Akumulaator

Kategooria:Mõisted

Akumulaator ehk teisisõnu ka sekundaarne galvaanielement kujutab endast energia salvestustehnoloogiat. Sellist tehnoloogiat saab pärast tühjenemist, olenevalt seadme konkreetsest liigist mõnisada kuni mõni tuhat korda uuesti laadida.

Tööpõhimõte seisneb elektrolüüti sukeldatud kahel elektroodil, mis võimaldab elektrivoolu tekitaval keemilisel reaktsioonil toimuda.

Allikas: Risthein, E. Sissejuhatus energiatehnikasse.