Mõiste:Energiatõhususarv

Allikas: Energiatalgud

Alates 09.01.2013

Energiatõhususarv (ETA) - arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus hoone standardkasutusel, millest arvatakse maha summaarne eksporditud energiate kaalutud erikasutus [kWh/(m2•a)].

Allikas:
Riigi Teataja. Energiatõhususe miinimumnõuded, (11.02.2014).

Enne 09.01.2013

Energiatõhususarv – arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus hoone standardkasutusel. Erikasutus on aastane energiakasutus kilovatt-tundides hoone köetava pinna ruutmeetri kohta [kWh/(m2•a)].

Allikas: Riigi Teataja. Energiatõhususe miinimumnõuded, 2007.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad