Dokumendid

Koostamise ettepanek

Vabariigi Valitsuse 18.11.2021 toimunud kabinetinõupidamise protokolli nr 74 otsusega nr 21 kiideti heaks ettepanek koostada Energiamajanduse arengukava aastani 2035 mh järgmiste dokumentide alusel:

Arengukava koostamise ettepanek oli avatud kooskõlastusteks ja ettepanekuteks 2021. a augusti lõpuni Vabariigi Valitsuse Eelnõude Infosüsteemis .

ENMAK 2035 alusuuringute materjalid on leitavad:

Muud arvestatavad materjalid:

Eesti energiatuleviku Delphi uuring 2021