Eelnõud

Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduseelnõu 696 SE 

Jõustusid taastuvenergeetika arendamist ja elektrituru korraldust lihtsustavad oluliselt seadusemuudatused  (elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduseelnõu, 696 SE)

Seaduse muudatuste  eesmärgiks oli kiirendada taastuvenergiale üleminekut, luues taastuvenergia edendamiseks soodsamad tingimused ning tuua elektri

Loe edasi