Energiatarbimine kodumajapidamistes

Allikas: Energiatalgud
Redaktsioon seisuga 22. november 2012, kell 17:11 kasutajalt Madis.org (arutelu | kaastöö)

(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Kodumajapidamised

Energiatarbimine kuni 2012

Energiatarbimise prognoos kuni 2050

Elektrienergia tarbimist mõjutavad tegurid ja eeldused

TE100 raames tehtud analüüs näitas, et elektritarbimine kodumajapidamistes ei ole suures sõltuvuses SKP-st. Seega on keeruline üksnes SKP alusel ennustada elektritarbimise kasvu kodumajapidamistes. TE100 ekspertgrupp tegi järgnevad eeldused, mida paremate andmete puudumisel kasutatakse ka käesolevate stsenaariumide koostamisel.

Elektritarbimine kodumajapidamistes
2010-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 Allikas
Elektritarbimine kodumajapidamistes BAAS 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% Eeldus (vajab ülevaatamist)
Elektritarbimine kodumajapidamistes EE 1,75% 1,25% 0,75% 0,25% TE100

Statistika andmebaasis kajastatakse kodumajapidamiste elektritarbe all ka elektrikütte ja soojuspumpade tarbeks vajaminevat elektrienergiat. Heade allikate puudumisel eeldatakse, et elektrikütte ja soojuspumpade osakaal on marginaalne ja seda ei arvestata (kui selguvad andmed, mis kajastavad praeguse ja prognoositava elektrienergiatarbimise kütte eesmärgil, siis on võimalik antud tarbimismudelit ka täpsustada).

Lahendamist vajavad asjaolud:
* Kuidas eraldada elamute soojendamiseks kuluv elektrienergia (elektriküte + soojuspumbad) 
muust elektrienergiatarbest kodumajapidamistes?
* Mille alusel prognoosida olmeelektri (elektritarve - kütteks kuluv elekter) tarbimise kasvu?

Elektrienergia tarbimise prognoos

Tarbimisstsenaariumide modelleerimine

Soojuse tarbimist mõjutavad tegurid ja eeldused

Kodumajapidamiste soojustarbimine jaotub omakorda lokaal- ja kaugkütte vahel. Olemasoleva elamufondi soojustarbimise kirjeldamiseks tuleb lokaal- ja kaugkütte osad omavahel liita. Kaugkütte soojustarbimine on Statistikaameti andmebaasist kergesti kättesaadav, kuid lokaalkütte osa soojustarbimises tuleb tuletada läbi erinevate kütuste koguste ning muundamisefektiivsuste korrutistena. TE100 töögrupi tulemus andis olemasoleva elamufondi soojustarbimiseks 191 kWh/m2.

Seega on kodumajapidamiste soojatarbimise prognoosi juures eeldatud, et kõik kütused, mis kodumajapidamistes kasutatakse, muundatakse soojusenergiaks (lokaalküte).

Soojustarbimisprognoosi eeldused kodumajapidamiste puhul
2010 2020 2030 2040 2050 Allikas
Elanike arv 1340127 1329000 1296000 1258000 1233000 2010: Statistika andmebaas; 2010-2050: ÜRO rahvastiku andmebaasi väljavõte
Soojustarbimisprognoosi üldised eeldused kodumajapidamiste puhul
2010-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 Allikas
Korterelamute elamispinna osakaal kogu elamufondi elamispinnast 55% 55% 55% 55% 2012: Eesti Hoonete Registri väljavõte; 2010-2050: eeldus, et see vahekord jääb samaks
Aastas kasutusest välja langev elamupind (2010. aasta suhtes) 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% Sitra uuring Soome andmetel
Aastas ehitatav elamupind (2010. aasta suhtes) 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Eeldus (vajab ülevaatamist)
Soojustarbimisprognoosi eeldused korterelamute puhul
2010-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 Allikas
BAAS: Aastas rekonstrueeritav elamupinna osakaal (2010. aasta suhtes) - korterelamud 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Eeldus (vajab ülevaatamist)
EE: Aastas rekonstrueeritav elamupinna osakaal (2010. aasta suhtes) - korterelamud 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Kredex uuringu[1] põhjal
Olemasoleva elamufondi kütteenergiatarve (kWh/m2) - korterelamud 191 191 191 191 Eeldus vastavalt TE100 tehtud arvutustele, kus tuletati statistika andmebaasist kogu tarbitava sooja kogus tehes eeldusi erinevatel kütustel töötavate katelde efektiivsuse kohta
BAAS: Rekonstrueeritavate hoonete kütteenergiatarve - korterelamud (kWh/m2) 125 90 90 90 Eeldus (vajab ülevaatamist)
EE: Rekonstrueeritavate hoonete kütteenergiatarve - korterelamud (kWh/m2) 125 90 90 90 Eeldus (vajab ülevaatamist)
BAAS: Uute hoonete kütteenergiatarve - korterelamud (kWh/m2) 110 80 80 80 Eeldus (vajab ülevaatamist)
EE: Uute hoonete kütteenergiatarve - korterelamud (kWh/m2) 110 80 80 80 Eeldus (vajab ülevaatamist)
Soojustarbimisprognoosi eeldused eramute puhul
2010-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 Allikas
BAAS: Aastas rekonstrueeritav elamupinna osakaal (2010. aasta suhtes) - eramud 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Eeldus - sarnaselt korterelamutele (vajab ülevaatamist)
EE: Aastas rekonstrueeritav elamupinna osakaal (2010. aasta suhtes) - eramud 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Eeldus - sarnaselt korterelamutele (vajab ülevaatamist)
Olemasoleva elamufondi kütteenergiatarve (kWh/m2) - eramud 191 191 191 191 Eeldus (vajab ülevaatamist)
BAAS: Rekonstrueeritavate hoonete kütteenergiatarve - eramud (kWh/m2) 125 90 90 90 Eeldus (vajab ülevaatamist)
EE: Rekonstrueeritavate hoonete kütteenergiatarve - eramud (kWh/m2) 125 90 90 90 Eeldus (vajab ülevaatamist)
BAAS: Uute hoonete kütteenergiatarve - eramud (kWh/m2) 110 80 80 80 Eeldus (vajab ülevaatamist)
EE: Uute hoonete kütteenergiatarve - eramud (kWh/m2) 110 80 80 80 Eeldus (vajab ülevaatamist)

Soojuse tarbimise prognoos


Viitamistõrge: <ref>-sildid on olemas, aga <references/>-silt puudub.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad