Energiasääst kodus

Renoveeritud elamu

Energiakulusid võimalik vähendada energiat tõhusamalt tarbides, oma tarbeks taastuvenergiat tootes ja valides vajadustele vastav elektri- või gaasipakett. Kõige lihtsam ja kiirem viis on juba täna jälgida oma energiatarbimist ning leida viise kokkuhoiuks. Kokkuhoiuvõimaluste otsimiseks on oluline pöörata pilk suurematele tarbijatele, milleks majapidamises on kütmine, vee soojendamine, elektroonika- ja koduseadmed.

Infomaterjalid printimiseks ja jagamiseks:

Elektri- ja gaasipaketi valik

Oluline on valida enda vajadustele vastav elektri- või gaasipakett:

 • Kui kodune elektritarbimine on aasta jooksul üpriski stabiilne ehk talveperiood ei too kaasa suurt elektritarbimise tõusu, tasub valida endale börsipakett, mis võimaldab suvel tarbida odavat elektrit ja samal ajal jäävad ka talvised kulud mõistlikuks. Börsipakett võimaldab kulusid vähendada läbi enda tarbimise nihutamise odavamatele aegadele.

 • Kui majapidamise põhiline elektritarbimine sõltub välistemperatuurist ja sellest tulenevast küttevajadusest, on mõistlik kaaluda fikseeritud elektripaketti. Kaaluda tasub ka pikaajaliselt fikseeritud paketti, mis võimaldab hinna fikseerida madalamalt kui lühiajalise fikseeritud paketi puhul. Pikaajalise fikseeritud paketi puhul ei tasu unustada seda, et vastavalt lepingule ei pruugi olla võimalik ilma täiendavat tasu maksmata lepingut lõpetada.

 • Gaasipaketi valiku puhul tasub sarnane mõtteharjutus läbi teha. Kui kodus kasutatakse maagaasi söögi tegemiseks ja vee soojendamiseks, siis võib olla mõistlik valida börsipakett, kui aga maagaasiga toimub kodu kütmine, tasub kaaluda fikseeritud paketti. Muidugi kehtivad ka antud juhul erandid – kui kodu on piisavalt energiatõhus või köetakse erinevate kütteallikatega, ei pruugi talvised küttekulud olla piisavalt suured, et fikseeritud pakett pikaajaliselt soodsam kui börsipakett oleks.
 • Lisaks elektripaketi valikule tuleb teha ka võrgupaketi valik. Võrgupaketti saab valida võrguettevõtja iseteenindusportaalis. Näiteks Elektrilevi iseteeninduses saab võrrelda, missugune võrgupakett on varasematest tarbimisandmetest lähtuvalt soodsaim.

Elektrimüüjate poolt pakutavaid pakette on võimalik võrrelda veebilehel elektrihind.ee.

Gaasimüüjate poolt pakutavaid pakette on võimalik võrrelda veebilehel gaasihind.ee.

Täiendava info ja pakkumuste küsimiseks tasub konsulteerida elektri- või gaasimüüjatega:

Jooksvat elektri tunnihinda saab näha veebilehel dashboard.elering.ee/et/nps/price.

energiasäästPilt on eemaldatud.

 

Energiakulude hüvitamise, energiasäästu nippide ja universaalteenuse kohta saab lugeda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt.

Küttekulud kontrolli alla

 • Reguleeri küttekulud optimaalsele tasemele - temperatuuri vähendamine ühe kraadi võrra vähendab küttekulusid enam kui 5 protsenti. Hästi soojustatud hoones vähendab 1 kraadi võrra temperatuuri alandamine energiatarbimist koguni 10 protsenti. Eestis kipub tihtilugu toatemperatuur jääma vahemikku 23-24 °C. Eluruumi mugav temperatuur võiks jääda 21°C ja magamistoas parema une tagamiseks 18-20°C juurde. Toatemperatuur ei tohiks inimese pikemaajalisel ruumis viibimisel langeda alla 18 °C. Kui kodus pole võimalik toatemperatuuri reguleerida, sest näiteks radiaatoritel puuduvad termostaadid, siis on mõistlik need kindlasti paigaldada, kuna need tasuvad üsna kiiresti ära.
 • Termostaadi reguleerimisulatuse piiramine - korterelamu küttesüsteemi uuendamisel võiks kaaluda näiteks uute termostaatide puhul nende reguleerimisulatuse piiramist, vältides seeläbi toa ala- või ülekütmist.
 • Temperatuur reguleeri vastavalt vajadusele - radiaatorit pole tarvis üle reguleerida, kuna sel juhul ei soojene ruum kiiremini.
 • Kontrolli üle aknad ja uksed ning välista õhulekked, mille kaudu külm õhk tuppa tungib. Paigalda akendele ja ustele uued tihendid või uuenda vanad tihendid. Nii talviseks kui suviseks perioodiks on erinevate pakkujate poolt toodud turule ka aknale paigaldatavad kiled, mis võimaldavad suvisel perioodil kodus temperatuuri hoida madalamal ja talvisel perioodil vähendavad akende kaudu soojuse eraldumist. Suvel aitavad toatemperatuuri madalamal hoida ka kardinad akende ees. Siiski tuleb silmas pidada, et kui ventilatsioonisüsteemi pole paigaldatud, tuleks tagada loomulik õhuvahetus, et vältida liigniiskusest tekkivat hallitust ja sellega kaasnevaid terviseriske.
 • Kodu tuulutamiseks ava kõik aknad lühiajaliselt. Lühiajaliselt kõigi akende avamine tuulutab kodu kiiremini läbi, ega lase toa seinte ja mööbli temperatuuril langeda. Pikemaajaline tuulutamine jahutab maha seinad ja mööbli, mistõttu kulub palju energiat majapidamise taas soojaks kütmiseks.
 • Jäta radiaatorite ette vaba ruum. Parema õhuringluse saavutamiseks tuleks hoida radiaatoriesine ruum vaba, s.t mööbli ja ka kardinate mitte otsest paigutamist küttekeha ette. Ruum radiaatori ees võimaldab soojal õhul paremini külmema õhuga seguneda mitte mõttetult lae alla tõusta.
 • Juhi küttesüsteemide tööd nutika termostaadi abil. Nutikas termostaadis saab valida erinevate ajavahemike jaoks temperatuurid, mille tulemusel väheneb aastane eluruumide küttekulu kuni 10% võrra. Reguleerimisel võiks järgida põhimõtet, et kodust lahkudes või öösel magades oleks termostaadi temperatuur paar kraadi madalam.
 • Kasuta temperatuuri hoidmiseks kardinaid. Talvel hoiavad akende ette tõmmatud paksust materjalist kardinad tuba soojana, andes kolmekordse aknaklaasi efekti. Suvel hoiavad akende ees olevad paksud kardinad eluruume jahedatena.

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütteühing on kokku pannud energiasäästu ja kriisihalduse soovitused kaugküttevõrguga ühendatud tarbijatele ja hoonete omanikele.

EJKÜ logoPilt on eemaldatud.

Kiired nipid elektritarbimise vähendamiseks

 • Kustuta toast lahkudes tuli ja vaheta valgustid säästlikemate vastu. Võimalusel paigalda LED lambid.
 • Lülita välja ja eemalda vooluvõrgust seadmed, mis pole kasutusel.
 • Väldi seadmete ooterežiimil töötamist. Põhilised seadmed, mis ooterežiimil energiat tarbivad, on arvutid, televisiooniseadmed, kohvimasinad, heliseadmed ja digitaalse kellaga ahjud. Kui arvutit ei kasutata, siis on unerežiimi asemel mõistlik see täielikult välja lülitada. Samuti on pidevalt töös televisiooni- ja internetiseadmed, mis terve päeva vältel pidevat kasutust kindlasti ei leia ja saaks samuti välja lülitada.
 • Väldi nutiseadmete üleöö laadimist. Nutiseadmed laevad end täis kõigest mõne tunniga. Kui jätta täislaetud nutiseade laadijaga ühendatuks, kulub energiat ja lüheneb aku eluiga.
 • Väldi külmkappi sooja toidu panemist ja reguleeri külmkapp temperatuur optimaalseks (soovituslik jahekambri temperatuur 4°C ja külmkambri temperatuur -18°C). Võimalusel tuleks vältida külmkapi paigaldamist ahju, pliidi või radiaatori lähedale – kõrgem ümbritsev temperatuur pärsib külmkapi tõhusust ja elektrit kulub rohkem. Mida harvemini külmkapi ust avada, seda vähem kulub energiat. Oluline on tagada, et toiduainete vahel saaks õhk külmkapis liikuda. Külmkappi on oluline ka regulaarselt sulatada, et vältida üleliigse jää kogunemist ja seeläbi külmiku efektiivsuse vähenemist.
 • Riideid triigi suuremas koguses korraga, et vältida triikraua pideva ülessoojendamisega kaasnevat liigset energiakulu.
 • Eelista toidu soojendamist mikrolaineahjuga. Mikrolaineahjuga toidu soojendamine on võrreldes elektriahjuga kiirem ja kulutab vähem energiat
 • Vannituba pikemalt mitte kasutades (näiteks kodust lahkudes) lülita põrandaküte välja või reguleeri temperatuur madalamaks. Mõistlik on põrandakütte toimimist reguleerida taimeriga.
 • Suvel tasuks konditsioneeri asemel eelistada ventilaatorit. Kui siiski konditsioneer töötab, väldi sooja õhu peale voolu akendest ja ustest.
 • Elektrisaunas käi harvem ja väldi ülekütmist.
 • Elektripliidil toitu soojendades vali kütteala vastavalt poti põhja suurusele ja potile tuleks panna kaas peale.

image-20220516142223-1Pilt on eemaldatud.

 

 

TTJA nõuanded elektri teadlikumaks tarbimiseks

Reklaamfilm: Lahkudes kustuta valgus (1988), Filmi režissöör: Priit Pärn (täpsem info MTÜ Eesti Filmi Andmebaas):

Soojenda vett tõhusalt ja tarbi säästlikult

Vee soojendamine on üks energiakulukamaid tegevusi, mistõttu eelkõige sooja vee säästmine aitab energiakulusid kokku hoida. Mõned soovitused:

 • Vett keeda elektrilise keedukannuga. Keeda täpselt vajaminev kogus.
 • Eelista vannis käimisele duši all käimist ja lühenda pesemisaega. Paigalda säästlikud veekraani- ja dušiotsikud
 • Keera vesi kinni, kui sa seda hetkel ei tarbi (nii duši all olles, hambaid pestes kui ka nõusid pestes). Nõusid kraanikausis pestes ära lase veel pidevalt joosta – soovitus on paigaldada äravoolukork või pesta nõusid pesukausis. Veelgi säästlikum on pesta nõusid nõudepesumasinaga, kuid seda ainult nõusid täis masinas. Vee soojendamiseks kuluva energia kokkuhoidmiseks on soovituslik pesta ja loputada nõusid jahedama veega.
 • Pesu pese ainult täidetud pesumasinas ja eelista madalamat pesemistemperatuuri. Pesu kuivatis kuivatamisele eelista pigem pesu pesurestil või soojade ilmade korral õues kuivatamist. Vali pesumasinaga pestes madalam vee temperatuur ja eco programm.
 • Alanda veeboileri temperatuur 55 kraadini. Veeboileri temperatuur ei pea olema maksimumile reguleeritud, vaid piisab temperatuurist 55 kraadi ja seejuures väheneb katlakivi teke.
 • Kaalu soojustagastussüsteemi paigaldamist kanalisatsiooniveest soojuse taaskasutamiseks. Pakutakse nii lokaalseid lahendusi näiteks dušile (kasutegur ca 20% ja tasuvusaeg 5-6 aastat), aga ka terviklahendusi korterelamutele.

Vähenda transpordikulusid

Lisaks kodu kütmisele moodustavad kulud transpordile olulise osa pere eelarvest. Soovitused:

 • Kasuta kodukontori võimalust, kui su tööiseloom seda võimaldab. Hea oleks võtta eesmärgiks vähemalt kolm päeva oma töönädalast veeta kodukontoris ja näost näkku kohtumised planeerida kahele kontoris viibimise päevale.
 • Võimalusel eelista ühistransporti või muid sõiduautole alternatiivseid liikumisviise. Võta näiteks eesmärgiks mõned päevad nädalas ühistranspordiga, jala või rattaga tööle liikuda ja seeläbi ka tervislik eluviis oma liikumisharjumustega ühildada.
 • Võimalusel kasutada sõidujagamist. Sõidukeid on võimalik jagada nii perega, naabritega, sõpradega, aga lisaks on populaarseks saamas ka erinevad sõidukite, sh elektriautode rentimise teenused. Pikemate sõitude puhul näiteks Tallinn-Tartu vahelisel marsruudil võiks võtta sõiduki peale kaasreisijad või ise kellegi sõiduki peale hüpata.
 • Kasuta pargi ja reisi lahendusi, et auto mugavalt ja tasuta sõlmpunkti jätta ning seejärel tasuta ühistransporti kasutada (selleks ei pea olema tallinlane). (Märkus: ühiskaardil peab olema tagatis 3 eurot). Teenus on kasutusel Tallinnas ja Viimsi vallas.
 • Sõiduauto valimisel eelista väiksema kütusekuluga sõidukeid. Kindlasti tasub kaaluda ka elektriauto soetamist. Mõistlik oleks piirduda ühe sõiduautoga pere kohta, seeläbi lisaks kütusekulude vähendamisele hoida kokku ka auto ülalpidamiskuludelt.
 • Sõiduautoga sõites sõida säästlikult. Juhiluba omades läbisid kindlasti säästliku sõidu koolituse. Miks mitte vahel seal õpitut meelde tuletada ja neid teadmisi kütusekulu vähendamiseks rakendada.
 • Maanteel eelista madalamat sõidukiirust.
Rong

Energiatõhusad koduseadmed

Oma energiatarbimist üle vaadates tasub kindlasti tähelepanu pöörata ka oma koduseadmetele ja uurida, kui palju need energiat tarbivad. Elektriboiler ja külmkapp on ühed suurimad energiatarbijad, kuna need on pidevalt töös. Veeboileri elektritarve on muidugi palju suurem külmkapi omast, kuid ka ebatõhus külmkapp võib märkimisväärse osa elektriarvest moodustada.

 • Koduseadmeid soetades eelista pigem parema energiamärgisega toodet (vähemalt A, B või C klass). Kõrgem seadme soetushind tasub end väiksemate energiakulude arvelt kindlasti ära. Euroopa Komisjon on loonud energiamärgisega toodete andmebaasi EPREL, kus on võimalik saada energiatõhusatest toodetest ülevaadet. Külmkapi energiamärgis:
image-20220516153656-1
 • Vali seade vastavalt vajadusele. Näiteks külmkapi ja veeboileri valikul vali seade, mis sinu vajadused täidab. Pole mõistlik soetada näiteks ebamõistlikult suurt veeboilerit, milles olevat veekogust tarvis pole. Veeboileri valikul tasuks mõelda ka tänapäevaste nutikate lahenduste peale, mis vastavalt tarbija vajadusele vett soojendavad. Televiisorit valides oleks mõistlik ekraani suurus samuti valida vastavalt vajadusele ja eelistada pigem väiksema ekraaniga seadet, sest see tarbib vähem energiat. Heaks näiteks on ka arvutid - sülearvuti tarbib ligikaudu 85% vähem energiat kui lauaarvuti ja tahvelarvuti 70% vähem kui sülearvuti.

Renoveeri kodu energiatõhusaks

Majapidamises kulub kõige rohkem energiat kodu kütmiseks ja tervisliku sisekliima tagamiseks. Kõige suuremat efekti energiakulude kokkuhoiule ja samas ka kõige suuremat investeeringut nõudev on kodu energiatõhusaks renoveerimine. Kodu energiatõhusal renoveerimisel on mõistlik eelistada terviklikku lähenemist ehk renoveerimise käigus renoveerida kogu hoone ja selle tehnosüsteemid, alates fassaadist, akendest, katusest, vundamendist, küttesüsteemist kuni ventilatsioonini välja.

 • Võimalusel renoveeri kodu kohe terviklikult. Tervikliku renoveerimise pluss on see, et sellisel juhul tehakse hoonele optimaalne lahendus, mis tagab parima tulemuse nii energiatõhususe kui sisekliima vaates ja aitab võrreldes järkjärgulise renoveerimisega hoida kokku ka tuleviku investeeringukuludelt. Lisaks sellele, et planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusprotsess koos kaasnevate tellingute ning rasketehnikaga tuleb korduvalt platsile vedada, suurenevad ajapikku ka renoveerimistööde maksumused, mistõttu paari aasta pärast ei pruugi olla enam võimalust renoveerimistöid läbi viia sama soodsalt kui varasemalt. Tervikrenoveerimise eelis on ka see, et elanike mugavust häiritakse ehitustöödega vaid korra, kuid järkjärgulise  renoveerimise puhul võib olla vajadus iga paari aasta tagant taaskord ehitustöid läbi viia.
 • Osaline renoveerimine. Hoone järkjärgulisel renoveerimisel tuleb planeerida töid nii, et ei oleks vaja tulevikus uuesti neid teha. Näiteks korterelamute puhul tuleb otsasein tulevikus fassaadi terviklikul renoveerimisel uuesti renoveerida või nii korter- kui üksikelamu puhul tuleks näiteks fassaadi soojustamisel tõsta aknad soojustatud fassaadiga samale tasapinnale ja varasemalt vahetatud aknad taaskord asendada. Seega kui võtta ette kodu järkjärguline renoveerimine, on seda mõistlik teha viisil, mis võimaldaks järgmist renoveerimise etappi jätkata sealt, kust eelmine pooleli jäi. Kindlasti tasub suhelda ekspertidega, kes vastavalt situatsioonile parimat nõu oskavad anda.

Tervikliku renoveerimise tulemusena vähenevad nii korterelamu kui üksikelamu energiakulud märkimisväärselt - ligikaudu 50%. Saavutatav energiasääst sõltub muidugi konkreetsest lahendusest ja hoone eripäradest. Hoonet renoveerides ei tohi ära unustada ventilatsioonisüsteemi uuendamist, et vältida liigse niiskuse ja hallituse tekkimist. Soovitus on paigaldada soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, mis täiendavalt võimaldab küttekuludelt kokku hoida. Tervikliku renoveerimisega saavutatav energiasääst võib esialgu küll vähesel määral elanike igakuised makseid suurendada, kuid pikemas perspektiivis igakuised kulud vähenevad. Ei tasu unustada ka kinnisvara väärtuse kasvu ja meeldivamat elukeskkonda.

Põhilised viisid oluliselt hoone energiakulu vähendada on akende asendamine, katuse soojustamine, uste vahetamine, vundamendi soojustamine ja küttesüsteemi uuendamine. Taaskord on selliste tegevuste puhul oluline hoida silma peal ventilatsioonil. Vanade korterelamute puhul võib olla ventilatsioon kinni ehitatud ja niiskus ning õhk liigub läbi puitakende ja ahjulõõride, kuid aknaid vahetades tasuks mõelda ventilatsiooni korrastamise peale, eelistades soojustagastusega süsteeme, vältides seeläbi soojuse õue ventileerimist.

image 22

Energiatõhus küttesüsteem

Kodu energiatõhusaks renoveerimisel tuleb uuendada ka küttesüsteem. Küttesüsteemi valides vali võimalikult energiasäästlik lahendus vastavalt oma vajadustele, hoone eripäradele ja asukohast sõltuvatele võimalustele.

 • Kui elad eramajas või korterelamul puudub võimalus tarbida soojust kaugküttevõrgust, siis võib lisaks põhiküttele olla mõistlik ka lisakütte kasutamine. Lisakütteks võib olla elektriküte, soojuspump, kamin, ahi, päikeseküte või muu asjakohane kütteviis eesmärgiga vähendada majapidamise sõltuvust ühest kütteallikast ja säästa küttekuludelt. Kaalu kütteautomaatika paigaldamist ja ära unusta selle seadistamist.
 • Küttesüsteemi tuleks kavandada terviklikult, eelistades võimalikult madalaid küttetemperatuure. Madalamad küttetemperatuurid on võimalik saavutada põrandakütte või suuremate radiaatoritega. Mida madalam küttetemperatuur, seda energiatõhusam ja soodsam on kodu kütmine.
 • Kaugküttevõrgu piirkonnas asuv korterelamu on mõistlik ühendada kaugküttevõrguga. Kui kodu on kaugküttevõrguga ühendatud, siis tasub lisaks hoone küttele, soojendada ka vett kaugküttevõrgust tarbitava soojusega. Sel juhul on võimalik loobuda igas korteris eraldi veeboileri kasutamisest ja seeläbi hoida kokku kuludelt.
 • Talvised elektrikulud on suurimad majapidamises, kus põhikütteks on elektri otseküte ehk kütmine näiteks elektri-, õliradiaatori või soojapuhuriga. Elektri otseküte all mõtleme küttesüsteemi, mis muundab võrgust tuleva elektri otse soojuseks. Soojuspumbad on selliste süsteemidega võrreldes palju efektiivsemad. Elektri otsekütte kasutamine ainsa energiaallikana toob suuremas majapidamises kaasa kõrged elektrikulud ka fikseeritud hindade puhul. Elektri otsekütet pole mõistlik kodus kasutada põhiküttena, vaid see võiks pigem täita lisakütte rolli näiteks ahju, soojuspumba või muu põhikütteks sobiva küttesüsteemi kõrval. Elektri otseküte põhiküttena võib olla mõistlik soojustatud väiksema pindalaga korterelamus.
 • Hea võimalus kodu kütta on soojuspumbaga. Soojuspump toodab rohkem soojusenergiat kui tarbib selle tootmiseks kuluvat elektrit, mistõttu on soojuspumbaga kodu kütmine odavam kui elektri otseküttega. Soojuspumpade soetamine ja paigaldamine on siiski kallim võrreldes elektri otsekütte seadmetega. Eelistada tuleks tõhusamaid ja Eesti külmale sobivaid seadmeid.

Põhilised soojuspumba süsteemid on õhk-õhk soojuspump, õhk-vesi soojuspump ja maasoojuspump:

 • Õhk-õhk soojuspump sobib väiksemale majapidamisele, kuid võib suurema kodu puhul olla ebapiisav ja kulukas. Võrreldes elektri otseküttega on soojuspump igati mõistlikum variant. Vanade soojuspumpade puhul on mõistlik need asendada uuemate külma kliimasse mõeldud soojuspumpade vastu.
 • Õhk-vesi soojuspumpa on mõistlik kasutada majades kus soovitakse, et püsikulu oleks võimalikult madal ja maakütte paigaldamiseks ei ole võimalust. Õhk-vesi soojuspumba soetamine ja paigaldamine on kallim kui õhk-õhk pumbal.
 • Maasoojuspump on võrreldes õhk-vesi soojuspumbaga kallim, kuid see-eest on seade energiasäästlikum ja püsikulud madalamad. Maasoojuspump sobib suuremasse majja.

Eramajas elades on sinu kodus suure tõenäosusega kasutusel ka ahiküte või puitkütuseid kasutav katel:

 • Puitkütusena kasutatakse halupuitu, briketti ja pelletit. Tänases olukorras on sellised süsteemid kodu kütmiseks tõenäoliselt ühed odavamad. Ahiküttega elamus on oluline viia läbi küttesüsteemi korrapärast kontrolli ja kütteseadme ning lõõride puhastamist. Ahi peaks olema soojust salvestav, et vähendada küttekulu. Ahjus põletatav kütus peab olema kuiv. Ajahamba poolt pureda saanud ahi on mõistlik korrastada tänastele standarditele vastavaks, misläbi suureneb ahju efektiivsus ja vähenevad õhuheitmed. Õigesti kütmise kohta loe täpsemalt Keskkonnaministeeriumi veebilehelt.
ahi

Enim tunnevad täna muret nii hinnatõusu, aga ka kütuse päritolu tõttu just kodud, kus soojust toodetakse maagaasist:

 • Maagaasikatlad on tõhusad ja eralduvad heitmed madalad, kuid energiajulgeoleku võtmes on mõistlik eelistada taastuvaid kodumaiseid energiaallikaid kasutavaid küttesüsteeme nagu soojuspumbad või puitkütustel töötavad seadmed ja kombineerida need päikesepaneelide või -kollektoritega. Kui seni oli maagaasi kütteks kasutamine üks odavamaid kütteliike, siis tänane hinnatõus on seda muutnud ja pannud inimesed alternatiive kaaluma.
 • Kaugküttevõrgu piirkonnas asuv korterelamu saab soovi korral liituda kaugküttevõrguga ja asendada maagaasikatlaga toodetava soojuse kaugküttega.
 • Eramaja puhul on mõistlik kaaluda täiendavate kütteallikate paigaldamist või gaasikatla asendamist. Tänased automaatika süsteemid võimaldavad soojust toota just selle süsteemiga, mille puhul seda kõige odavam antud ajahetkel toota on. Näiteks kui elekter on odav, toodab soojust soojuspump; kui hind tõuseb, hakkab sooja tootma mõni muu kasutusel olev kütteallikas.

Olenevalt küttesüsteemist võib asjakohane olla ka akumulatsioonipaagi paigaldamine, mis salvestab liigse soojuse. Salvestatud soojus võimaldab küttesüsteemile täiendavat paindlikkust kütta ajahetkel, kui kütmine on odavam.

radiaator

Toodan oma elektri ise

Kui kodu ja selles kasutusel olevad seadmed on juba energiatõhusad või on plaanis kodu renoveerimine ette võtta, tasub mõelda ka päikesepaneelide paigaldamisele.

 • Tavapäraselt paigaldatakse päikesepaneelid hoone katusele. Katusekonstruktsioonid peavad olema võimelised päikesepaneele kandma, mistõttu võiks katusekonstruktsioonide uuendamisel mõelda kohe ka paneelide paigaldamisele.
 • Päikesepaneele paigaldades oleks mõistlik oma elektritarbimine planeerida selliselt, et võimalikult suur kogus paneelide toodangust oleks kohapeal tarbitud. Oma toodetud elektrile ei lisandu mitmeid lisatasusid, mis võrgust ostetavale elektrile lisanduvad. Päikesepaneelide kõrvale on võimalik paigaldada ka salvestusseadmed, mida madalate elektrihindade korral võrku müümise asemel salvestada ja hiljem kallimate hindade korral kas müüa või ise tarbida. Toodetava elektri võimalikult suurel määral ise tarbimine lühendab päikesepargi tasuvusaega.

Võimalik oma vajadustest tulenevalt paigaldada nii autonoomseid (off-grid) kui ka võrguga ühendatud (on-grid) süsteeme. Akud on tänasel päeval küll kallid, kuid nende hind on langustrendis ja teatud süsteemide puhul võib paigaldamine juba täna mõistlik olla. Kindlasti tasub päikesepaneelide ja akude paigaldamisele mõeldes küsida turult mitu pakkumist ning hinnata erinevate alternatiivide tasuvust.

PV