Mõiste:Primaarenergia

Allikas: Energiatalgud

Arengukava käsitluses

Naturaalsest allikast saadud energia, mida tarbitakse teisteks energialiikideks muundamata. Eestis toodetavast kütusest on hõlmatud põlevkivi, kütteturvas ja -puud, puidujäätmed ning biogaas; imporditavast kütusest kivisüsi, maa- ja vedelgaas, raske ja kerge kütteõli, diislikütus, mootoribesiin ning lennukipetrool.

Allikas: ENMAK aastani 2020, ELMAK aastani 2018


Määruse käsitluses

Ühe kilovatt-tunni tarnitud energia tootmiseks vajalik esmane energiahulk taastuvatest ja mittetaastuvatest energiaallikatest, mis sisaldab kõiki energiaallika ammutamise, energia tootmise, ülekande ja jaotamise kadusid.

Allikas: energiatõhususe miinimumnõuded


Konkurentsiameti käsitluses

Kütustes sisalduv energiakogus MWh-des, mida mõõdetakse alumise kütteväärtuse alusel.

Allikas:
Konkurentsiamet. Soojuse piirhinna kooskõlastamise põhimõtted, 2013.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad