Mõiste:Puistu

Allikas: Energiatalgud


Puistu näol on tegu ühtlase iseloomuga, naabermetsaosast erineva metsaosaga. Erineb naaberpuistust mõne takseertunnuse:

Puistud jagunevad veel omakorda puht-- ja segapuistuteks, looduslikeks ja kultuurpuistuteks. Üks puistu võib olla jagatud mitmeks eraldiseks, seda näiteks juhul, kui puistu jääb mitmele kinnistule, seda läbivad joonelemendid (kraavid, teed) või seal teostatakse erinevaid metsamajanduslikke töid.


Allikas: Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ. Mõisted. (04.05.2015)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad