Erinevus lehekülje "Regulatsioonid" redaktsioonide vahel

Allikas: Energiatalgud
 
19. rida: 19. rida:
  
 
==== Eesti seadused ning määrused ====
 
==== Eesti seadused ning määrused ====
 +
 
Põlevkivisektorit Eestis reguleerivad seadused ja määrused on toodud järgneva loeteluna:  
 
Põlevkivisektorit Eestis reguleerivad seadused ja määrused on toodud järgneva loeteluna:  
  
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014076 maapõueseadus]''' - sisaldab '''[[Mõiste: Põlevkivi| põlevkivi]]''' kaevelubade väljastamisega seonduvat regulatsiooni ning samuti määrab ära maksimaalse lubatud aastase põlevkivi kaevanduse mahu tonnides;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014076?leiaKehtiv maapõueseadus]''' - sisaldab '''[[Mõiste: Põlevkivi| põlevkivi]]''' kaevelubade väljastamisega seonduvat regulatsiooni ning samuti määrab ära maksimaalse lubatud aastase põlevkivi kaevanduse mahu tonnides;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014055 kaevandamisseadus]''' - käsitleb ohutus- ja tervishoiunõudeid allmaakaevandamisobjektidel, muuhulgas põlevkivikaevandustes;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014055?leiaKehtiv kaevandamisseadus]''' - käsitleb ohutus- ja tervishoiunõudeid allmaakaevandamisobjektidel, muuhulgas põlevkivikaevandustes;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014021 keskkonnatasude seadus]''' - määrab '''[[Mõiste: Põlevkivi| põlevkivi]]''' kaevandamisel ette nähtud tasumäärade ülem- ja alampiirid;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014021?leiaKehtiv keskkonnatasude seadus]''' - määrab '''[[Mõiste: Põlevkivi| põlevkivi]]''' kaevandamisel ette nähtud tasumäärade ülem- ja alampiirid;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014014 alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus]''' - käsitleb erinevate '''[[Mõiste: Kütus| kütustele]]''' määratud aktsiisimäärasid, muuhulgas '''[[Mõiste: Põlevkivi| põlevkivile]]''' määratud aktsiisimäära
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014014?leiaKehtiv alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus]''' - käsitleb erinevate '''[[Mõiste: Kütus| kütustele]]''' määratud aktsiisimäärasid, muuhulgas '''[[Mõiste: Põlevkivi| põlevkivile]]''' määratud aktsiisimäära
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/109102012011 riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad]''' - määratakse täpsemalt iga-aastased kaevandamise tasud;  
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/109102012011?leiaKehtiv riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad]''' - määratakse täpsemalt iga-aastased kaevandamise tasud;  
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/109102012012 vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist]''' - määrab täpsemalt tasud aastate lõikes karjääridest ning kaevandustest välja pumbatava vee eest makstavad keskkonnatasud;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/121112014011 vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist]''' - määrab täpsemalt tasud aastate lõikes karjääridest ning kaevandustest välja pumbatava vee eest makstavad keskkonnatasud;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/891302 nõuded maavaravarude kategooriatele ja maavaradele ning maavaravarude kasutusalade nimistu]''' - klassifitseerib '''[[Mõiste: Maavara| maavarasid]]''' ning seab neile üldnõuded;  
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/891302 nõuded maavaravarude kategooriatele ja maavaradele ning maavaravarude kasutusalade nimistu]''' - klassifitseerib '''[[Mõiste: Maavara| maavarasid]]''' ning seab neile üldnõuded;  
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/905848 üldgeoloogilise uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringu tegemise kord]''' - reguleerib põlevkivimaardlate geoloogiliste uuringute sooritamist;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/905848 üldgeoloogilise uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringu tegemise kord]''' - reguleerib põlevkivimaardlate geoloogiliste uuringute sooritamist;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/105082014011 keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja nende täitmise ning maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord]''' - määrab põlevkivi kaevandamisel esitatavate aruannete vormi ning selle täitmise korra.
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/105082014011?leiaKehtiv keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja nende täitmise ning maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord]''' - määrab põlevkivi kaevandamisel esitatavate aruannete vormi ning selle täitmise korra.
  
 
==== Euroopa Liidu seadused ning määrused ====
 
==== Euroopa Liidu seadused ning määrused ====
 +
 
Põlevkivisektorit reguleerivad Euroopa Liidu seadused ja määrused on toodud järgnevad loetelus:  
 
Põlevkivisektorit reguleerivad Euroopa Liidu seadused ja määrused on toodud järgnevad loetelus:  
  
40. rida: 42. rida:
  
 
==== Arengukavad ====
 
==== Arengukavad ====
 +
 
Põlevkivisektorit puudutavad arengukavad on toodud järgnevas loetelus:  
 
Põlevkivisektorit puudutavad arengukavad on toodud järgnevas loetelus:  
  
48. rida: 51. rida:
  
 
==== Eesti seadused ning määrused ====
 
==== Eesti seadused ning määrused ====
 +
 
Eesti turbasektorit ning maavara kasutamist reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ja määrused on toodud järgnevas loetelus:  
 
Eesti turbasektorit ning maavara kasutamist reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ja määrused on toodud järgnevas loetelus:  
  
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014076 Maapõueseadus]''' - sisaldab '''[[Mõiste: Turvas| turba]]''' kaevandamisega seonduvat regulatsiooni;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014076?leiaKehtiv Maapõueseadus]''' - sisaldab '''[[Mõiste: Turvas| turba]]''' kaevandamisega seonduvat regulatsiooni;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/967724 Turba kriitilise varu ja kasutatava varu suurus ning kasutusmäärad]''' - vastavalt '''Maapõueseadusele''' määrab Vabariigi Valitsus määruses nimetatu;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/967724 Turba kriitilise varu ja kasutatava varu suurus ning kasutusmäärad]''' - vastavalt '''Maapõueseadusele''' määrab Vabariigi Valitsus määruses nimetatu;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/120012011012 Kaevandamisega rikutud mahajäetud turbaalade nimekiri]''' - vastavalt '''Maapõueseadusele''' ning vastavalt keskkonnaministri määruselel kinnitatakse määruses nimetatu;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/120012011012?leiaKehtiv Kaevandamisega rikutud mahajäetud turbaalade nimekiri]''' - vastavalt '''Maapõueseadusele''' ning vastavalt keskkonnaministri määruselel kinnitatakse määruses nimetatu;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014062 Säästva arengu seadus]''' - käsitleb loodusvarade kasutamise põhimõtteid;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014062?leiaKehtiv Säästva arengu seadus]''' - käsitleb loodusvarade kasutamise põhimõtteid;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014021 Keskkonnatasude seadus]''' - määrab '''[[Mõiste: Turvas| turba]]''' kaevandamisel ette nähtud tasumäärade ülem- ja alampiirid;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014021?leiaKehtiv Keskkonnatasude seadus]''' - määrab '''[[Mõiste: Turvas| turba]]''' kaevandamisel ette nähtud tasumäärade ülem- ja alampiirid;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/109102012011 Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad]''' - vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele määratakse iga-aastased kaevandamise tasud;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/109102012011 Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad]''' - vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele määratakse iga-aastased kaevandamise tasud;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/891302 Nõuded maavaravarude kategooriatele ja maavaradele ning maavaravarude kasutusalade nimistu]''' - klassifitseerib '''[[Mõiste: Maavara| maavarasid]]''' ning seab neile üldnõuded, mille järgi '''[[Mõiste: Turvas| turvas]]''' on ebatäielikult lagunenud taimejäänustest koosnev setend, mille mineraalainete sisaldus ei ületa 35% kuivaine massist
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/891302 Nõuded maavaravarude kategooriatele ja maavaradele ning maavaravarude kasutusalade nimistu]''' - klassifitseerib '''[[Mõiste: Maavara| maavarasid]]''' ning seab neile üldnõuded, mille järgi '''[[Mõiste: Turvas| turvas]]''' on ebatäielikult lagunenud taimejäänustest koosnev setend, mille mineraalainete sisaldus ei ületa 35% kuivaine massist
  
 
==== Euroopa Liidu seadused ning määrused ====
 
==== Euroopa Liidu seadused ning määrused ====
 +
 
Euroopa Liidu seadused ning määrused, mis reguleerivad turba kasutamist on toodud järgneva loeteluna:  
 
Euroopa Liidu seadused ning määrused, mis reguleerivad turba kasutamist on toodud järgneva loeteluna:  
  
64. rida: 69. rida:
  
 
==== Arengukavad ====
 
==== Arengukavad ====
 +
 
Arengukavad, mis on seotud '''[[Mõiste: Turvas| turbaressursi]]''' reguleerimisega, on toodud järgnevalt:  
 
Arengukavad, mis on seotud '''[[Mõiste: Turvas| turbaressursi]]''' reguleerimisega, on toodud järgnevalt:  
  
71. rida: 77. rida:
  
 
==== Eesti seadused ning määrused ====
 
==== Eesti seadused ning määrused ====
 +
 
Eestis '''[[Mõiste: Metsandus| metsandust]]''' reguleerivad seadused ning määrused on toodud järgnevalt loeteluna:  
 
Eestis '''[[Mõiste: Metsandus| metsandust]]''' reguleerivad seadused ning määrused on toodud järgnevalt loeteluna:  
  
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/104032015010 Metsaseadus]''' - seab metsa haldamise üldreeglid, riigi ülesanded '''[[Mõiste: Metsandus| metsanduse]]''' reguleerimiseks ning samuti on Metsaseaduse järgi ette nähtud Eesti Metsanduse Arengukava koostamine iga kümne aasta tagant. '''Metsaseadus''' sätestab ka riigile kuuluvas metsas uuendusraie jaoks vajaliku kasutusõiguse hinna kriteeriumid;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/104032015010?leiaKehtiv Metsaseadus]''' - seab metsa haldamise üldreeglid, riigi ülesanded '''[[Mõiste: Metsandus| metsanduse]]''' reguleerimiseks ning samuti on Metsaseaduse järgi ette nähtud Eesti Metsanduse Arengukava koostamine iga kümne aasta tagant. '''Metsaseadus''' sätestab ka riigile kuuluvas metsas uuendusraie jaoks vajaliku kasutusõiguse hinna kriteeriumid;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/119082014023 Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord]''' - käsitleb riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müüki ning kehtestab metsamaterjali hinna määramise kriteeriumid;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/119082014023?leiaKehtiv Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord]''' - käsitleb riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müüki ning kehtestab metsamaterjali hinna määramise kriteeriumid;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014021 Keskkonnatasude seadus]''' - näeb ette, et õiguse eest teha uuendusraiet riigile kuuluvas metsas, on vajalik maksta loodusvara kasutusõiguse tasu. Vastava loodusvara kasutusõiguse tasu suurus määratletakse '''Metsaseaduses''' sätestatud viisil.
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014021?leiaKehtiv Keskkonnatasude seadus]''' - näeb ette, et õiguse eest teha uuendusraiet riigile kuuluvas metsas, on vajalik maksta loodusvara kasutusõiguse tasu. Vastava loodusvara kasutusõiguse tasu suurus määratletakse '''Metsaseaduses''' sätestatud viisil.
  
 
==== Euroopa Liidu seadused ning määrused ====
 
==== Euroopa Liidu seadused ning määrused ====
 +
 
'''[[Mõiste: Metsandus| Metsandust]]''' reguleerivad Euroopa Liidu seadused ja nõmäärused on toodud järgnevalt:  
 
'''[[Mõiste: Metsandus| Metsandust]]''' reguleerivad Euroopa Liidu seadused ja nõmäärused on toodud järgnevalt:  
  
83. rida: 91. rida:
  
 
==== Arengukavad ====
 
==== Arengukavad ====
 +
 
'''Metsandust''' puudutavad arengukavad on toodud järgnevalt:  
 
'''Metsandust''' puudutavad arengukavad on toodud järgnevalt:  
  
101. rida: 110. rida:
  
 
==== Eesti Vabariigi seadused ja määrused ====
 
==== Eesti Vabariigi seadused ja määrused ====
 +
 
Eesti Vabariigi seadused ning määrused kütuste regulatiivse keskkonna kohta on toodud järgnevalt:  
 
Eesti Vabariigi seadused ning määrused kütuste regulatiivse keskkonna kohta on toodud järgnevalt:  
  
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/120022015007 vedelkütuse seadus]''' - reguleerib '''[[Mõiste: Vedelkütus| vedelkütuste]]''' käitlemise korda, nõudeid vedelkütustele ning riikliku järelvalve teostamist seaduses mainitud nõuete täitmisel;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/120022015007?leiaKehtiv vedelkütuse seadus]''' - reguleerib '''[[Mõiste: Vedelkütus| vedelkütuste]]''' käitlemise korda, nõudeid vedelkütustele ning riikliku järelvalve teostamist seaduses mainitud nõuete täitmisel;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014014 alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus]''' - käsitleb '''[[Mõiste: Vedelkütus| vedelkütuste]]''' aktsiisiga maksustamise korda ning aktsiisimäärasid ning muuhulgas ka aktsiisist vabastamise korda;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014014?leiaKehtiv alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus]''' - käsitleb '''[[Mõiste: Vedelkütus| vedelkütuste]]''' aktsiisiga maksustamise korda ning aktsiisimäärasid ning muuhulgas ka aktsiisist vabastamise korda;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014153 vedelkütusevaru seadus]''' - näeb ette, et riigil peab igal ajahetkel olema kasutuskõlblik '''[[Mõiste: Vedelkütusevaru| vedelkütusevaru]]''' mis on võrdne 90 päeva keskmise '''[[Mõiste: Vedelkütus| vedelkütuse]]''' tarbimise mahuga;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014153?leiaKehtiv vedelkütusevaru seadus]''' - näeb ette, et riigil peab igal ajahetkel olema kasutuskõlblik '''[[Mõiste: Vedelkütusevaru| vedelkütusevaru]]''' mis on võrdne 90 päeva keskmise '''[[Mõiste: Vedelkütus| vedelkütuse]]''' tarbimise mahuga;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015013 välisõhu kaitse seadus]''' - reguleerib '''[[Mõiste: Vedelkütus| vedelkütuseid]]''' puudutava seire teostamist;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015013?leiaKehtiv välisõhu kaitse seadus]''' - reguleerib '''[[Mõiste: Vedelkütus| vedelkütuseid]]''' puudutava seire teostamist;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/129072014010 vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika]''' - seab Eestis kasutatavatele '''[[Mõiste: Vedelkütus| vedelkütustele]]''' keskkonnaalased piirangud;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/129072014010?leiaKehtiv vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika]''' - seab Eestis kasutatavatele '''[[Mõiste: Vedelkütus| vedelkütustele]]''' keskkonnaalased piirangud;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/118032014008 nõuded vedelkütusele]''' - on vastavalt '''Vedelkütuse seadusele''' väljastatud dokument, mis seab '''[[Mõiste: Vedelkütus| vedelkütuste]]''' tüüpidele, kaasa arvatud '''[[Mõiste: Biokütused| biokütustele]]''', standardid millele '''[[Mõiste: Kütus| kütused]]''' peavad vastama. Antud määrus ei kehti '''[[Mõiste: Põlevkiviõli| põlevkiviõlile]]''';
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/118032014008?leiaKehtiv nõuded vedelkütusele]''' - on vastavalt '''Vedelkütuse seadusele''' väljastatud dokument, mis seab '''[[Mõiste: Vedelkütus| vedelkütuste]]''' tüüpidele, kaasa arvatud '''[[Mõiste: Biokütused| biokütustele]]''', standardid millele '''[[Mõiste: Kütus| kütused]]''' peavad vastama. Antud määrus ei kehti '''[[Mõiste: Põlevkiviõli| põlevkiviõlile]]''';
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/116072014006 vedelkütusevaru haldaja tegutsemispõhimõtted ning vedelkütusevaru haldaja poolt müügiks pakutava vedelkütusevaru müümise kord varustamisraskuste korral]''' - seab üldise reeglistiku '''Vedelkütusevaru seadusest''' lähtuvalt tegutseva riikliku '''[[Mõiste: Vedelkütusevaru| vedelkütusevaru]]''' eest vastutava asutuse tegevusele ning '''[[Mõiste: Vedelkütus| vedelkütustega]]''' varustamise tarnimisraskuste korral;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/116072014006?leiaKehtiv vedelkütusevaru haldaja tegutsemispõhimõtted ning vedelkütusevaru haldaja poolt müügiks pakutava vedelkütusevaru müümise kord varustamisraskuste korral]''' - seab üldise reeglistiku '''Vedelkütusevaru seadusest''' lähtuvalt tegutseva riikliku '''[[Mõiste: Vedelkütusevaru| vedelkütusevaru]]''' eest vastutava asutuse tegevusele ning '''[[Mõiste: Vedelkütus| vedelkütustega]]''' varustamise tarnimisraskuste korral;
  
 
==== Euroopa Liidu direktiivid ja määrused ====
 
==== Euroopa Liidu direktiivid ja määrused ====
 +
 
Euroopa Liidu seadused ja määrused on toodud järgnevalt:  
 
Euroopa Liidu seadused ja määrused on toodud järgnevalt:  
  
117. rida: 128. rida:
  
 
==== Arengukavad ====
 
==== Arengukavad ====
 +
 
Kütuste regulatiivse olukorra kohta koostatud aruanded on esitatud järgnevalt:  
 
Kütuste regulatiivse olukorra kohta koostatud aruanded on esitatud järgnevalt:  
  
125. rida: 137. rida:
  
 
==== Eesti Vabariigi seadused ja määrused ====
 
==== Eesti Vabariigi seadused ja määrused ====
 +
 
Eesti Vabariigi seadused ning määrused on toodud järgnevalt:  
 
Eesti Vabariigi seadused ning määrused on toodud järgnevalt:  
  
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014073 maagaasiseadus]''' - reguleerib '''[[Mõiste: Maagaas| maagaasi]]''' '''[[Mõiste: Import| impordi]]''', ülekande ja müügiga seonduvaid tegevusi ning '''[[Mõiste: Gaasi ülekandevõrk| gaasivõrgu]]''' korraldust lähtudes '''Euroopa Liidu määrusest 715/2009''';
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014073?leiaKehtiv maagaasiseadus]''' - reguleerib '''[[Mõiste: Maagaas| maagaasi]]''' '''[[Mõiste: Import| impordi]]''', ülekande ja müügiga seonduvaid tegevusi ning '''[[Mõiste: Gaasi ülekandevõrk| gaasivõrgu]]''' korraldust lähtudes '''Euroopa Liidu määrusest 715/2009''';
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014014 alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus]''' - seab aktsiisimaksu Eestis tarbitavatele '''[[Mõiste: Kütus| kütustele]]''', muuhulgas '''[[Mõiste: Maagaas| maagaasile]]''';  
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014014?leiaKehtiv alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus]''' - seab aktsiisimaksu Eestis tarbitavatele '''[[Mõiste: Kütus| kütustele]]''', muuhulgas '''[[Mõiste: Maagaas| maagaasile]]''';  
  
 
==== Euroopa Liidu direktiivid ja määrused ====
 
==== Euroopa Liidu direktiivid ja määrused ====
 +
 
Euroopa Liidu direktiivid ja määrused on kajastatud järgnevalt:  
 
Euroopa Liidu direktiivid ja määrused on kajastatud järgnevalt:  
  
138. rida: 152. rida:
  
 
==== Arengukavad ====
 
==== Arengukavad ====
 +
 
Koostatud arengukavad on toodud järgnevalt:  
 
Koostatud arengukavad on toodud järgnevalt:  
  
146. rida: 161. rida:
  
 
==== Eesti Vabariigi seadused ja määrused ====
 
==== Eesti Vabariigi seadused ja määrused ====
 +
 
'''[[Mõiste: Biokütused| Biokütuste]]''' keskkonda reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ning määrused on toodud järgnevalt:  
 
'''[[Mõiste: Biokütused| Biokütuste]]''' keskkonda reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ning määrused on toodud järgnevalt:  
  
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014073 maagaasiseadus]''' - sätestab, et selles loetletud nõuded gaasile kehtivad ka '''[[Mõiste: Biogaas| biogaasile]]''', '''[[Mõiste: Biomass| biomassist]]''' saadavale gaasile, kui need vastavad maagaasi kvaliteedinõuetele ning neid saab gaasivõrgu kaudu edastada;  
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014073?leiaKehtiv maagaasiseadus]''' - sätestab, et selles loetletud nõuded gaasile kehtivad ka '''[[Mõiste: Biogaas| biogaasile]]''', '''[[Mõiste: Biomass| biomassist]]''' saadavale gaasile, kui need vastavad maagaasi kvaliteedinõuetele ning neid saab gaasivõrgu kaudu edastada;  
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/120022015007 vedelkütuse seadus]''' - kehtib lisaks konventsionaalsetele '''[[Mõiste: Vedelkütus| vedelkütustele]]''' ka '''[[Mõiste: Biokütused| biokütustele]]''', kui ei ole märgitud vastupidiselt;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/120022015007?leiaKehtiv vedelkütuse seadus]''' - kehtib lisaks konventsionaalsetele '''[[Mõiste: Vedelkütus| vedelkütustele]]''' ka '''[[Mõiste: Biokütused| biokütustele]]''', kui ei ole märgitud vastupidiselt;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014014 alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus]''' - käsitleb Eestis kasutatavatele '''[[Mõiste: Kütus| kütustele]]''' rakendatud aktsiisimäära;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014014?leiaKehtiv alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus]''' - käsitleb Eestis kasutatavatele '''[[Mõiste: Kütus| kütustele]]''' rakendatud aktsiisimäära;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/129072014010 vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika]''' - sätestab '''[[Mõiste: Biokütused| biokütuste]]''' säästlikuse kriteeriumid, mille täitmisel vabastatakse biokütus kütuseaktsiisist.
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/129072014010?leiaKehtiv vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika]''' - sätestab '''[[Mõiste: Biokütused| biokütuste]]''' säästlikuse kriteeriumid, mille täitmisel vabastatakse biokütus kütuseaktsiisist.
  
 
==== Euroopa Liidu direktiivid ja määrused ====
 
==== Euroopa Liidu direktiivid ja määrused ====
 +
 
Euroopa Liidu erinevad direktiivid ning määrused on esitatud järgnevalt:  
 
Euroopa Liidu erinevad direktiivid ning määrused on esitatud järgnevalt:  
  
164. rida: 181. rida:
  
 
==== Arengudokumendid ====
 
==== Arengudokumendid ====
 +
 
Dokumendid on esitatud järgnevalt:  
 
Dokumendid on esitatud järgnevalt:  
  
174. rida: 192. rida:
  
 
=== Eesti Vabariigi seadused ===
 
=== Eesti Vabariigi seadused ===
 +
 
Elektrimajandus on Eestis reguleeritud põhiliselt viie seadusega, mis on toodud järgnevalt:  
 
Elektrimajandus on Eestis reguleeritud põhiliselt viie seadusega, mis on toodud järgnevalt:  
  
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014021 Elektrituruseadus]''' - peamine elektrimajanduse korraldust reguleeriv dokument. See seab üldise raamistiku elektrituru toimimiseks Eestis. Vastavalt '''Elektrituruseadusele''' peab '''[[Mõiste: Põhivõrk| põhivõrku]]''' haldav '''[[Mõiste: Ettevõte| ettevõte]]''' olema sõltumatu ning eraldatud '''[[Mõiste: Elektrienergia tootmine| elektrit tootvatest]]''' ning müüvatest ettevõtetest;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014021?leiaKehtiv Elektrituruseadus]''' - peamine elektrimajanduse korraldust reguleeriv dokument. See seab üldise raamistiku elektrituru toimimiseks Eestis. Vastavalt '''Elektrituruseadusele''' peab '''[[Mõiste: Põhivõrk| põhivõrku]]''' haldav '''[[Mõiste: Ettevõte| ettevõte]]''' olema sõltumatu ning eraldatud '''[[Mõiste: Elektrienergia tootmine| elektrit tootvatest]]''' ning müüvatest ettevõtetest;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014014 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus]''' - sätestab elektrienergia '''[[Mõiste: Elektriaktsiis| aktsiisiga]]''' maksustamise põhimõtted ning aktsiisistamisest lähtuvad nõuded '''[[Mõiste: Elektrienergia tootmine| elektrienergia tootmisele]]''', edastamisele ning sellega kauplemisele. Elektrienergiale sätestatud aktsiisimäärad on esitatud '''<xr id="joon2"> joonisel </xr>''';
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014014?leiaKehtiv Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus]''' - sätestab elektrienergia '''[[Mõiste: Elektriaktsiis| aktsiisiga]]''' maksustamise põhimõtted ning aktsiisistamisest lähtuvad nõuded '''[[Mõiste: Elektrienergia tootmine| elektrienergia tootmisele]]''', edastamisele ning sellega kauplemisele. Elektrienergiale sätestatud aktsiisimäärad on esitatud '''<xr id="joon2"> joonisel </xr>''';
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015013 Välisõhu kaitse seadus]''' - reguleerib '''[[Mõiste: Elektrienergia tootmine| elektri tootmisel]]''' tekkivate '''[[Mõiste: Kasvuhoonegaasid| kasvuhoonegaaside]]''' kvootide riikliku reservi jaotamist ning '''[[Mõiste: Kasvuhoonegaasid| kasvuhoonegaasi]]''' kvootidega edasise kauplemise korda. Riiklik reserv jaotatakse enampakkumisel ning tasuta investeerimisplaani alusel.;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015013?leiaKehtiv Välisõhu kaitse seadus]''' - reguleerib '''[[Mõiste: Elektrienergia tootmine| elektri tootmisel]]''' tekkivate '''[[Mõiste: Kasvuhoonegaasid| kasvuhoonegaaside]]''' kvootide riikliku reservi jaotamist ning '''[[Mõiste: Kasvuhoonegaasid| kasvuhoonegaasi]]''' kvootidega edasise kauplemise korda. Riiklik reserv jaotatakse enampakkumisel ning tasuta investeerimisplaani alusel.;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014021 Keskkonnatasude seadus]''' - käsitleb keskkonna kasutuse tasusid, loodusvarade kasutusõiguse tasusid ning ka keskkonda '''[[Mõiste: Jäätmed| jäätmete]]''' ning heitmete tekitamise eest ette nähtud tasusid. Elektrimajandusele tähtsaimad tasud on '''[[Mõiste: Soojuselektrijaam| soojuselektrijaamades]]''' ja muudes põletusseadmetes tekkivates heitgaasides sisalduvate saasteainete eest makstavad tasud;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014021?leiaKehtiv Keskkonnatasude seadus]''' - käsitleb keskkonna kasutuse tasusid, loodusvarade kasutusõiguse tasusid ning ka keskkonda '''[[Mõiste: Jäätmed| jäätmete]]''' ning heitmete tekitamise eest ette nähtud tasusid. Elektrimajandusele tähtsaimad tasud on '''[[Mõiste: Soojuselektrijaam| soojuselektrijaamades]]''' ja muudes põletusseadmetes tekkivates heitgaasides sisalduvate saasteainete eest makstavad tasud;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014148 Tööstusheite seadus]''' - seab suurtele põletusseadmetele saasteainete heite piirväärtused;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014148?leiaKehtiv Tööstusheite seadus]''' - seab suurtele põletusseadmetele saasteainete heite piirväärtused;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014076 Maapõueseadus]''' - sätestab maapõue uurimise, kaitsmise ja kasutamise korra ning põhimõtted eesmärgiga tagada maapõue majanduslikult otstarbekas ja keskkonnasäästlik kasutamine. Seadus reguleerib üldgeoloogilist uurimistööd ning geoloogilisi uuringuid. Samuti käsitletakse '''[[Mõiste: Maavara| maavara]]''' kaevandamist, välja arvatud osas, mis on reguleeritud '''kaevandamisseadusega''';
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014076?leiaKehtiv Maapõueseadus]''' - sätestab maapõue uurimise, kaitsmise ja kasutamise korra ning põhimõtted eesmärgiga tagada maapõue majanduslikult otstarbekas ja keskkonnasäästlik kasutamine. Seadus reguleerib üldgeoloogilist uurimistööd ning geoloogilisi uuringuid. Samuti käsitletakse '''[[Mõiste: Maavara| maavara]]''' kaevandamist, välja arvatud osas, mis on reguleeritud '''kaevandamisseadusega''';
  
 
=== Eesti Vabariigi määrused ===
 
=== Eesti Vabariigi määrused ===
 +
 
Elektrimajandust reguleerivad Eesti Vabariigi määrused on toodud järgnevalt:  
 
Elektrimajandust reguleerivad Eesti Vabariigi määrused on toodud järgnevalt:  
  
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/119112014003 Võrgueeskiri]''' - määrus, mille eesmärk on reguleerida nõudeid '''[[Mõiste: Elektripaigaldis| elektripaigaldiste]]''' ühendamisel '''[[Mõiste: Võrk| elektrivõrguga]]''', '''[[Mõiste: Varustuskindlus| varustuskindluse]]''' nõudeid ning varustuskindlusest tulenevaid tehnilisi nõudeid;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/119112014003?leiaKehtiv Võrgueeskiri]''' - määrus, mille eesmärk on reguleerida nõudeid '''[[Mõiste: Elektripaigaldis| elektripaigaldiste]]''' ühendamisel '''[[Mõiste: Võrk| elektrivõrguga]]''', '''[[Mõiste: Varustuskindlus| varustuskindluse]]''' nõudeid ning varustuskindlusest tulenevaid tehnilisi nõudeid;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/113062014013 Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral]''' - seab võrguettevõtte poolt pakutava võrguteenuse jaoks vajalikud kvaliteedinormid ning kirjeldab võrgutasude vähendamise korda, kui antud kvaliteedinorme ei täideta;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/113062014013?leiaKehtiv Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral]''' - seab võrguettevõtte poolt pakutava võrguteenuse jaoks vajalikud kvaliteedinormid ning kirjeldab võrgutasude vähendamise korda, kui antud kvaliteedinorme ei täideta;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/118012013016 Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuse maksumuse määramise kord]''' - määrus, mille alusel määratatakse ebaseadusliku tarbimise korral ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ning võrguteenuse maht ning nende hind;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/118012013016?leiaKehtiv Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuse maksumuse määramise kord]''' - määrus, mille alusel määratatakse ebaseadusliku tarbimise korral ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ning võrguteenuse maht ning nende hind;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/12825847 Tõhusa koostootmise nõuded]''' - seab nõuded tõhusa koostootmise määramiseks;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/12825847 Tõhusa koostootmise nõuded]''' - seab nõuded tõhusa koostootmise määramiseks;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/711957 Taastuvast energiaallikast toodetava elektrienergia osakaalu määramise tingimused ja kord elektrienergia tootmisel kombineeritult taastuvast ja muust energiaallikast]''' - määrus, mis sätestab '''[[Mõiste: Taastuvad energiaallikad| taastuvatest allikatest]]''' toodetud elektrienergia osakaalu määramise reeglid;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/711957 Taastuvast energiaallikast toodetava elektrienergia osakaalu määramise tingimused ja kord elektrienergia tootmisel kombineeritult taastuvast ja muust energiaallikast]''' - määrus, mis sätestab '''[[Mõiste: Taastuvad energiaallikad| taastuvatest allikatest]]''' toodetud elektrienergia osakaalu määramise reeglid;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/122082011002 Perioodil 2013–2019 elektri tootmise eest eraldatavate tasuta lubatud heitkoguse ühikute eelneva tõhususe võrdlusalus]''' - määrab vastavalt '''Välisõhu kaitse seadusele''' ära võrdlusnivoo, mille alusel jagatakse tasuta '''[[Mõiste: Kasvuhoonegaasid| kasvuhoonegaaside]]''' heitkoguse ühikuid elektritootjatele, kes alustasid '''[[Mõiste: Elektrienergia tootmine| elektri tootmist]]''' hiljem kui 2007. aastal;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/122082011002 Perioodil 2013–2019 elektri tootmise eest eraldatavate tasuta lubatud heitkoguse ühikute eelneva tõhususe võrdlusalus]''' - määrab vastavalt '''Välisõhu kaitse seadusele''' ära võrdlusnivoo, mille alusel jagatakse tasuta '''[[Mõiste: Kasvuhoonegaasid| kasvuhoonegaaside]]''' heitkoguse ühikuid elektritootjatele, kes alustasid '''[[Mõiste: Elektrienergia tootmine| elektri tootmist]]''' hiljem kui 2007. aastal;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/122082011001 Elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimused ja kord]''' - sätestab vastavalt '''Välisõhu kaitse seadusele''' tasuta jagatavate kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikute eest tehtavate investeeringute sooritamise korda, järelvalvet ning aruandlust;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/122082011001?leiaKehtiv Elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimused ja kord]''' - sätestab vastavalt '''Välisõhu kaitse seadusele''' tasuta jagatavate kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikute eest tehtavate investeeringute sooritamise korda, järelvalvet ning aruandlust;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/13347500 Biomassist elektrienergia koostootmise juhis]''' - määrus, mis sätestab nõuded, mille puhul on tegu '''[[Mõiste: Biomass| biomassist]]''' koostootmisrežiimil toodetud elektrienergia eest õigus saada '''Elektrituruseaduses''' ette nähtud toetust;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/13347500 Biomassist elektrienergia koostootmise juhis]''' - määrus, mis sätestab nõuded, mille puhul on tegu '''[[Mõiste: Biomass| biomassist]]''' koostootmisrežiimil toodetud elektrienergia eest õigus saada '''Elektrituruseaduses''' ette nähtud toetust;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/121122012032 Lubatud heitkoguse ühikute enampakkumise kord]''' - määrus, mis sätestab lubatud süsinikdioksiidi ühikute enampakkumise korra;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/121122012032 Lubatud heitkoguse ühikute enampakkumise kord]''' - määrus, mis sätestab lubatud süsinikdioksiidi ühikute enampakkumise korra;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/120092013015 Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused]''' - sätestab süsinikdioksiidi kvootide enampakkumisel saadud tulu kasutamise aruandluse nõuded;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/120092013015 Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused]''' - sätestab süsinikdioksiidi kvootide enampakkumisel saadud tulu kasutamise aruandluse nõuded;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/125072013003 Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord]''' - määrus, mis seab nõuded erinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste lubade taotlemisele, lubade tingimustele ning vastavale seirele;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/125072013003?leiaKehtiv Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord]''' - määrus, mis seab nõuded erinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste lubade taotlemisele, lubade tingimustele ning vastavale seirele;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/107102014013 Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu]''' - määrus, mille alusel üel 20 MW soojusvõimsusega põletusseade, välja arvatud ohtlikke või '''[[Mõiste: Olmejäätmed| olmejäätmeid]]''' põletav seade, mis tegeleb elektri tootmisega kohustatud taotlema süsinikdioksiidi heitkoguse luba;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/107102014013?leiaKehtiv Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu]''' - määrus, mille alusel üel 20 MW soojusvõimsusega põletusseade, välja arvatud ohtlikke või '''[[Mõiste: Olmejäätmed| olmejäätmeid]]''' põletav seade, mis tegeleb elektri tootmisega kohustatud taotlema süsinikdioksiidi heitkoguse luba;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/103072013012 Suurte põletusseadmete saasteainete heite piirväärtused, nende kohaldamine mitme kütuse põletusseadme korral ja väävliärastuse astme nõuded]''' - määrus mis vastavalt '''Tööstusheite seadusele''' seab nii olemasolevatele kui ka uutele ehitatavatele elektri tootmiseks kasutatavatele põletusseadmetele saasteainete kontsenatratsioonide lubatud väärtused heitgaasides ning samuti kohustusliku '''[[Mõiste: Väävliärastus| väävliärastuse]]''' taseme nõuded vastavalt põletusseadmete soojusvõimsusele;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/103072013012 Suurte põletusseadmete saasteainete heite piirväärtused, nende kohaldamine mitme kütuse põletusseadme korral ja väävliärastuse astme nõuded]''' - määrus mis vastavalt '''Tööstusheite seadusele''' seab nii olemasolevatele kui ka uutele ehitatavatele elektri tootmiseks kasutatavatele põletusseadmetele saasteainete kontsenatratsioonide lubatud väärtused heitgaasides ning samuti kohustusliku '''[[Mõiste: Väävliärastus| väävliärastuse]]''' taseme nõuded vastavalt põletusseadmete soojusvõimsusele;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/109102012012 Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist]''' - sätestab vastavalt '''Keskkonnatasude seadusele''' pinnavee kasutamise tasumäärad jahutusveena aastate kaupa;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/121112014011 Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist]''' - sätestab vastavalt '''Keskkonnatasude seadusele''' pinnavee kasutamise tasumäärad jahutusveena aastate kaupa;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013011 Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad]''' - seab aastased piirkogused Eesti Vabariigi territooriumil ning samuti ka eraldi suurte '''[[Mõiste: Põlevkivi| põlevkivi]]''' kütusena kasutavate seadete poolt õhku paisatud heitgaaside kogustele.
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013011?leiaKehtiv Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad]''' - seab aastased piirkogused Eesti Vabariigi territooriumil ning samuti ka eraldi suurte '''[[Mõiste: Põlevkivi| põlevkivi]]''' kütusena kasutavate seadete poolt õhku paisatud heitgaaside kogustele.
  
 
=== Euroopa Liidu direktiivid ja määrused ===
 
=== Euroopa Liidu direktiivid ja määrused ===
 +
 
Euroopa Liidu direktiivid ja määrused elektrimajanduse regulatiivse korralduse kohta on toodud järgnevalt:  
 
Euroopa Liidu direktiivid ja määrused elektrimajanduse regulatiivse korralduse kohta on toodud järgnevalt:  
  
210. rida: 231. rida:
  
 
=== Arengukavad ===
 
=== Arengukavad ===
 +
 
Erinevad koostatud arengukavad on esitatud:  
 
Erinevad koostatud arengukavad on esitatud:  
  
228. rida: 250. rida:
  
 
=== Eesti Vabariigi seadused ===
 
=== Eesti Vabariigi seadused ===
 +
 
Soojusmajandust reguleerivad Eesti Vabariigi seadused on toodud järgnevalt:  
 
Soojusmajandust reguleerivad Eesti Vabariigi seadused on toodud järgnevalt:  
  
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014060 kaugkütteseadus]''' - reguleerib '''[[Mõiste: Soojuse tootmine| soojuse tootmise]]''', '''[[Mõiste: Soojuse jaotamine| jaotamise]]''' ja '''[[Mõiste: Soojuse müük| müügiga]]''' seonduvaid tegevusi kaugküttevõrgus. '''Kaugkütteseadus''' käsitleb ka '''[[Soojuse hind| soojuse hinna]]''' kujundamise reeglistikku;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014060?leiaKehtiv kaugkütteseadus]''' - reguleerib '''[[Mõiste: Soojuse tootmine| soojuse tootmise]]''', '''[[Mõiste: Soojuse jaotamine| jaotamise]]''' ja '''[[Mõiste: Soojuse müük| müügiga]]''' seonduvaid tegevusi kaugküttevõrgus. '''Kaugkütteseadus''' käsitleb ka '''[[Soojuse hind| soojuse hinna]]''' kujundamise reeglistikku;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015013 välisõhu kaitse seadus]''' - käsitleb soojusenergiat tootvatele põletusseadmetele kehtivat '''[[Mõiste: Kasvuhoonegaasid| kasvuhoonegaaside]]''' heitkvootide kauplemise süsteemi;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015013?leiaKehtiv välisõhu kaitse seadus]''' - käsitleb soojusenergiat tootvatele põletusseadmetele kehtivat '''[[Mõiste: Kasvuhoonegaasid| kasvuhoonegaaside]]''' heitkvootide kauplemise süsteemi;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014148 tööstusheite seadus]''' - seab piirväärtused suurtest põletusseadmetest väljunud heitgaasides sisalduvatele saasteainetele. Vastavalt põletusseadme suurusele ja tüübile on piiratud näiteks vääveloksiidide, lämmastikoksiiside, raskemetallide ning muude saasteainete kontsentratsioon heitgaasides;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014148?leiaKehtiv tööstusheite seadus]''' - seab piirväärtused suurtest põletusseadmetest väljunud heitgaasides sisalduvatele saasteainetele. Vastavalt põletusseadme suurusele ja tüübile on piiratud näiteks vääveloksiidide, lämmastikoksiiside, raskemetallide ning muude saasteainete kontsentratsioon heitgaasides;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014021 keskkonnatasude seadus]''' - seab keskkonnatasud paiksetest saasteallikatest, mille alla kuuluvad ka '''[[Mõiste: Soojuse ja elektri koostootmine| elektri ja soojuse koostootmisjaamad]]''' ning '''[[Mõiste: Katel| soojakatlad]]''', eritatavatele saasteainetele;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014021?leiaKehtiv keskkonnatasude seadus]''' - seab keskkonnatasud paiksetest saasteallikatest, mille alla kuuluvad ka '''[[Mõiste: Soojuse ja elektri koostootmine| elektri ja soojuse koostootmisjaamad]]''' ning '''[[Mõiste: Katel| soojakatlad]]''', eritatavatele saasteainetele;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014014 alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus]''' - paneb paika '''[[Mõiste: Kütus| kütuste]]''' kasutamisel rakendatavad aktsiisimaksud (aktsiisimäärad on vaadeldavad '''<xr id="joon1"> joonisel </xr>'''). Aktsiisimaksust on vabastatud tahked kütused, mida kasutatakse kodumajapidamistes soojaallikana.
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014014?leiaKehtiv alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus]''' - paneb paika '''[[Mõiste: Kütus| kütuste]]''' kasutamisel rakendatavad aktsiisimaksud (aktsiisimäärad on vaadeldavad '''<xr id="joon1"> joonisel </xr>'''). Aktsiisimaksust on vabastatud tahked kütused, mida kasutatakse kodumajapidamistes soojaallikana.
  
 
=== Eesti Vabariigi määrused ===
 
=== Eesti Vabariigi määrused ===
 +
 
Soojusmajandust reguleerivad Eesti Vabariigi määrused on esitatud:  
 
Soojusmajandust reguleerivad Eesti Vabariigi määrused on esitatud:  
  
243. rida: 267. rida:
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/121122012032 lubatud heitkoguse ühikute enampakkumise kord]''' - määrus, mis sätestab lubatud süsinikdioksiidi ühikute enampakkumise korra;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/121122012032 lubatud heitkoguse ühikute enampakkumise kord]''' - määrus, mis sätestab lubatud süsinikdioksiidi ühikute enampakkumise korra;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/120092013015 kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused]''' - sätestab süsinikdioksiidi kvootide enampakkumisel saadud tulu kasutamise aruandluse nõuded;
 
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/120092013015 kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused]''' - sätestab süsinikdioksiidi kvootide enampakkumisel saadud tulu kasutamise aruandluse nõuded;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/125072013003 kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord]''' - määrus, mis seab nõuded erinevate '''[[Mõiste: Kasvuhoonegaasid| kasvuhoonegaaside]]''' heitkoguste lubade taotlemisele, lubade tingimustele ning vastavale seirele;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/125072013003?leiaKehtiv kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord]''' - määrus, mis seab nõuded erinevate '''[[Mõiste: Kasvuhoonegaasid| kasvuhoonegaaside]]''' heitkoguste lubade taotlemisele, lubade tingimustele ning vastavale seirele;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/107102014013 kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu]''' - määrus, mille alusel üle 20 MW soojusvõimsusega '''[[Mõiste: Katel| põletusseade]]''', välja arvatud ohtlikke või '''[[Mõiste: Olmejäätmed| olmejäätmeid]]''' põletav seade, mis tegeleb '''[[Mõiste: Elektrienergia tootmine| elektri tootmisega]]''', kohustatud taotlema süsinikdioksiidi heitkoguse luba;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/107102014013?leiaKehtiv kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu]''' - määrus, mille alusel üle 20 MW soojusvõimsusega '''[[Mõiste: Katel| põletusseade]]''', välja arvatud ohtlikke või '''[[Mõiste: Olmejäätmed| olmejäätmeid]]''' põletav seade, mis tegeleb '''[[Mõiste: Elektrienergia tootmine| elektri tootmisega]]''', kohustatud taotlema süsinikdioksiidi heitkoguse luba;
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013011 paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad]''' - seab aastased piirkogused Eesti Vabariigi territooriumil ning samuti ka eraldi suurte '''[[Mõiste: Põlevkivi| põlevkivi]]''' '''[[Mõiste: Kütus| kütusena]]''' kasutavate seadete poolt õhku paisatud heitgaaside kogustele;
+
:* '''[https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013011?leiaKehtiv paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad]''' - seab aastased piirkogused Eesti Vabariigi territooriumil ning samuti ka eraldi suurte '''[[Mõiste: Põlevkivi| põlevkivi]]''' '''[[Mõiste: Kütus| kütusena]]''' kasutavate seadete poolt õhku paisatud heitgaaside kogustele;
  
 
=== Euroopa Liidu direktiivid ja määrused ===
 
=== Euroopa Liidu direktiivid ja määrused ===
 +
 
Euroopa Liidu direktiivid ja määrused, mis tegelevad soojusmajanduse regulatiivse keskkonnaga, on toodud järgnevalt:  
 
Euroopa Liidu direktiivid ja määrused, mis tegelevad soojusmajanduse regulatiivse keskkonnaga, on toodud järgnevalt:  
  
254. rida: 279. rida:
  
 
=== Arengukavad ===
 
=== Arengukavad ===
 +
 
Soojusmajandust reguleerivad koostatud arengukavad on esitatud:  
 
Soojusmajandust reguleerivad koostatud arengukavad on esitatud:  
  

Viimane redaktsioon: 22. märts 2016, kell 18:57

Regulatsioonid.png

Peaartikkel Regulatsioonid kirjeldab energiaressursse, kütuseid, elektrimajandust ning soojusmajandust reguleerivaid aspekte, milledeks käesoleval juhtudel on Eesti Vabariigi seadused ning määrused, Euroopa Liidu direktiivid, seadused ning määrused ning samuti ka erinevad arengudokumendid (arengukavad). Täpsemalt ning lahtikirjutatult on regulatiivsed aspektid kajastatud vastavates alamartiklites.


Seotud artiklid: Energiaressursside regulatiivne keskkond; Kütuste regulatiivne keskkond; Elektrimajanduse regulatiivne keskkond; Soojusmajanduse regulatiivne keskkond; Kütused; Energiaressursid; Elektrimajandus; Soojusmajandus


Energiaressursside regulatiivne keskkond

Seotud artiklid: Energiaressursside regulatiivne keskkond; Põlevkivi energeetiline ressurss; Turba energeetiline ressurss; Metsa energeetiline ressurss


Käesolevalt on lühidalt toodud kokkuvõte tähtsamatest Eestis leiduvatest ressurssidest, milledeks on põlevkivi, turvas ning mets.

Põlevkivi

Eesti seadused ning määrused

Põlevkivisektorit Eestis reguleerivad seadused ja määrused on toodud järgneva loeteluna:

Euroopa Liidu seadused ning määrused

Põlevkivisektorit reguleerivad Euroopa Liidu seadused ja määrused on toodud järgnevad loetelus:

Arengukavad

Põlevkivisektorit puudutavad arengukavad on toodud järgnevas loetelus:

Turvas

Eesti seadused ning määrused

Eesti turbasektorit ning maavara kasutamist reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ja määrused on toodud järgnevas loetelus:

Euroopa Liidu seadused ning määrused

Euroopa Liidu seadused ning määrused, mis reguleerivad turba kasutamist on toodud järgneva loeteluna:

 • Märgalade kaitse konventsioon (Ramsari konventsioon) - Ramsari konventsiooni näol on tegu rahvusvahelise lepinguga, mille eesmärgiks on märgalade säilitamine ja nende jätkusuutlik kasutamine. Lepinguga tunnistatakse märgalade ökoloogilist tähtsust ja püütakse piirata nende kadu.

Arengukavad

Arengukavad, mis on seotud turbaressursi reguleerimisega, on toodud järgnevalt:

 • Keskkonnaministeeriumi arengukava aastateks 2011-2014 on Keskkonnaministeeriumi strateegiline tegevusplaan. Muuhulgas seatakse eesmärgiks korrastada 3% mahajäetud korrastamist vajavatest turbaaladest.

Mets

Eesti seadused ning määrused

Eestis metsandust reguleerivad seadused ning määrused on toodud järgnevalt loeteluna:

 • Metsaseadus - seab metsa haldamise üldreeglid, riigi ülesanded metsanduse reguleerimiseks ning samuti on Metsaseaduse järgi ette nähtud Eesti Metsanduse Arengukava koostamine iga kümne aasta tagant. Metsaseadus sätestab ka riigile kuuluvas metsas uuendusraie jaoks vajaliku kasutusõiguse hinna kriteeriumid;
 • Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord - käsitleb riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müüki ning kehtestab metsamaterjali hinna määramise kriteeriumid;
 • Keskkonnatasude seadus - näeb ette, et õiguse eest teha uuendusraiet riigile kuuluvas metsas, on vajalik maksta loodusvara kasutusõiguse tasu. Vastava loodusvara kasutusõiguse tasu suurus määratletakse Metsaseaduses sätestatud viisil.

Euroopa Liidu seadused ning määrused

Metsandust reguleerivad Euroopa Liidu seadused ja nõmäärused on toodud järgnevalt:

 • Euroopa Liidu direktiiv 28/2009 - sätestab Euroopa Liidu kliimapoliitika "20/20/20" eesmärgid kõikidele liikmesriikidele, mis on omakorda võetud eesmärkideks paljudes arengukavades. Eesti eesmärgiks on tõsta taastuvate energiallikate osakaalu kogu energiatarbimisest 25%-ni.

Arengukavad

Metsandust puudutavad arengukavad on toodud järgnevalt:

Kütuste regulatiivne keskkond

Seotud artiklid: Kütuste regulatiivne keskkond; Kütused; Energiaressursid; Imporditavad vedelkütused; Põlevkiviõli; Imporditavad gaaskütused; Põlevkiviõli; Vedelad biokütused


Artikkel Kütuste regulatiivne keskkond käsitleb kütustega, kütuste tootmise, tarbimise ning transiidiga seonduvaid regulatiivseid aspekte. Kütuste aktsiisimäärad on esitatud joonisel 1

Vedelkütused

Eesti Vabariigi seadused ja määrused

Eesti Vabariigi seadused ning määrused kütuste regulatiivse keskkonna kohta on toodud järgnevalt:

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused

Euroopa Liidu seadused ja määrused on toodud järgnevalt:

 • Euroopa Liidu direktiiv 119/2009 - Euroopa Liidu Nõukogu poolt välja antud direktiiv, mis kohustab liikmesriike looma ning haldama vastavalt oma siseriiklikule tarbimisele toornafta ja naftatoodete varusid. Antud direktiiv on aluseks Vedelkütusevaru seadusele.

Arengukavad

Kütuste regulatiivse olukorra kohta koostatud aruanded on esitatud järgnevalt:

Maagaas

Eesti Vabariigi seadused ja määrused

Eesti Vabariigi seadused ning määrused on toodud järgnevalt:

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused on kajastatud järgnevalt:

Arengukavad

Koostatud arengukavad on toodud järgnevalt:

Biokütused

Eesti Vabariigi seadused ja määrused

Biokütuste keskkonda reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ning määrused on toodud järgnevalt:

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused

Euroopa Liidu erinevad direktiivid ning määrused on esitatud järgnevalt:

Arengudokumendid

Dokumendid on esitatud järgnevalt:

Elektrimajanduse regulatiivne keskkond

Seotud artiklid: Elektrimajanduse regulatiivne keskkond; Elektrimajandus; Elektriturg; Elektri tootmine


Eesti Vabariigi seadused

Elektrimajandus on Eestis reguleeritud põhiliselt viie seadusega, mis on toodud järgnevalt:

 • Elektrituruseadus - peamine elektrimajanduse korraldust reguleeriv dokument. See seab üldise raamistiku elektrituru toimimiseks Eestis. Vastavalt Elektrituruseadusele peab põhivõrku haldav ettevõte olema sõltumatu ning eraldatud elektrit tootvatest ning müüvatest ettevõtetest;
 • Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus - sätestab elektrienergia aktsiisiga maksustamise põhimõtted ning aktsiisistamisest lähtuvad nõuded elektrienergia tootmisele, edastamisele ning sellega kauplemisele. Elektrienergiale sätestatud aktsiisimäärad on esitatud joonisel 2;
 • Välisõhu kaitse seadus - reguleerib elektri tootmisel tekkivate kasvuhoonegaaside kvootide riikliku reservi jaotamist ning kasvuhoonegaasi kvootidega edasise kauplemise korda. Riiklik reserv jaotatakse enampakkumisel ning tasuta investeerimisplaani alusel.;
 • Keskkonnatasude seadus - käsitleb keskkonna kasutuse tasusid, loodusvarade kasutusõiguse tasusid ning ka keskkonda jäätmete ning heitmete tekitamise eest ette nähtud tasusid. Elektrimajandusele tähtsaimad tasud on soojuselektrijaamades ja muudes põletusseadmetes tekkivates heitgaasides sisalduvate saasteainete eest makstavad tasud;
 • Tööstusheite seadus - seab suurtele põletusseadmetele saasteainete heite piirväärtused;
 • Maapõueseadus - sätestab maapõue uurimise, kaitsmise ja kasutamise korra ning põhimõtted eesmärgiga tagada maapõue majanduslikult otstarbekas ja keskkonnasäästlik kasutamine. Seadus reguleerib üldgeoloogilist uurimistööd ning geoloogilisi uuringuid. Samuti käsitletakse maavara kaevandamist, välja arvatud osas, mis on reguleeritud kaevandamisseadusega;

Eesti Vabariigi määrused

Elektrimajandust reguleerivad Eesti Vabariigi määrused on toodud järgnevalt:

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused elektrimajanduse regulatiivse korralduse kohta on toodud järgnevalt:

Arengukavad

Erinevad koostatud arengukavad on esitatud:

Soojusmajanduse regulatiivne keskkond

Seotud artiklid: Soojusmajanduse regulatiivne keskkond; Soojusmajandus; Soojusvarustus; Kaugküte;


Eesti Vabariigi seadused

Soojusmajandust reguleerivad Eesti Vabariigi seadused on toodud järgnevalt:

Eesti Vabariigi määrused

Soojusmajandust reguleerivad Eesti Vabariigi määrused on esitatud:

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused

Euroopa Liidu direktiivid ja määrused, mis tegelevad soojusmajanduse regulatiivse keskkonnaga, on toodud järgnevalt:

Arengukavad

Soojusmajandust reguleerivad koostatud arengukavad on esitatud:

RSS uudisvoog

Viited

 1. 1,0 1,1 Riigi Teataja. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus, (07.12.2015).


Täiendavat lugemist

Aasta Kategooria Pealkiri
2014 Ettekanne Keskkonnatasude muutmise põhimõtted ja eesmärk, peamised muudatused. Ettekanne
2014 Uuring Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse mõju analüüs
2013 Uuring Keskkonnatasude mõjuanalüüs
2013 Uuring Energiatoodete maksustamise uuring.
- Arengukava Energiamajanduse riiklik arengukava 2020
2010 Tegevuskava Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020
- Aruanne Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030
2010 Aruanne Energia 2020. Säästva, konkurentsivõimelise ja kindla energia strateegia (Energy 2020)
2007 Aruanne Euroopa Energiapoliitika
2007 Tegevuskava Euroopa Liidu Taastuvenergia tegevuskava
2011 Tegevuskava Energia tegevuskava aastani 2050 (Energy roadmap 2050)
2014 Tegevuskava Eesti konkurentsivõime kava "Eesti 2020"
2007 Aruanne Energiasäästu sihtprogramm 2007-2013
2014 Aruanne Riigikontroll. Keskkonnatasud, maksud, arengukavad ja põlevkivisektor
2008 Arengukava Elektrimajanduse arengukava 2018
2014 Uuring Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse mõju analüüs
2014 Uuring Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise kumulatiivne mõju loodus- ja elukeskkonnale ning selle indikaatorid
2014 Uuring Põlevkivitööstuse mõju demograafilistele arengutele kuni aastani 2030
2014 Uuring Estonian oil shale mining and oil production macroeconomic impacts study
2013 Aruanne Bioetanooli kasutamise eeldused ja võimalused Eestis
2007 Rakendusuuring Transpordis kasutatavas kütuses biokütuse osatähtsuse suurendamiseks vajalikud meetmed
- Arengukava Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020
2008 Arengukava Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2008-2015
2013 Eelnõu Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-2030 eelnõu
2014 Arutelu Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu
2010 Eelnõu Eesti turbaalade kaitse ja säästliku kasutamise alused
2013 Arengukava Eesti maaelu arengukava 2014-2020
2014 Arengukava Riigi jäätmekava 2014-2020
2015 Aastaraamat Eesti statistika aastaraamat 2015


Kontaktvõrgustik

Kontaktvõrgustik on koostamisel. Kui soovite artikli kontaktvõrgustikuga liituda, võtke ühendust artikli teemahalduriga.


On Teil ettepanekuid, kuidas "REGULATSIOONID" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "REGULATSIOONID" teemahalduriga MARGUS ALTEMENT e-aadressil margus.altement@arengufond.ee või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad