Energiatalgud.ee: Energiatalgud.ee veebilehe pikaajaline külastatavuse statistika

Allikas: Energiatalgud


Uudis 29022015.jpg


Käesolevalt on toodud Energiatalgud.ee veebilehe külastatavuse statistika. Graafikud on toodud perioodi 01.01.2015 kuni 24.02.2016 kohta. Graafikud on toodud viiel erineval viisil:


Joonis 1. Seansse lehel energiatalgud.ee perioodil 01.01.2015-24.02.2016.
Joonis 2. Seansi keskmine kestus energiatalgud.ee perioodil 01.01.2015-24.02.2016.
Joonis 3. Kasutajad energiatalgud.ee lehel perioodil 01.01.2015-24.02.2016.
Joonis 4. Energiatalgud.ee lehe vaatamisi perioodil 01.01.2015-24.02.2016.
Joonis 5. Energiatalgud.ee lehe vaatamis seansi kohta perioodil 01.01.2015-24.02.2016.
Joonis 1.

Alljärgnev joonis seansside kohta kirjeldatud perioodil kirjeldab külastajate arvu, kes on veebilehel aktiivsed olnud. Üldiselt kirjeldab seansside arv iga külastaja vähemalt ühekordset seanssi veebilehel.

Joonis 2.

Järgnevalt toodud graafik kirjeldab külastajate seansi keskmist kestust. Pikemalt kestnud seansid viitavad külastajate süvendatud tegutsemisele veebilehel energiatalgud.ee

Joonis 3.

Alltoodud graafikul on toodud külastajate arv, kes on teinud vähemalt ühe seansi veebilehel energiatalgud.ee. See number kirjeldab võrdlemisi täpselt mitu individuaalset külastust veebilehel on tehtud.

Joonis 4.

Alljärgnev graafik kirjeldab lehtede koguarvu, mida külastajad on veebilehel energiatalgud.ee vaatanud.

Joonis 5.

Viimasena toodud graafikul on kujutatud keskmist lehtede arvu, mida on seansi vältel lehel energiatalgud.ee vaadatud.

On Teil ettepanekuid, kuidas "ENERGIATALGUD.EE: ENERGIATALGUD.EE VEEBILEHE PIKAAJALINE KÜLASTATAVUSE STATISTIKA" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "ENERGIATALGUD.EE: ENERGIATALGUD.EE VEEBILEHE PIKAAJALINE KÜLASTATAVUSE STATISTIKA" teemahalduriga MARGUS ALTEMENT e-aadressil margus.altement@arengufond.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad