Erinevus lehekülje "Lokaalküte" redaktsioonide vahel

Allikas: Energiatalgud
P (Text replacement - "{{Kommentaarid}}" to "")
321. rida: 321. rida:
 
|}
 
|}
 
{{teemahaldur|JAANUS|UIGA|jaanus.uiga@arengufond.ee}}
 
{{teemahaldur|JAANUS|UIGA|jaanus.uiga@arengufond.ee}}
{{Kommentaarid}}
 

Redaktsioon: 3. juuli 2015, kell 16:19

Soojusmajandus.png

Mõistega lokaalküte kirjeldatakse ühe hoone terviklikku varustamist soojusega läbi hoone tarbijapaigaldise.

Peaartikkel: Soojusmajandus
Seotud artiklid: Kaugküte; Soojusvarustus; Energiatarbimine; Soojuspumbad


Lokaalküte Eestis

Seotud artiklid: Energiatarbimine kodumajapidamistes; Energiatarbimine teenindussektoris; Energiatarbimine tööstussektoris


Lokaalkütet kasutatakse Eestis:

a) eluhoonete;
b) avaliku ja teenindusssektori hoonete ning
c) tööstussektori hoonete soojusega varustamisel.

Lokaalkütte osakaalu Eestis saab hinnata, kasutades Statistikaameti andmeid soojuse ning kütuste kasutamise kohta Eestis (joonis 1). Tuleb mainida, et kuigi lokaalkütte osakaalu on hinnatud kasutatud kütusekoguste alusel, võib osa kütusekasutusest tekkida hoonete grupiviisilisest kütmisest.

Soojusega varustamine lokaalküttes

Seotud artikkel: Soojusvarustus


Lokaalküttes kasutatavaid küttesüsteeme saab liigitada:

a) soojusallika asukoha järgi;
b) kasutusviisi järgi;
c) soojuskandja liikumisviisi järgi;
d) soojuse ülekandmisviisi järgi küttekehalt ruumi;
e) kasutatava energiakandja (kütus, muundatud energia) järgi;
f) küttekehade tüübi järgi.[1]

Lokaalkütte puhul kasutatakse hoone soojusega varustamiseks järgmisi hoonekeskseid küttesüsteeme või nende kombinatsioone:

a) elektriküte;
b) ahjud, pliidid, kaminad;
c) katelseadmed;
d) mikrokoostootmisagregaadid;
d) soojuspumbad;
e) päikeseküte.[2], [3].

Sealjuures on ahjud, pliid, kaminad ning õhk-õhk tüüpi soojuspumbad sageli kasutuses pigem kohtkütte lahendustes.

Lokaalkütte hind

Seotud artiklid: Soojuse hind; Kaugküttesoojuse hind; Elektri hind lõpptarbijale


Kaugkütet mitte kasutavad kodumajapidamised oma soojusenergia hinnas tegevus- (hooldus, amortisatsioon, tööaeg jms) ning seadmete soetuskulusid tavaliselt ei arvesta. Seetõttu võib arvutuslikult sageli jääda mulje, et lokaalküte on kaugküttest märkimisväärselt odavam. Kuigi lokaalkütte kasutamisel on võimalik teatud hinnakomponentidest loobuda (töötasu, tegevustulu), ei tähenda see alati, et lokaalsete soojusvarustussüsteemide kasutamine otstarbekam on. Ülevaate soojusenergia hinna kujunemisest lokaalkütte kasutamise korral annab ettekanne Kaugküte vs lokaalküte[4].

Individuaalküttes kasutatakse nii taastuv- kui ka fossiilkütuseid. Ülevaate soojuseenergia maksumusest mitmesuguste kütuste kasutamise korral annab joonis 2.

Tuleb mainida, et joonise 2 koostamisel on kasutatud kütuste alumisi kütteväärtuseid ning katelseadmete arvutuslikke kasutegureid. Joonisel kajastatud hind ei sisalda muuhulgas katelseadme amortisatsioonikulusid ning alginvesteeringu maksumust.

Lokaalküte ja kodumajapidamised

Seotud artiklid: Energiatarbimine kodumajapidamistes; Soojuspumbad; Välisõhu temperatuuri mõju energiatarbimisele

Soojusega varustamine

Eestis kasutatati 2010. aastal lokaalkütet 40...50% Eesti eluruumide soojusega varustamisel [5], [6]. Sealjuures olid põhilisteks kasutatavateks kütusteks küttepuud, puidubrikett, pelletid ja puidujäätmed (joonis 3).

Sooja veega varustamine

Seotud artikkel: Kaugküte; Lokaalküte; Soojuspumbad


Kui linnades kasutatakse sooja vee saamiseks põhiliselt kaugkütet (62,3 %-l eluruumidest), siis maapiirkondades kasutatakse vee soojendamisel valdavalt soojaveeboilereid (59,4 %) või puudub sooja veega varustamise võimalus täielikult (joonis 4).

Lokaalküte ja tööstussektor

Seotud artikkel: Energiatarbimine tööstussektoris; Välisõhu temperatuuri mõju energiatarbimisele; Soojusvarustus


Tööstussektoris kasutati 2011. aastal 18,5 % Eestis kasutatud soojusest. Sealjuures moodustas tööstussektori tarbimine 38 % kütuste (lokaalkütte) kasutamisest (joonis 5).

Lokaalküte ja teenindussektor

Seotud artiklid: Energiatarbimine teenindussektoris, Välisõhu temperatuuri mõju energiatarbimisele; Soojusvarustus

Teenindussektoris kasutatakse üldjuhul kaugkütet (2011. aastal ~90 % kogu soojustarbimisest). Ülevaate teenindussektoris kasutatud kütustest annab (joonis 6.

Lokaalküte tulevikus

Lokaalkütte kasutamise prognoos

Peaartikkel: Soojusmajanduse ENMAK stsenaariumid; Välisõhu temperatuuri mõju energiatarbimisele; Hoonete energiatõhusus


Lokaalkütte kasutamine sõltub mitmetest teguritest (köetava hooone energiatõhusus, soojusgeneraatori kasutegur, välisõhu temperatuur jne). Lokaalkütte kasutamise prognoose on näha jooniselt 7, mis kirjeldab uuringu Kaugkütte energiasääst ning Soojusmajanduse stsenaariumite tulemusi. Tegemist on mõnega võimalikest prognoosidest. Täpsemalt on mitmesuguste meetmete mõju soojuse tarbimisele käsitletud Soojusmajanduse stsenaariumites.

Lokaalkütte hinna prognoos

Seotud artiklid: Energia hinna prognoosi alused, Kaugküttesoojuse hind; Soojuse hind


Jooniselt 8 on nähtav uuringu "Kaugkütte energiasääst" alusel koostatud soojuse hinna prognoosi graafikuid mitmesuguste lokaalküttetehnoloogiate kasutamisel. Sealjuures on hinnaprognoosid koostatud samadel alustel kui artiklis Kaugküttesoojuse hind.

RSS uudisvoog

Viited

 1. Uutar, A. Konspekt täiendavaks lugemiseks. Küttesüsteemid, 2013.
 2. Kõiv, T, Rant, A. Hoonete küte, TTÜ kirjastus 2013.
 3. Ilinõh, I. Hooneautomaatika. Lokaalküte, (09.02.2014).
 4. Saarts, T. Kaugküte vs lokaalküte. (23.07.2013).
 5. 5,0 5,1 Turu-uuringute AS. Energiasäästlik käitumine elanikkonnas, 2012.
 6. 6,0 6,1 Eesti Statistikaamet. Leibkondade energiatarbimise uuring, Tallinn 2013.
 7. 7,0 7,1 7,2 Statistikaamet. KE04: Soojuse bilanss, (14.11.2013).
 8. 8,0 8,1 8,2 Statistikaamet. KE061: Kütuste tarbimine majandusharu ja kütuse liigi järgi, (14.11.2013).
 9. Energiatarbimine
 10. Statistikaamet. KE08: Ettevõttes tarbitud kütuse ja energia keskmine maksumus kütuse/energia liigi järgi. (15.12.2013).
 11. Statistikaamet. KE34: Elektrienergia lõpptarbimise hind kodutarbijale. (24.07.2013).
 12. Statistikaamet. KE32: Maagaasi lõpptarbimise hind kodutarbijatele. (24.07.2013).
 13. 13,0 13,1 Soojuse hind
 14. 14,0 14,1 Vali, Lembit. Kaugkütte energiasääst, Tallinn 2013.
 15. Soojusmajanduse ENMAK stsenaariumid.
 16. Vali, Lembit. Kaugkütte energiasääst. Lisa 2, Tallinn 2013.


Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2014 Uuring Vana-Võidu kaugkütte audit-analüüs
2012 Uuring Energiasäästlik käitumine elanikkonnas
2013 Uuring Leibkondade energiatarbimise uuring
2013 Uuring Energia lokaalse tootmise analüüs büroohoonele. Osa I - Taastuvenergialahendused
2013 Uuring Energia lokaalse tootmise analüüs büroohoonele. Osa II - Energiasalvestid ja salvestustehnoloogiad
2013 Uuring Energia lokaalse tootmise analüüs büroohoonele. Osa III - Näidishoone
2013 Uuring Kaugkütte võrgupiirkonna jätkusuutlikkuse, efektiivsuspiiri ja energiasäästupotentsiaali määramine
2014 Ettekanne Kaugküte vs lokaalküte. Reaalsed lahendused
2013 Ettekanne Kaugküte vs lokaalküte
2006 Ettekanne Kaug- ja lokaalkütte perspektiivid
2012 Uuring Viiratsi soojamajanduse tulevikuperspektiivide analüüs
2009 Uuring Eesti väikesoojatootjate ja energeetka arenguprioriteetide kaardistamine maapiirkondades
2011 Uuring Riigi tegevus soojusvarustuse jätkusuutlikkuse tagamisel
2013 Uuring Eesti soojusmajanduse analüüs 2013
2013 Uuring Kaugkütte energiasääst
2012 Uuring Tehniline ja majanduslik hinnang vedelkütusel töötavate katlamajade üleviimiseks veeldatud maagaasi kasutamisele
2013 Uuring Kõrgtemperatuurse soojussalvesti kasutamise võimalused
2009 Uuring Saare maakonna metsade bioenergia ressursid
2008 Uuring Hinnang eramute kütmusest välisõhu eralduvate sasteainete heitkoguste kohta Eestis I
2013 Teabematerjal Kaugküte - mugav, tõhus ja soodne
2012 Ettekanne Biokütused ja nende kasutamine väikekütteseadmetes I
2012 Ettekanne Biokütused ja nende kasutamine väikekütteseadmetes II
2011 Uuring Välisõhu kvaliteedi mõju inimeste tervisele - peentest osakestest tuleneva mõju hindamine kogu Eesti lõikes
2013 Uuring Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Genfi piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete protokolli nõuete täitmine
2010 Teabematerjal Puitkütus
2013 Aruanne Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutus Eestis. Lõpparuanne
2013 Lühikokkuvõte Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutus Eestis. Lühikokkuvõte
2013 Kokkuvõte Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutus Eestis. Kokkuvõte
2013 Ettekanne Ventilatsioon ja soojuspumpade kasutamine kortermajadel ja ühiskondlikel hoonetel
2013 Ettekanne Maakütte käsiraamatu tutvustus
2013 Ettekanne Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi (nutikas) maja ja katelseadmete õppelabor
2013 Ettekanne Rakvere Tark Maja - Eesti esimene liginullenergiahoone - kaugküte kombineerituna lokaalküttega
2013 Ettekanne Teadmistepõhisest ehitusest
2012 Magistritöö Korteriühistute sotsiaalne ja finantsiline võimekus korterelamute renoveerimiseks
2013 Aruanne Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2013
2014 Aruanne Elektrilevi OÜ investeeringute vajalikkuse ja efektiivsuse hindamine
2014 Aruanne Väljavõte - gaasi varustuskindluse analüüs
2013 Aruanne Aruanne elektri- ja gaasiturust Eestis 2013
2014 Aruanne Ekspertarvamus maagaasikoguste mõõtmise kohta
2015 Ettekanne Energiamajanduse kavandamine ja toetused
2015 Ettekanne Korterelamu rekonstrueerimistoetuse põhitingimused
2015 Ettekanne Energiasäästu lahendustest korrusmajadele
2015 Ettekanne ESCO - rahastuse võimalus läbi energiasäästu maksumuse
2015 Ettekanne Energiatõhususe parendamine on majanduslikult otstarbekas ja kuluefektiivne. Näited Eesti praktikast
2015 Ettekanne Hakkepuidu katlamajade investeeringud põlevkiviõli hinna languse taustal - kas ka soojuse hind langeb?
2015 Ettekanne Sooja tootmine puidugraanulitega – mõistlik ja tänapäevane
2015 Ettekanne Soojusmajanduse investeeringud CO2 müügist Austriale
2015 Ettekanne Adven Eesti AS kogemused taastuvenergia projektide elluviimisel
2015 Ettekanne Kadrina Soojus AS kogemused taastuvenergia projektide elluviimisel
2015 Ettekanne 2014-2020 toetused kohalikule energiamajandusele

Kontaktvõrgustik

Alljärgnevalt on näha artikli kontaktvõrgustikuga liitunuid ning nende panust artikli valmimisse. Kui soovite ka ise kontaktvõrgustikuga liituda, võtke ühendust artikli teemahalduriga.

Light bulb.png Light bulb.png Light bulb.png - autor on teinud olulise panuse artikli valmimisse; autor panustab pidevalt artikli ajakohasena hoidmisel
Light bulb.png Light bulb.png - autor on pakkunud ühes või paaris artikli osas olulist sisendit; autor panustab aeg ajalt artikli ajakohastamisse
Light bulb.png - autor on panustanud mõne üksiku viitega või tähelepanekuga artikli valmimisse

On Teil ettepanekuid, kuidas "LOKAALKÜTE" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "LOKAALKÜTE" teemahalduriga JAANUS UIGA e-aadressil jaanus.uiga@arengufond.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad