Kaugküttesoojuse hind

Allikas: Energiatalgud
Redaktsioon seisuga 22. juuli 2013, kell 20:06 kasutajalt Jaanus.uiga (arutelu | kaastöö)

Kaugküttesoojuse hinna kujunemine

Konkurentsiameti hinnaregulatsioon

Alates 01.11.2010 peavad müüdava soojuse piirhinna Konkurentsiametiga kooskõlastama kõik soojusettevõtjad, kes:

a) müüvad soojust tarbijale;
b) müüvad soojust võrguettevõtjale edasimüügiks tarbijatele;
c) toodavad soojust elektri ja soojuse koostootmise protsessis [1].

Kui kaugkütteettevõte kasutab oma tegevuses hinda, mis oli kehtestatud enne ülaltoodud kuupäeva, siis esimene kooskõlastamine Konkurentsiametiga toimub siis, kui hinda soovitakse muuta.

Hinna kooskõlastamise põhimõtted tulenevad „Kaugkütteseadusest“, mille kohaselt tuleb soojuse piirhind kujundada selliselt, et oleks tagatud:

a) vajalike tegevuskulude, sealhulgas soojuse tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks tehtavate kulutuste katmine;
b) investeeringud tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks;
c) keskkonnanõuete täitmine;
d) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
e) põhjendatud tulukus [1].

Konkurentsiameti hinna kooskõlastamise metoodika on kujundatud nii, et lisaks ettevõtte majandusjõulisuse tagamisele luuakse ettevõttele ka piisav motivatsioon oma tegevuse efektiivsemaks korraldamiseks. Samuti peab olema tagatud tarbijate kaitse [2].

Soojuse piirhinna kujunemine

Soojuse piirhinna kujunemisest annab ülevaate alljärgnev joonis.

Soojuse piirhinna kujunemine.jpg

Näide põlevkiviõli ja hakkepuidu baasil toodetud soojuse piirhinna kujunemisest (hinnale lisandub KM)[3].

Kaugküttesoojuse senine hind

Kaugküttesoojuse hind tulevikus

Peaartikkel Hinnaprognoosi alused

Viited

  1. 1,0 1,1 Kaugkütteseadus. (22.07.2013).
  2. Konkurentsiamet. Hinnaregulatsioon. (22.07.2013).
  3. Karotamm, M. Kaugküttevõrgud, probleemid ja võimalused. (22.07.2013).
Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad