Erinevus lehekülje "Taastuvenergiaallikate uurimine ja kasutamine" redaktsioonide vahel

Allikas: Energiatalgud
P (Text replacement - "{{Kommentaarid}}" to "")
 
255. rida: 255. rida:
  
 
{{teemahaldur|MARGUS|ALTEMENT|margus.altement@gmail.com}}
 
{{teemahaldur|MARGUS|ALTEMENT|margus.altement@gmail.com}}
{{Kommentaarid}}
 

Viimane redaktsioon: 3. juuli 2015, kell 16:41

Energiaressursid.png

Käesolevasse artiklisse on kogutud EMÜ taastuvenergia keskuse poolt korraldatava konverentsi „Taastuvenergiaallikate uurimine ja kasutamine“ kogumikud ning ettekanded.Aastate jooksul on TEUK-ist kujunenud Eesti üks olulisemaid taastuvenergiaalaseid konverentse. Konverentsil on käsitletud teemasid, mis on tänasel päeval Eesti, Euroopa ja ka globaalse taastuvenergiaalase arendustegevuse fookuses: taastuvenergia ressursid, nende tootmine ja kasutamine. Konverentsi eristab tema mitmetest rahvusvahelistest konkurentidest keskendumine eeskätt kohalikele probleemidele.

RSS uudisvoog

TEUK kogumikud

Aasta Kategooria Pealkiri
2000 Kogumik TEUK I. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine
2001 Kogumik TEUK II. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine
2002 Kogumik TEUK III. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine
2003 Kogumik TEUK IV. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine
2004 Kogumik TEUK V. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine
2005 Kogumik TEUK VI. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine
2006 Kogumik TEUK VII. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine
2007 Kogumik TEUK VIII & IX. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine
2008 Kogumik TEUK X. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine
2009 Kogumik TEUK XI. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine
2010 Kogumik TEUK XII. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine
2011 Kogumik TEUK XIII. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine
2012 Kogumik TEUK XIV. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine
2013 Kogumik TEUK XV. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine
2014 Kogumik TEUK XVI. Taastuvate energiallikate uurimine ja kasutamine

TEUK ettekanded

TEUK IX (15. november 2007 a.) ettekanded
Aasta Kategooria Pealkiri
2007 Ettekanne Taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise võimalused Eestis
2007 Ettekanne Bioenergia kultuuride kasvatamise pedoökoloogilised ja majanduslikud aspektid
2007 Ettekanne Raiejäätmed metsast - ressurss ja kogumise tehnoloogiad
2007 Ettekanne Arukaasikud endistel põllumajandusmaadel
2007 Ettekanne Energeetika ja taastuvenergia Eestis
2005 Ettekanne Tuulikuparkide kui olulise ruumilise mõjuga objektide asukohavaliku protsess läbi üldplaneeringu menetluse
2007 Ettekanne Eesti päikeseenergia näiv ja tegelik ressurss ning selle efektiivse kasutamise võtted
TEUK X (13. november 2008 a.) ettekanded
Aasta Kategooria Pealkiri
2008 Ettekanne Möödunut meenutades, tulevikku piiludes
2008 Ettekanne Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu
2008 Ettekanne Eesti Energia taastuvenergia arengud
2008 Ettekanne Erineva biomaterjali briketeerimise kogemusi
2008 Ettekanne Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia müügivõimalused Eestis
2008 Ettekanne Kliimaprogrammid ja (taastuv)energeetika
2008 Ettekanne Põllumajandusliku biomassi põletamise probleemid ja võimalused
2008 Ettekanne Tuulevõimsuse standardhälbest
2008 Ettekanne Biogaasijaamade majanduslik tasuvus Eestis
TEUK XI (12. november 2009 a.) ettekanded
Aasta Kategooria Pealkiri
2009 Ettekanne Taastuvenergia tehnoloogiate arendamine ning rakendamine energia ja vee sõltumatu küla näitel
2009 Ettekanne SEI-Tallinna europrojektide kogemused energia säästmisel
2009 Ettekanne Elektriliste valgusallikate keskkonnasäästlikust valikust
2009 Ettekanne ENPOS - energeetiliselt sõltumatu talu
2009 Ettekanne Taastuvate energiaallikate alase teadlikkuse tõstmine läbi agro-energeetilise ahelate arendamise - Setomaa kogemused
2009 Ettekanne Suvila või väiketalu elektrienergiaga varustamise alternatiivsetest võimalustest Lõuna-Eestis
2009 Ettekanne Efektiivne energiatootmine GE Jenbacher biogaasimootoritega
2009 Ettekanne Biogaasi valdkonna arengud Eestis viimasel aastal
2009 Ettekanne EL taastuvenergia direktiiv 2009 28 EÜ ja Eesti taastuvenergia tegevuskava koostamine
TEUK XII (11. november 2010 a.) ettekanded
Aasta Kategooria Pealkiri
2010 Ettekanne Energiasääst läbi passiivse arhitektuurilise jahutuse ja või kütte meetodite kavandamise
2010 Ettekanne Soojustehnika instituut. Pilliroo energeetilise kasutamise tehnilismajanduslikud ja keskkonnakaitselised aspektid
2010 Ettekanne Eesti energiasüsteemi töökindluse tagamine pumphüdroakumulatsioon elektrijaama abil
2010 Ettekanne Biolagunevate jäätmete fermentatsioon taastuvate energiaallikate saamiseks
2010 Ettekanne Energia, elukeskkond ja reoveepuhastus
2010 Ettekanne Bioenergia regioonide (bioenergia külade ja –ühistute) võimalikkusest Eesti oludes Ääsmäe ja Särevere näitel
2010 Ettekanne Energiatarbija käitumise mõjutamine säästlikkuse suunas
2010 Ettekanne Taastuvenergia toetamisest, selle mõjust energeetikavaldkonna arengutele
2010 Ettekanne Taastuvkütustel töötavad koostootmisjaamad, nende roll (elektro-) energeetilise julgeoleku ja taastuvenergia eesmärkide täitmisel. Taastuvenergia toetused
2010 Ettekanne Ülevaade biogaasi valdkonnast Eestis
TEUK XIII (10. november 2011 a.) ettekanded
Aasta Kategooria Pealkiri
2011 Ettekanne Ülevaade metaankütuste (maagaas biometaan) kasutamise kogemustest transpordis Rootsis, Saksamaal, Austrias ja Itaalias
2011 Ettekanne Anaeroobse kooskääritamise energeetiline potentsiaal ja olulised nüansid Kuressaare piirkonna näitel
2011 Ettekanne Tartumaa rohusilo ja sõnniku biogaasipotentsiaali primaarenergeetilise olelusringi- ja ressursside ruumianalüüsi metoodika arendamine
2011 Ettekanne Bioetanooli kasutus diiselmootoris
2011 Ettekanne Taastuvenergeetika ja Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa
2011 Ettekanne Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide tootlikkus ja majanduslik tasuvus Eesti kliimas 2011
2011 Ettekanne Fikseeritud asetusega päikesekollektori ja päikest järgiva päikesekollektori energiasalvestuse erinevus
2011 Ettekanne Eestis kasutatavad päikeskeküttesüsteemid ja nende käitamine
2011 Ettekanne Taastuvenergia arengud Eestis
2011 Ettekanne Taastuvenergia eesmärgid ja hetkeseis Eestis
2011 Ettekanne Taastuvenergia toetusskeemid
TEUK XIV (8. november 2012 a.) ettekanded
Aasta Kategooria Pealkiri
2012 Ettekanne Kuidas viia energia tootmine rahva kätte tuuleenergia ühistute näitel
2012 Ettekanne Mootorikütuse saab peagi rohumaadelt ja lauda tagant
2012 Ettekanne Taastuvkütuste kasutamise koordineerimine Lõuna-Eesti regioonis
2012 Ettekanne Kaugkütte tulevikuperspektiividest väikeasulates Elva linna näitel
2012 Ettekanne Soojuspuuraukude mõju põhjaveele
2012 Ettekanne Ahjude uuring projekti Ecohousing raames
2012 Ettekanne Pöörlevate elektrimasinate diagnostika staatorsignaalide analüüsi meetodil
2012 Ettekanne Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava uuendamine
2012 Ettekanne Taastuvenergia 100% - üleminek puhtale energiale
TEUK XV (14. november 2013 a.) ettekanded
Aasta Kategooria Pealkiri
2013 Ettekanne IT tiigrist energialahenduste tiigriks – kas Eesti järgmine võimalus
2013 Ettekanne Väikelahenduste roll Eesti energiamajanduses
2013 Ettekanne Taastuvenergia väikelahendused – kas murrang energiatootmises
2013 Ettekanne Energiaühistud Eestis – kas, kes ja kuidas
2013 Ettekanne Hajutatud tootmine ja võrguettevõtja
2013 Ettekanne Mikrotootmise tasuvus kodumajapidamisele PV-jaama näitel
2013 Ettekanne Leigo talu energiavarustus taastuvate energiaallikate kasutamisel
2013 Ettekanne Väiketuulikute võimalused ja omadused
2013 Ettekanne Väiketuulikute ja päikesepaneelide paigaldamise õppetunnid
2013 Ettekanne Vedel- ja tahkesõnnik biogaasisektori baastoorained Eestis. Võimalused ja probleemid
2013 Ettekanne Biometaani avalikud hüved aastas on 271 miljonit €
2013 Ettekanne Bioetanool ja biodiislikütus transpordis
2013 Ettekanne Reservidest maaelu arendamisel bioenergia kasutuselevõtu laiendamisel
TEUK XVI (13. november 2014 a.) ettekanded
Aasta Kategooria Pealkiri
2014 Ettekanne Mis oleks siis kui…? ENMAK 2030 valikukohad
2014 Ettekanne Biokütused Maaülikooli Tehnikainstituudis
2014 Ettekanne Päikesekiirgus maa poole suunatud kaldega pindadel
2014 Ettekanne Innovatiivsed lahendused hoone elektrisüsteemis
2014 Ettekanne Biometaani teekaart 2030 ja biometaani toetamise seadusandlikud võimalused Eestis – kuidas punnseisust välja tulla
2014 Ettekanne ENMAK elamumajanduse valdkonna stsenaariumid ja analüüsi peamised tulemused


Kontaktvõrgustik

Kontaktvõrgustik on koostamisel. Kui soovite artikli kontaktvõrgustikuga liituda, võtke ühendust artikli teemahalduriga.


On Teil ettepanekuid, kuidas "TAASTUVENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE" artiklit täiendada? Leidsite infot, mis ei ole enam ajakohane või vajab täpsustamist? Võtke ühendust artikli "TAASTUVENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE" teemahalduriga MARGUS ALTEMENT e-aadressil margus.altement@gmail.com või avaldage arvamust selle artikli ARUTELU all.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad