Erinevus lehekülje "Kütuste tootmine ja väärindamine" redaktsioonide vahel

Allikas: Energiatalgud
P (Text replacement - "{{Kommentaarid}}" to "")
144. rida: 144. rida:
  
 
{{teemahaldur|MARGUS|ALTEMENT|margus.altement@gmail.com}}
 
{{teemahaldur|MARGUS|ALTEMENT|margus.altement@gmail.com}}
{{Kommentaarid}}
 

Redaktsioon: 3. juuli 2015, kell 16:26

Energiatehnoloogiad.png

Artikkel Kütuste tootmine ja väärindamine täiendab artiklit Energiatehnoloogiad ning kirjeldab Eestis teadatuntumaid tehnoloogiaid kütuste tootmiseks ning väärindamiseks.


Peaartikkel: Energiatehnoloogiad
Seotud artikkel: Kütused; Termokeemiline muundamine; Anaeroobne kääritamine


Kütuste tootmine ning väärindamine

Termokeemiline muundamine

Seotud artikkel: Kütused; Termokeemiline muundamine


Termokeemiline muundamine on üks kütuste tootmise viise, mille käigus tahked kütused (ka biokütused) muudetakse teisesteks tahketeks, vedelateks ja gaasilisteks energiakandjateks, kasutades seejuures esmalt soojust.

Keemiatehnoloogias on termokeemiline muundamine (termochemical conversion) mingi toorme kõrgtemperatuurne töötlemine, mille käigus tahked või vedelad ained ( kütused) muundatakse väärtuslikeks tahketeks, vedelateks või gaasilisteks produktideks. Termokeemiline muundamine tähendab aine molekuli lagunemist kõrge temperatuuri toimel - keemiliste sidemete katkemine, termolüüs. Termokeemiline muundamine tähendab valdavalt orgaaniliste kõrgmolekulaarsete ainete (looduslikud tahked kütused, nafta, energiataimed, mitmesugused orgaanilised jäätmed jm) lagundamist tahke-, vedel- ja gaaskütusteks

Tehnoloogias kasutatavad termokeemilised muundamisprotsessid on järgmised:

1) gaasistamine;
2) pürolüüs;
3) söestamine;
4) röstimine - söestamise erijuhtum.


Anaeroobne kääritamine

Seotud artikkel: Anaeroobne kääritamine; Biogaas; Biogaasi energeetiline ressurss


Anaeroobseks kääritamiseks või ka teisisõnu anaeroobseks lagunemiseks nimetatakse orgaanilise aine lagunemist bakterite toimel hapnikuta keskkonnas. Hapniku puudumisel tekib orgaanilisest ainest gaaside segu, ehk ka biogaas. Selline looduses laialt levinud protsess toimub ka näiteks soode ja järvede põhjas, lägahoidlas ja mäletsejate vatsas. Siinjuures muutub orgaaniline aine peaaegu täielikult biogaasiks ja tekib ainult väike osa uut biomassi ja soojust.

Tekkinud gaasisegu koostisest on ca. 70% metaani (CH4) ning umbes 30% süsihappegaasi (CO2). Vähesel määral on selles gaasisegus ka vesinikku, väävelvesinikku, ammoniaaki ja teisi gaase.

Anaeroobne kääritamine kirjeldab biogaasi tootmisprotsessi.


RSS uudisvoog

Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2014 Uuring Põlevkiviõli tootmisel tekkiva uttegaasi kasutusvõimaluste uuring
2013 Ettekanne Energiatehnoloogiate tulevikust
2014 Lõputöö Biokütuse torrefitseerimine
2013 Aruanne Eesti Põlevkiviõli tootmise parim võimalik tehnika
2013 Väljaanne Eesti põlevloodusvarad ja -jäätmed
2011 Aruanne Eesti biogaasisektori ülevaade hetkeseis ja arenguvajadused
2011 Aruanne Biokütuste termokeemiline töötlus. ORC põhinev soojuse ja elektri koostootmine
2011 Ettekanne Biomassi termokeemiline töötlemine - pürolüüs
2014 Väljaanne Energeetika
2013 Ettekanne Pilliroo energeetilise kasutamise tehnoloogiad ja seadmed
2012 Ettekanne Biokütused ja nende kasutamine väikekütteseadmetes I
2012 Ettekanne Biokütused ja nende kasutamine väikekütteseadmetes II
2013 Lõpparuanne Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutus Eestis
2012 Aruanne Põlevkivi kasutamise riiklik arengukav 2016-2030. Andmete analüüs
2014 Ettekanne Ökoloogilisemast turbakasutuse võimalusest Eestis
2009 Käsiraamat Biogaasi tootmine ja kasutamine
2014 Vaheraport Eesti biometaani programm - maakasutus
2012 Ettekanne Biogaasijaamade ohutus
2010 Ülevaade Ülevaade Eesti bioenergia turust 2010
2008 Ülevaade Ülevaade Eesti bioenergia turust 2007. aastal
2011 Ülevaade Eesti bioenergia turust 2010. aastal
2007 Ülevaade Ülevaade Eesti bioenergia turust 2006. aastal
2011 Uuring Biogaasitehase rajamine Tartu linnaliinitranspordi kütuse tootmiseks
2012 Uuring Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Harjumaal
2007 Ettekanne Biogaas - tootmise ja kasutamise võimalused
2010 Ettekanne Biogaasi ressurss ja tootmine Eestis
2010 Aruanne Olemasolev olukord biogaasi tootmises
2012 Uuring Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Lääne-Virumaal
2009 Ettekanne Ülevaade Eesti biogaasi potentsiaalist
2013 Ettekanne Biometaani olulisus riigi seisukohalt
2013 Uuring Biometaani avalike hüvede rakendusuuring
2011 Aruanne Särevere Biogaasi Energiaühistu (SäBE) loomise eelteostatavuse uuringu aruanne
2009 Aruanne Olemasolev olukord biogaasi tootmises. Eesti aruanne
2014 Uuring Eesti tingimustesse sobivate biogaasi metaaniks puhastamise tehnoloogiate rakendatavus
2012 Aruanne Metaankütuste kasutamine Eesti transpordis
2007 Ettekanne Eesti energiatehnoloogiate arendusstrateegia eeluuring
2007 Aruanne Energiatoodete maksustamise uuring


Kontaktvõrgustik

Kontaktvõrgustik on koostamisel. Kui soovite artikli kontaktvõrgustikuga liituda, võtke ühendust artikli teemahalduriga.


On Teil ettepanekuid, kuidas "KÜTUSTE TOOTMINE JA VÄÄRINDAMINE" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "KÜTUSTE TOOTMINE JA VÄÄRINDAMINE" teemahalduriga MARGUS ALTEMENT e-aadressil margus.altement@gmail.com või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad