Mõiste:Boniteediklass

Allikas: Energiatalgud


Boniteediklass (bon, klass) on kasvukoha suhtelise headuse näitaja, iseloomustab kasvukoha sobivust antud puuliigi kasvamiseks. Samades tingimustes kasvavatel erineva puuliigi puistutel võib olla erinev boniteet.

Boniteet sõltub peamiselt mullaliigist, veerežiimist ja reljeefist. Kõige kiirema kasvuga on la boniteedi, kõige aeglasema kasvuga Va boniteedi puistud. Erandkorras eristatakse väga kiire kasvuga lb ja väga aeglase kasvuga Vb boniteedi puistuid.


Allikas: Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ. Mõisted. (04.05.2015)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad