Mõiste:Harvendusraie

Allikas: Energiatalgud


Raie puistu koosseisu muutmise, pärast raiet säilivate puude kasvu- ja arengutingimuste parandamise ning puistu tüveomaduste paranemise abil puistu väärtuse tõstmiseks.

Harvendusraietega kasutatakse ära lähitulevikus väljalangevate puude puit. Harvendus­raiet tohib teha metsas, mille keskmine rinnasdiameeter on vähemalt 8 cm ja rinnas­pindala on metsa majandamise eeskirjaga lubatud alammäärast suurem. Harvendus­raiet tehakse tavaliselt lati- ja kesk­ealistes metsades, harva hiljem. Ühe harvendus­raie käigus raiutakse koos kokkuveoteedega 5-40% esimese rinde tagavarast. Metsa­majandamis­kava 10-aastaseks kehtivusperioodiks kavandatakse eraldise kohta maksimaalselt kaks harvendusraiet.


Allikas: Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ. Mõisted. (04.05.2015)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad