ==
 
== >300 kW maagaasi katelseadmed Eestis ==
  
{{#widget:Iframe
+
{| class="wikitable" style="width:510px;"
 +
|'''''<figure id="Maagaas_katelseadmed"><small>Joonis 2. [https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col4+from+10IxsJChdsSzzUB30cgUqTERK5-te1yLH4stQsBlq&viz=MAP&h=false&lat=58.75494762704058&lng=25.66144816562496&t=1&z=7&l=col4&y=2&tmplt=2&hml=TWO_COL_LAT_LNG >300 kW võimsusega maagaasil katelseadmed Eestis (2012. aasta seisuga)]  <ref name="Maagaas"> '''[[Imporditavad gaaskütused]]''' </ref>, <ref name="Erametsakeskus"> Erametsakeskus. [http://www.eramets.ee/wp-content/uploads/2013/01/eesti_katlamajade_andmetabel.xlsx Eesti katlamajade andmetabel]. ''31.03.2015'' </ref> '''''</figure>
 +
|-
 +
|{{#widget:Iframe
 
|url= https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col4+from+10IxsJChdsSzzUB30cgUqTERK5-te1yLH4stQsBlq&viz=MAP&h=false&lat=58.75494762704058&lng=25.66144816562496&t=1&z=7&l=col4&y=2&tmplt=2&hml=TWO_COL_LAT_LNG"
 
|url= https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col4+from+10IxsJChdsSzzUB30cgUqTERK5-te1yLH4stQsBlq&viz=MAP&h=false&lat=58.75494762704058&lng=25.66144816562496&t=1&z=7&l=col4&y=2&tmplt=2&hml=TWO_COL_LAT_LNG"
 
|width=500
 
|width=500
36. rida: 51. rida:
 
|border=0
 
|border=0
 
}}
 
}}
 +
|}
 +
 +
== >300 kW fossiilkütuste katelseadmed Eestis ==
 +
 +
{| class="wikitable" style="width:510px;"
 +
|'''''<figure id="Foss_kütus"><small>Joonis 1. [https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col4+from+148xhCPO66_82vHcGfVCIdNm9pS0dnEUY8JHwL2oX&viz=MAP&h=false&lat=58.59688654973872&lng=25.1806640625&t=1&z=7&l=col4&y=2&tmplt=2&hml=TWO_COL_LAT_LNG Alates 300 kW võimsusega fossiilsetel kütustel katelseadmed 2012. aasta seisuga (vedelkütused)] (rohelise värviga tähistatud katlamajad soojuse toodanguga 0...523 MWh/a, kollase värviga tähistatud 523...1620 MWh/a ning punase värviga tähistatud 1620...319,482 MWh/a  <ref name="Vedelkütused"> '''[[Imporditavad vedelkütused]]''' </ref>, <ref name="Erametsakeskus"> Erametsakeskus. [http://www.eramets.ee/wp-content/uploads/2013/01/eesti_katlamajade_andmetabel.xlsx Eesti katlamajade andmetabel]. ''31.03.2015'' </ref>'''''</figure>
 +
|-
 +
|{{#widget:Iframe
 +
|url=https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col4+from+148xhCPO66_82vHcGfVCIdNm9pS0dnEUY8JHwL2oX&viz=MAP&h=false&lat=58.59688654973872&lng=25.1806640625&t=1&z=7&l=col4&y=2&tmplt=2&hml=TWO_COL_LAT_LNG"
 +
|width=500
 +
|height=450
 +
|border=0
 +
}}
 +
|}
 +
 +
==Viited==
 +
{{viited}}

Redaktsioon: 7. aprill 2015, kell 11:18

Enegiatalgud.ee veebikeskkonda lisandus 2015. aasta märtsikuus 5 uut kaardirakendust.

Kaugküttepiirkondade paiknemine Eestis

>300 kW katelseadmed Eestis

Joonis 1. Alates 300 kW Eesti katelseadmed 2012. aasta seisuga (värvidega tähistatus: punane - maagaasil katelseadmed; roheline - puitkütustel katelseadmed; sinine - muu tahkekütus (v.a puit); kollane - gaaskütustel katlamajad (v.a maagaas); lilla - vedelkütustel katlamajad [4],[5]

>300 kW puitkütustel katelseadmed Eestis

>300 kW maagaasi katelseadmed Eestis

>300 kW fossiilkütuste katelseadmed Eestis

Joonis 1. Alates 300 kW võimsusega fossiilsetel kütustel katelseadmed 2012. aasta seisuga (vedelkütused) (rohelise värviga tähistatud katlamajad soojuse toodanguga 0...523 MWh/a, kollase värviga tähistatud 523...1620 MWh/a ning punase värviga tähistatud 1620...319,482 MWh/a [8], [5]

Viited

  1. Kaugküte
  2. Vali, Lembit. Kaugkütte energiasääst, Tallinn 2013.
  3. Vali, Lembit. Kaugkütte energiasääst. Lisa 2, Tallinn 2013.
  4. Soojusvarustus
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Erametsakeskus. Eesti katlamajade andmetabel. 31.03.2015
  6. Metsa energeetiline ressurss
  7. Imporditavad gaaskütused
  8. Imporditavad vedelkütused
Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad