Taastuvenergiatehnoloogiate maksumused

Artikkel Taastuvenergiatehnoloogiate maksumused kirjeldab kasutusel olevate tehnoloogiate hinnangulisi maksumusi.

Taastuvenergiatehnoloogiate maksumused

Tabelis 1. on toodud taastuvenergiatehnoloogiate hinnangulised maksumused.

Tabel 1. Kulujõudlusparameetrid taastuvenergiatehnoloogiatele 1

MinuEnergia.ee

MinuEnergia.ee portaali näol on tegu veebilehega, kust saab kogu vajaliku informatsiooni taastuvenergia väikeseadmetest elektritootmise kohta.

Portaal on saanud alguse inimeste üha kasvavast huvist taastuvenergia väikeseadmete paigaldamise vastu. Eestis on viimase nelja aastaga lisandunud üle 500 majapidamise, kes ise elektrit toodavad. MinuEnergia.ee on veebikeskkond, kus informatsioon on kergesti kättesaadav. Samuti pakub portaal objektiivset informatsiooni ning tõstab klientide teadlikkust valimaks võimalikult kvaliteetsed väikeseadmete paigaldajad.

Taastuvenergia seadmete hinnalangus viimaste aastate jooksul on teinud seadmete soetamise konkurentsivõimeliseks võrreldes võrgust ostetava elektriga. Ise toodetud ning kohapeal tarbitud elektrienergia on odavam kui võrgust ostes. Seetõttu mõtlebki üha enam inimesi päikesepaneelide paigaldamisele. MinuEnergia.ee-s on võimalik uurida liitumisprotsessi kohta, saada informatsiooni toimuvate ning toimunud koolituste kohta, saada teada, mille alusel valida kvaliteetset paigaldajat. Samuti on võimalik vaadata, kui suurt tootmisvõimsust on võimalik konkreetsel aadressil võrguga liita. Lisaks on võimalus küsida paigaldajatelt pakkumisi ning leida vastuseid mikrotootmisega seotud küsimustele.

MinuEnergia.ee töötati välja

MinuEnergia.ee töötati välja Energy Data Feed projekti raames, mida rahastati EASi Norra toetusprogrammist. Projektis osales 5 partnerit:

  • Elering juhtivpartnerina
  • Elektrilevi
  • Ericsson
  • VKG Soojus
  • Eesti Taastuvenergia Koda

Projekti käigus töötati välja Eleringi tarkvõrguplatvorm Estfeed, mis võimaldav ettevõtetele ja arendajatele ligipääsu reaalajalähedastele energiatarbimise andmetele ning mille abiga saavad nii organisatsioonid kui ka eraisikud korraldada oma energiatarbimist tõhusamalt. Samuti arendati 5 pilootrakendust, sh. MinuEnergia portaal.2

Täiendavat lugemist

Aasta

Kategooria

Pealkiri

2014

Aruanne

Technology-specific Cost and Performance Parameters

2013

Aruanne

Recent Renewable Energy Cost and Performance Parameters.

2014

Ettekanne

Euroopa energiapoliitika valikud. Kas Euroopal on üldse valikut

2014

Ettekanne

Eesti uus energiapoliitika. Konkurentsivõimeline taastuvenergia Eestis

2014

Ettekanne

Eesti energiapoliitika mõju riigi konkurentsivõimele

2014

Ettekanne

Eesti põlevkivienergeetika tulevik

2014

Ettekanne

Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030

2014

Lõpparuanne

Perioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate finantsinstrumentide eelhindamine

2015

Ettekanne

Lihula energiakonverents 2015

2012

Aruanne

Rohetöökohtade potentsiaal Eestis

2015

Uuring

Current and Future Cost of Photovoltaics

Viited


  1. Intergovernmental Panel on Climate Change. Recent Renewable Energy Cost and Performance Parameters.↩︎
  2. MinuEnergia.ee. (28.03.2016).↩︎