Vanimad leheküljed

Allpool näidatakse 250 tulemust vahemikus 1250.

Näita (eelmised 250 | järgmised 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. PÕKK 2030:PÕKK 2008-15 analüüs‏‎ (29. aprill 2013, kell 16:57)
 2. PÕKK 2030:Avaleht‏‎ (20. mai 2013, kell 14:11)
 3. PÕKK 2030:Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 struktuur‏‎ (3. juuni 2013, kell 11:41)
 4. PÕKK 2030:Sissejuhatus‏‎ (5. juuni 2013, kell 11:05)
 5. Biogaas Euroopas‏‎ (11. juuni 2013, kell 17:57)
 6. EL energia- ja kliimapoliitika‏‎ (11. juuni 2013, kell 17:58)
 7. Euroopa Liidu seadusandlus‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:01)
 8. Kaja Peterson: Palve täiendada mõjukriteeriumieid‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:02)
 9. Maaressurss‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:03)
 10. Põlevkivi kaevandamine‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:04)
 11. Põlevkivi kasutamise keskkonnamõju‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:04)
 12. Põlevkivivaru hindamise kriteeriumid‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:05)
 13. TAK 2014-2020 skeem‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:06)
 14. Tartu Regiooni Energiaagentuuri seisukohad‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:07)
 15. Teed ja liiklus‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:07)
 16. Tootmisstsenaariumid (EA Energy Analyses)‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:08)
 17. Uudis‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:08)
 18. Uus artikkel‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:08)
 19. Vastamist vajavad küsimused‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:09)
 20. Ühistransport‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:10)
 21. '''Imporditavad''' vedelkütused‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:12)
 22. 16.10.2012 ENMAK 2030/50 alustuskoosolek‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:13)
 23. Avalikud hüved‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:14)
 24. Biogaas maailmas‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:15)
 25. Dmitri Vassiljev: Teadaande 30.11.2012 kl.9.00 Tootmisstsenaariumide töögrupi II koosolek‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:15)
 26. Eesti Biogaasi Assotsiatsioon‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:15)
 27. Eesti seadusandlus‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:15)
 28. Energiamajanduse arengukava‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:16)
 29. Energiatõhusus tänavavalgustuses‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:17)
 30. Hooned‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:17)
 31. Jalakäijate ohutus, linnaruum ja tervis‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:17)
 32. Kohalikku liiklust‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:18)
 33. Metsa on vaja majandada, mitte mädandada‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:21)
 34. Mõisted: PÕKK 2030‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:22)
 35. Rahvusvaheline kaubavedu‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:23)
 36. Rasmus Lahtvee: ENMAK lehtedel ülevaatlik sisupuu‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:23)
 37. Rasmus Lahtvee: Kaks uut arengukava‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:24)
 38. Rasmus Lahtvee: Tehnilised tõrked lahendatud‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:25)
 39. Sündmused‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:26)
 40. TAK 2014-2020 visioon ja põhimõtted‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:27)
 41. Tarkvõrgud‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:27)
 42. Testartikkel‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:27)
 43. Transpordi arengukava 2014-2020‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:28)
 44. Uudis ise‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:28)
 45. Vikipeedia:Uuele kaastöölisele‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:29)
 46. Üleriigiline planeering Eesti 2030+‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:29)
 47. '''avalikud hüved'''‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:29)
 48. ELF ettepanekud EL järgmisele eelarveperioodile‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:35)
 49. ENMAK 2030+ Üldosa‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:35)
 50. Euroopa Liidu arengudokumendid‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:37)
 51. Juhistest‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:38)
 52. KEMA Roadmap 2030‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:38)
 53. Kondimootor‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:38)
 54. Muud olulised dokumendid‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:38)
 55. Näidisartikkel‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:39)
 56. Põlevkivi hind‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:39)
 57. Rahvusvaheline reisijatevedu‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:40)
 58. Rasmus Lahtvee: Esilehe muudatus‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:40)
 59. Rasmus Lahtvee: Kasutajate ülevaade‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:40)
 60. Rasmus Lahtvee: Uued kasutajad (TAK)‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:40)
 61. SKP prognoos‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:41)
 62. Statistika väljavõtted‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:41)
 63. Ühikud‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:43)
 64. Rasmus Lahtvee: Portaali struktuuri muudatus‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:43)
 65. Rasmus Lahtvee: Failide üleslaadimine‏‎ (11. juuni 2013, kell 18:43)
 66. PÕKK 2030:Seosed teiste arengudokumentidega‏‎ (12. juuni 2013, kell 15:34)
 67. PÕKK 2030:Õiguslik kontekst‏‎ (12. juuni 2013, kell 16:01)
 68. Põlevkivi kaevandamise keskkonnamõju‏‎ (13. juuni 2013, kell 15:14)
 69. Põlevkivi kasutamine‏‎ (24. juuli 2013, kell 13:56)
 70. Keskkondlikud ja sotsiaal-majanduslikud mõjud‏‎ (5. august 2013, kell 10:25)
 71. TE100‏‎ (5. august 2013, kell 10:25)
 72. Stsenaariumide mõju hindamine‏‎ (5. august 2013, kell 10:26)
 73. Kaugküttevõrk‏‎ (5. august 2013, kell 10:26)
 74. Arvutused Google Spreadsheet keskkonnas‏‎ (5. august 2013, kell 10:31)
 75. Eesti pikaajalised energiamajanduse stsenaariumid (EA Energy Analyses)‏‎ (2. september 2013, kell 15:47)
 76. CO2 hind‏‎ (2. september 2013, kell 15:56)
 77. Põlevkivi‏‎ (3. september 2013, kell 14:17)
 78. X Turvas‏‎ (5. september 2013, kell 14:35)
 79. X Tuuleenergia‏‎ (5. september 2013, kell 14:35)
 80. X Biogaasi energeetiline ressurss‏‎ (5. september 2013, kell 14:39)
 81. X Energeetilised taimed ja ressurss‏‎ (5. september 2013, kell 14:40)
 82. X Hüdroenergia‏‎ (5. september 2013, kell 14:40)
 83. X Maagaas, kildagaas ja LNG‏‎ (5. september 2013, kell 14:41)
 84. X Päikese energeetiline ressurss‏‎ (5. september 2013, kell 14:41)
 85. X Põhu energeetiline ressurss‏‎ (5. september 2013, kell 14:41)
 86. X Biogaas‏‎ (5. september 2013, kell 14:46)
 87. Rasmus Lahtvee: Redigeerimishoiatus‏‎ (5. september 2013, kell 14:48)
 88. Rasmus Lahtvee: Artikli taustavärvi tähendused‏‎ (5. september 2013, kell 14:48)
 89. X Jäätmete energeetiline ressurss‏‎ (5. september 2013, kell 15:50)
 90. X Metsa energeetiline ressurss‏‎ (5. september 2013, kell 15:57)
 91. X Ressursid‏‎ (5. september 2013, kell 15:58)
 92. Avalik.css‏‎ (5. september 2013, kell 17:37)
 93. Vanad.css‏‎ (5. september 2013, kell 17:39)
 94. Mõiste:Aktiivne varu‏‎ (9. september 2013, kell 10:07)
 95. Mõiste:Aerotermiline energia‏‎ (9. september 2013, kell 10:07)
 96. Mõiste:Alumine kütteväärtus‏‎ (9. september 2013, kell 10:07)
 97. Mõiste:Anaeroobne lagunemine‏‎ (9. september 2013, kell 10:08)
 98. Mõiste:Aruniit‏‎ (9. september 2013, kell 10:08)
 99. Mõiste:Avalikkusele tootev elektrijaam‏‎ (9. september 2013, kell 10:08)
 100. Mõiste:Avariireservelektrijaam‏‎ (9. september 2013, kell 10:08)
 101. Mõiste:Avatud tarne‏‎ (9. september 2013, kell 10:08)
 102. Mõiste:Avatud turg‏‎ (9. september 2013, kell 10:08)
 103. Mõiste:Alanduslehter‏‎ (9. september 2013, kell 10:09)
 104. Mõiste:Bilansi selgitamine‏‎ (9. september 2013, kell 10:15)
 105. Mõiste:Bilansienergia‏‎ (9. september 2013, kell 10:15)
 106. Mõiste:Bilansihaldur‏‎ (9. september 2013, kell 10:15)
 107. Mõiste:Bilansileping‏‎ (9. september 2013, kell 10:15)
 108. Mõiste:Bilansivastutus‏‎ (9. september 2013, kell 10:16)
 109. Mõiste:Bilanss‏‎ (9. september 2013, kell 10:16)
 110. Mõiste:Bio-ETBE‏‎ (9. september 2013, kell 10:16)
 111. Mõiste:Bio-MTBE‏‎ (9. september 2013, kell 10:16)
 112. Mõiste:Biodimetüüleeter‏‎ (9. september 2013, kell 10:17)
 113. Mõiste:Biolagunevad jäätmed‏‎ (9. september 2013, kell 10:18)
 114. Mõiste:Biometanool‏‎ (9. september 2013, kell 10:19)
 115. Mõiste:Biotööstuskompleks‏‎ (9. september 2013, kell 10:20)
 116. Mõiste:Biovesinik‏‎ (9. september 2013, kell 10:20)
 117. Mõiste:Biometaan‏‎ (9. september 2013, kell 10:20)
 118. Mõiste:Digestaat‏‎ (9. september 2013, kell 10:21)
 119. Mõiste:Diislikütus‏‎ (9. september 2013, kell 10:21)
 120. Mõiste:Edastamine‏‎ (9. september 2013, kell 10:51)
 121. Mõiste:Elektri import‏‎ (9. september 2013, kell 10:52)
 122. Mõiste:Elektriaktsiis‏‎ (9. september 2013, kell 10:52)
 123. Mõiste:Elektriarve‏‎ (9. september 2013, kell 10:52)
 124. Mõiste:Elektribörs‏‎ (9. september 2013, kell 10:52)
 125. Mõiste:Elektrienergia hind‏‎ (9. september 2013, kell 10:52)
 126. Mõiste:Elektrijaam‏‎ (9. september 2013, kell 10:53)
 127. Mõiste:Elektrijaama omatarve‏‎ (9. september 2013, kell 10:53)
 128. Mõiste:Elektripaigaldis‏‎ (9. september 2013, kell 10:53)
 129. Mõiste:Elektrisüsteem‏‎ (9. september 2013, kell 10:53)
 130. Mõiste:Elektrisüsteemi töökindlus‏‎ (9. september 2013, kell 10:54)
 131. Mõiste:Energeetika‏‎ (9. september 2013, kell 10:54)
 132. Mõiste:Energia‏‎ (9. september 2013, kell 10:54)
 133. Mõiste:Energia lõpptarbimine‏‎ (9. september 2013, kell 10:54)
 134. Mõiste:Energia taaskasutamine‏‎ (9. september 2013, kell 10:55)
 135. Mõiste:Energiaaudit‏‎ (9. september 2013, kell 10:55)
 136. Mõiste:Energiakriis‏‎ (9. september 2013, kell 10:55)
 137. Mõiste:Energiakultuurid‏‎ (9. september 2013, kell 10:55)
 138. Mõiste:Energiamets‏‎ (9. september 2013, kell 10:55)
 139. Mõiste:Energiamärgis‏‎ (9. september 2013, kell 10:56)
 140. Mõiste:Energiamärgistus‏‎ (9. september 2013, kell 10:56)
 141. Mõiste:Energiamõjuga toode‏‎ (9. september 2013, kell 10:56)
 142. Mõiste:Energiatootlus‏‎ (9. september 2013, kell 10:58)
 143. Mõiste:Energiatõhususe miinimumnõuded‏‎ (9. september 2013, kell 10:58)
 144. Mõiste:Entroopia‏‎ (9. september 2013, kell 10:58)
 145. Mõiste:FAME‏‎ (9. september 2013, kell 11:01)
 146. Mõiste:Fossiilenergia‏‎ (9. september 2013, kell 11:01)
 147. Mõiste:Fossiilkütus‏‎ (9. september 2013, kell 11:01)
 148. Mõiste:Freesturvas‏‎ (9. september 2013, kell 11:01)
 149. Mõiste:Fuussid‏‎ (9. september 2013, kell 11:01)
 150. Mõiste:Gaasi ülekandevõrk‏‎ (9. september 2013, kell 11:01)
 151. Mõiste:Gaasihoidla‏‎ (9. september 2013, kell 11:01)
 152. Mõiste:Gaasiliivadest toodetud maagaas‏‎ (9. september 2013, kell 11:02)
 153. Mõiste:Geotermiline energia‏‎ (9. september 2013, kell 11:02)
 154. Mõiste:Grupiviisiline küte‏‎ (9. september 2013, kell 11:02)
 155. Mõiste:Hajaenergeetika‏‎ (9. september 2013, kell 11:02)
 156. Mõiste:Heitsoojus‏‎ (9. september 2013, kell 11:02)
 157. Mõiste:Hüdrofrakeerimine‏‎ (9. september 2013, kell 11:02)
 158. Mõiste:Hüdrotermiline energia‏‎ (9. september 2013, kell 11:03)
 159. Mõiste:Jaotamine‏‎ (9. september 2013, kell 11:05)
 160. Mõiste:Jaotusvõrk‏‎ (9. september 2013, kell 11:05)
 161. Mõiste:Jäätmed‏‎ (9. september 2013, kell 11:05)
 162. Mõiste:Jäätmekütus‏‎ (9. september 2013, kell 11:06)
 163. Mõiste:Jäätmete energiakasutus‏‎ (9. september 2013, kell 11:06)
 164. Mõiste:Jäätmete põletamine‏‎ (9. september 2013, kell 11:06)
 165. Mõiste:Kaasnev loodusvara‏‎ (9. september 2013, kell 11:06)
 166. Mõiste:Kaevandamisväärsus‏‎ (9. september 2013, kell 11:06)
 167. Mõiste:Kaevandamisväärsuse indeks‏‎ (9. september 2013, kell 11:07)
 168. Mõiste:Kaevandusgaas‏‎ (9. september 2013, kell 11:07)
 169. Mõiste:Kaeve- ja uuringuväljad‏‎ (9. september 2013, kell 11:07)
 170. Mõiste:Kaeveõõned‏‎ (9. september 2013, kell 11:07)
 171. Mõiste:Kamberkaevandamine‏‎ (9. september 2013, kell 11:08)
 172. Mõiste:Kasutegur‏‎ (9. september 2013, kell 11:08)
 173. Mõiste:Katel‏‎ (9. september 2013, kell 11:08)
 174. Mõiste:Katlamaja‏‎ (9. september 2013, kell 11:08)
 175. Mõiste:Kaubapõlevkivi‏‎ (9. september 2013, kell 11:08)
 176. Mõiste:Kaugküte‏‎ (9. september 2013, kell 11:08)
 177. Mõiste:Kaugküttepiirkond‏‎ (9. september 2013, kell 11:09)
 178. Mõiste:Kaugküttesüsteem‏‎ (9. september 2013, kell 11:09)
 179. Mõiste:Kauglugemisseade‏‎ (9. september 2013, kell 11:09)
 180. Mõiste:Kauplemisperiood‏‎ (9. september 2013, kell 11:09)
 181. Mõiste:Keevkihtkatel‏‎ (9. september 2013, kell 11:09)
 182. Mõiste:Kerge kütteõli‏‎ (9. september 2013, kell 11:10)
 183. Mõiste:Kildagaas‏‎ (9. september 2013, kell 11:10)
 184. Mõiste:Kodutarbija‏‎ (9. september 2013, kell 11:10)
 185. Mõiste:Kohtküte‏‎ (9. september 2013, kell 11:10)
 186. Mõiste:Kohustus kasutada taastuvenergiat‏‎ (9. september 2013, kell 11:10)
 187. Mõiste:Kondensatsioonielektrijaam‏‎ (9. september 2013, kell 11:10)
 188. Mõiste:Kõrvalgaas‏‎ (9. september 2013, kell 11:11)
 189. Mõiste:Küttepuit‏‎ (9. september 2013, kell 11:11)
 190. Mõiste:Kütteväärtus‏‎ (9. september 2013, kell 11:11)
 191. Mõiste:Kütus‏‎ (9. september 2013, kell 11:11)
 192. Mõiste:Kütuseelement‏‎ (9. september 2013, kell 11:11)
 193. Mõiste:Maagaas‏‎ (9. september 2013, kell 11:14)
 194. Mõiste:Lamminiit‏‎ (9. september 2013, kell 11:15)
 195. Mõiste:Langatus‏‎ (9. september 2013, kell 11:15)
 196. Mõiste:Lankkaevandamine‏‎ (9. september 2013, kell 11:15)
 197. Mõiste:Liin‏‎ (9. september 2013, kell 11:15)
 198. Mõiste:Liitumine‏‎ (9. september 2013, kell 11:15)
 199. Mõiste:Liitumispunkt‏‎ (9. september 2013, kell 11:15)
 200. Mõiste:Lokaalküte‏‎ (9. september 2013, kell 11:15)
 201. Mõiste:Loodete, lainete ja ookeani energia‏‎ (9. september 2013, kell 11:15)
 202. Mõiste:Loomulik monopol‏‎ (9. september 2013, kell 11:16)
 203. Mõiste:Maagaasiaktsiis‏‎ (9. september 2013, kell 11:17)
 204. Mõiste:Maavara‏‎ (9. september 2013, kell 11:17)
 205. Mõiste:Maavara kadu‏‎ (9. september 2013, kell 11:17)
 206. Mõiste:Maksimaalne kasutatavustegur‏‎ (9. september 2013, kell 11:17)
 207. Mõiste:Masspõletamine‏‎ (9. september 2013, kell 11:18)
 208. Mõiste:Mehhaanilis-bioloogiline töötlemine‏‎ (9. september 2013, kell 11:18)
 209. Mõiste:Merelaevade punkerdamine‏‎ (9. september 2013, kell 11:18)
 210. Mõiste:Metaani hüdraadid‏‎ (9. september 2013, kell 11:18)
 211. Mõiste:Metaankütused‏‎ (9. september 2013, kell 11:18)
 212. Mõiste:Metsandus‏‎ (9. september 2013, kell 11:18)
 213. Mõiste:Mikroenergeetika‏‎ (9. september 2013, kell 11:19)
 214. Mõiste:Mittetavaline maagaas‏‎ (9. september 2013, kell 11:19)
 215. Mõiste:Mootoribensiin‏‎ (9. september 2013, kell 11:19)
 216. Mõiste:Määratud tarne‏‎ (9. september 2013, kell 11:19)
 217. Mõiste:Mõõtepunkt‏‎ (9. september 2013, kell 11:19)
 218. Mõiste:Mõõteseade‏‎ (9. september 2013, kell 11:19)
 219. Mõiste:Müük‏‎ (9. september 2013, kell 11:20)
 220. Mõiste:Naftatootmise tipp‏‎ (9. september 2013, kell 11:21)
 221. Mõiste:Netovõimsus‏‎ (9. september 2013, kell 11:21)
 222. Mõiste:Netovõimsuse kasutatavus‏‎ (9. september 2013, kell 11:22)
 223. Mõiste:Normaalkuupmeeter‏‎ (9. september 2013, kell 11:22)
 224. Mõiste:Olmejäätmed‏‎ (9. september 2013, kell 11:22)
 225. Mõiste:Olulise energiatarbega tehnosüsteem‏‎ (9. september 2013, kell 11:22)
 226. Mõiste:Otseliin‏‎ (9. september 2013, kell 11:22)
 227. Mõiste:Passiivne varu‏‎ (9. september 2013, kell 11:24)
 228. Mõiste:Peenosakesed‏‎ (9. september 2013, kell 11:24)
 229. Mõiste:Plokk‏‎ (9. september 2013, kell 11:24)
 230. Mõiste:Pool-looduslikud kooslused‏‎ (9. september 2013, kell 11:24)
 231. Mõiste:Potentsiaalne energiakogus varu plokis ja väljal‏‎ (9. september 2013, kell 11:24)
 232. Mõiste:Primaarenergia ressursid‏‎ (9. september 2013, kell 11:24)
 233. Mõiste:Primaarenergiaga varustatus‏‎ (9. september 2013, kell 11:25)
 234. Mõiste:Puhas taimeõli‏‎ (9. september 2013, kell 11:25)
 235. Mõiste:Puisniit‏‎ (9. september 2013, kell 11:25)
 236. Mõiste:Pumpelektrijaam‏‎ (9. september 2013, kell 11:25)
 237. Mõiste:Päikese soojusenergia‏‎ (9. september 2013, kell 11:25)
 238. Mõiste:Päikeseenergeetika‏‎ (9. september 2013, kell 11:26)
 239. Mõiste:Päikeseenergia‏‎ (9. september 2013, kell 11:26)
 240. Mõiste:Päritolutagatis‏‎ (9. september 2013, kell 11:26)
 241. Mõiste:Põhk‏‎ (9. september 2013, kell 11:26)
 242. Mõiste:Põlevkiviõli‏‎ (9. september 2013, kell 11:27)
 243. Mõiste:Põllumajandusmaa‏‎ (9. september 2013, kell 11:27)
 244. Mõiste:Raidmed‏‎ (9. september 2013, kell 11:27)
 245. Mõiste:Raimamine‏‎ (9. september 2013, kell 11:27)
 246. Mõiste:Raske kütteõli‏‎ (9. september 2013, kell 11:28)
 247. Mõiste:Reguleerimisvõimsus‏‎ (9. september 2013, kell 11:28)
 248. Mõiste:Reservvaru‏‎ (9. september 2013, kell 11:28)
 249. Mõiste:Ressursimajandus‏‎ (9. september 2013, kell 11:28)
 250. Mõiste:Ressurss‏‎ (9. september 2013, kell 11:28)

Näita (eelmised 250 | järgmised 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad