Elektri uuringud

 

KLIIMANEUTRAALSE ELEKTRITOOTMISE UURINGU MATERJALID

Euroopa Komisjon (DG Reform) toetab Eestis kliimaneutraalse elektrienergia tootmise analüüsi läbi viimist. Projekti viib ellu Trinomics partneritega E3Modelling, Stockholm Environment Institute ja TalTech. Projekt sai alguse 2020. aasta septembris. Valminud stsenaariumidele koostatakse järgmiseks sotsiaalmajandusliku mõju hindamine, riski- ja tundlikkusanalüüs. Valminud analüüse kasutades koostatakse igale stsenaariumile tegevuskava. Projekti lõpparuanne valmib veebruaris aastal 2022. Projekti analüüside ja tegevuskavade tulemused annavad ülevaate kliimaneutraalse elektritootmise võimalikest tulevikest Eestis. Tulemusi kasutatakse energiamajanduse arengukava aastani 2035 koostamisel.

KLIIMANEUTRAALSE ELEKTRITOOTMISE STSENAARIUMIDE ESIALGSETE TULEMUSTE ARUANNEJA KOKKUVÕTE (ingliskeelsed)

Lisainfo saamiseks kirjutage palun: irje.moldre@mkm.ee