Erinevus lehekülje "Jäätmete energeetiline ressurss" redaktsioonide vahel

Allikas: Energiatalgud
P (Text replacement - "{{Kommentaarid}}" to "")
197. rida: 197. rida:
 
|}
 
|}
 
{{teemahaldur|JAANUS|UIGA|jaanus.uiga@arengufond.ee}}
 
{{teemahaldur|JAANUS|UIGA|jaanus.uiga@arengufond.ee}}
{{Kommentaarid}}
 

Redaktsioon: 3. juuli 2015, kell 16:24

Energiaressursid.png

Artikkel Jäätmete energeetiline ressurss täiendab artiklit Energiaressursid. Artikli alusmaterjalid on koostatud Energiaressursside töögrupi töö tulemusena. Nimetatud tulemused on sisendiks Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukavaga seotud stsenaariumite koostamisele.


Peaartikkel: Energiaressursid
Seotud artiklid: Biogaasi energeetiline ressurss; Vedelad biokütused; Biogaas; Soojusvarustus


Jäätmete kasutamine energia tootmiseks

Seotud artikkel: Energiaressursside regulatiivne keskkond


Vastavalt Jäätmeseadusele loetakse jäätmeteks mistahes vallasasja või kinnistatud laeva, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema. Seega ei ole võimalik kõiki jäätmeid energia tootmisel kasutada. Energia tootmisel kasutatavate jäätmete energeetilise ressursi hindamisel arvestati järgmiste sisenditega:

a) olmejäätmed;
b) olmejäätmetest saadav jäätmekütus;
c) prügilagaas.

Energeetikas kasutatavate jäätmete kogused on toodud tabelis 1 ning joonisel 1.

Jäätmete energeetiline potentsiaal

Jäätmete energeetilise ressursi hindamise algeeldused

Jäätmete energeetilise ressursi (primaarenergiasisalduse) hindamisel lähtuti järgmistest algeeldustest:

 1. Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis põletatakse olmejäätmeid koguses 220 000 t/a[1].
 2. Lisanduvad muud jäätmed suurusjärgus 100 000 t/a (RDF, MBT, jmt energeetikas kasutatavad jäätmed)[2].
 3. Juhul kui Eestis tekib olmejäätme puudujääk, imporditakse puuduv kogus.
 4. Prügilagaasi aastane potentsiaal on 91 GWh/a[3].
 5. Alternatiivsete jäätmetest kütuse tegemise võimalustega ei ole arvestatud.
 6. Prügilagaasi kogus väheneb suletud prügilatest saadava biogaasi toodangu vähenemise tõttu aastas 10%.
 7. Jäätmete keskmiseks energiasisalduseks on võetud 2,2 MWh/t.

Jäätmete energeetilise ressursi potentsiaal

Seotud artikkel: ENMAK:Stsenaariumid


Joonisel 2 kirjeldatud Energiaressursside töögrupi hinnangut Eesti jäätmete energeetilise ressursi potentsiaalile aastani 2050. Tegemist on ühega võimalikes prognoosidest. Täpsemalt on mitmesuguste ressursside kasutuselevõtuprognoose käsitletud ENMAK-i stsenaariumites.

Eesti jäätmete ressursi tehnilis-majanduslikult kasutatav primaarenergia potentsiaal ulatub 795 GWh-ni aastas (2,86 PJ). 2011. aastal kasutati sellest 146 GWh (0,526 PJ)[4]. Ressursi kasutamist suurendab hüppeliselt Iru elektrijaama jäätmeploki kasutuselevõtt.


RSS uudisvoog

Viited

 1. Eesti Energia AS. Jäätmeenergiaploki rajamine, (06.08.2013).
 2. Harri Moora. Säästva Eesti Instituut, e-kiri 11.01.2013
 3. Mõnus Minek OÜ. Eesti biogaasisektori ülevaade: hetkeseis ja arenguvajadused. 2011
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Estonian Development Fund. Final Report. Energy Resources of Estonia, 2013.


Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2014 Veebileht JATS jäätmearuandluse infosüsteem
2014 Veebileht Eesti jäätmekäitluse ülevaated
2014 Veebileht Riigi jäätmekava 2014 - 2020 koostamine
2008 Arengukava Riigi jäätmekava 2008-2013
2011 Uuring Tartumaa taastuvate olme- ja tööstusjäätmete energiaressursside ülevaade
205 Uuring Tehnilis-majanduslik hinnang jäätmepõletusele Eestis
2007 Ülevaade Ülevaade Eesti bioenergia turust 2006. aastal
2008 Ülevaade Ülevaade Eesti bioenergia turust 2007. aastal
2011 Ülevaade Ülevaade Eesti bioenergia turust 2010. aastal
2012 Ettekanne Eesti bioenergia turg 2010. aastal
2005 Uuring Biolagunevate jäätmete käitlemine. II etapp
2010 Uuring Reoveesette töötlemise strateegia väljatöötamine
2009 Ettekanne Ülevaade Eesti biogaasi potentsiaalist
2009 Kokkuvõte Olemasolev olukord biogaasi tootmises
2010 Uuring Olemasolev olukord biogaasi tootmises. Eesti aruanne
2005 Artikkel Reoveesete kui taastuva energia allikas
2010 Ettekanne Biogaasi ressurss ja tootmine Eestis. Projekti W-Fuel andmeba loomine
2007 Ettekanne Biogaas - tootmise ja kasutamise võimalused
2012 Uuring Biogaasi tootmise ja kasutamise uuring Harjumaal
2012 Uuring Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Lääne-Virumaal
2013 Ettekanne Bioenergeetika olulisus metsaomanikule
2012 Ettekanne Global usage perspectives of biomass
2012 Ettekanne Taastuvenergia osatähtsus Eestis ja biomassi osatähtsus
2012 Ettekanne Biomassist energiat, kas mõju puiduhinnale on tingitud sellest
2011 Ettekanne Biokütuste termokeemiline töötlus. ORC-l põhinev soojuse ja elektri koostootmine
2007 Uuring Bioenergiastrateegia Balti mere regioonis
2006 Aruanne Biomassi kättesaadavus ja maksumus maanteesõidukikütuste toorainena Euroopa Liidus
2011 Ettekanne Biokütuste potentsiaalist Eestis
2004 Analüüs Biodiisli tootmise alustamise tasuvuse analüüs
2007 Uuring Biofuels - is the cure worse than the disease?
2007 Uuring Biofuels - at what cost?
2007 Raport Well-to-wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the european context
2005 Projekt Biokütuste tootmise ja kasutamise riikliku programmi ettevalmistamine
- Väljaanne Põllumajanduses kasutatavate biogaasiseadmete gaasitootlus
2007 Lõpparuanne Maaressurss
2012 Aruanne Rohetöökohtade potentsiaal Eestis


Kontaktvõrgustik

Alljärgnevalt on näha artikli kontaktvõrgustikuga liitunuid ning nende panust artikli valmimisse. Kui soovite ka ise kontaktvõrgustikuga liituda, võtke ühendust artikli teemahalduriga.

Light bulb.png Light bulb.png Light bulb.png - autor on teinud olulise panuse artikli valmimisse; autor panustab pidevalt artikli ajakohasena hoidmisel
Light bulb.png Light bulb.png - autor on pakkunud ühes või paaris artikli osas olulist sisendit; autor panustab aeg ajalt artikli ajakohastamisse
Light bulb.png - autor on panustanud mõne üksiku viitega või tähelepanekuga artikli valmimisse

On Teil ettepanekuid, kuidas "JÄÄTMETE ENERGEETILINE RESSURSS" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "JÄÄTMETE ENERGEETILINE RESSURSS" teemahalduriga JAANUS UIGA e-aadressil jaanus.uiga@arengufond.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad