Mõiste:Energiakandjate kaalumistegurid

Allikas: Energiatalgud

Tegurid, millega võetakse arvesse tarnitud energia tootmiseks vajalik primaarenergia kasutus ja selle keskkonnamõju. Energiakandjate kaalumistegurite arvväärtused on sätestatud määrusega Energiatõhususe miinimumnõuded.

Energiakandjate kaalumistegurid on järgmised:

Energiakandja Kaalumistegur
Taastuvtoormel põhinevad kütused (puit ja puidupõhised kütused ning muud biokütused, välja arvatud turvas ja turbabrikett) 0,75
Kaugküte 0,9
Vedelkütused (kütteõlid ja vedelgaas 1,0
Maagaas 1,0
Tahked fossiilkütused' (kivisüsi jms) 1,0
Turvas ja turbabrikett 1,0
Elekter 2,0


Allikad:
Riigi Teataja. Energiamärgise vorm ja väljaandmise kord, (11.02.2014). Riigi Teataja. Energiatõhususe miinimumnõuded, (11.02.2014).

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad