Soojusmajanduse planeerimine kohalikes omavalitsustes

 

Soojusmajanduse arengukavad Eesti kohalikes omavalitsustes

 

Eestis on 213 kohalikku omavalitsust (30 linna ja 183 valda). Neist 202-s jääb kaugkütte soojustarbimine alla 50 GWh/a. Uue kaugkütteseaduse eelnõu kohaselt peab KOV koostama võrgupiirkondades, kus soojuse tarbimine <50 GWh/a, soojusmajanduse arengukava. 2015. a. augustikuu seisuga oli soojusmajanduse (energiamajanduse) arengukava olemas 43-l omavalitsusüksusel, mõnel omavalitsusüksusel on energia- või soojusmajanduse arengukava valmimas 2015 a. jooksul. 147-l omavalitsusüksusel on energia- või soojusmajandus kajastatud üldarengukavas. 23-l omavalitsusüksusel pole energia- või soojusmajanduse arengukava valminud ning samuti puudub kajastatus üldarengukavas.

 

Soojusmajanduse arengukava raames teostatud võrgupiirkonna analüüsis peab sisalduma kirjeldus, kas ja millisel viisil peab asjakohases võrgupiirkonnas jätkuma kaugkütte arendamine, või peab piirkonna arendamisel kasutama osaliselt või täielikult lokaalkütet. Kõnealused soojamajanduse arengukavad võivad olla koostatud ühe või mitme võrgupiirkonna kohta ning soojsumajanduse arengukava koostatakse vähemalt kümneks aastaks. 1

Soojusmajanduse arengukava valmib koostöös võrgupiirkonna soojusettevõtjaga ning selle koostamisel peab lähtuma erapooletust informatsioonist. Enne kohaliku omavalitsuse volikogu poolt arengukava kinnitamst kinnitab selle sisu tehnilise osa 8. taseme volitatud soojusenergeetikainsener või sellele vastavat taset oma isik. 2

Soojusmajanduse arengukava lahutamatuks osaks olev võrgupiirkonna arenguperspektiivide analüüs peab põhjalikult käsitlema järgevalt toodud teemasid 3:

  1. piirkonna iseloomustus, pikaajaline eesmärk, mille raames käsitletakse sotsiaalmajanduse, elamumajanduse, ettevõtluse arenguid ning soojusmajanduse juhtimist kohaliku omavalitsuse tasandil;
  2. katlamajade, kaugküttevõrkude ja soojussõlmede tehniline seisund ja iseloomulikud näitajad (soojuskoormuse suhe võrgu pikkusesse kW/m; tarbimise suhe võrgu pikkusesse kWh/m ning kaugküttevõrgu kadu %);
  3. soojustarbijad, sealhulgas tarbimise hetkeolukord ning perspektiivsed soojuskoormused;
  4. soojuse hind, tarbijate maksevõime;
  5. soojusvarustuse arengu võimalused, tehniline teostatavus senise soojusvarustuse skeemi säilimisel ning alternatiivsete soojusvarustuste lahenduste analüüs, kus tuleb tegeleda erinevate kütuste kasutamise võimalustega, kaugküttevõrgu arenguga (sealhulgas võrguosade asendamine lokaalküttega) ning kaugküttelt lokaalsele lahendusele üleminekuga;
  6. soojusvarustuse võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus;
  7. soovituslik tegevuskava.

Alljärgnevast tabelist on võimalik leida juba koostatud energiamajanduse arengukavasid Eesti kohalikes omavalitsustes. Mõningail juhtudel ei ole kohalikes omavalitsustes energiamajanduse arengukavasid koostatud ning energiamajandusega seonduv on kajastatud valla üldarengukavas.
Kõik omavalitsustes koostatud energia,- soojus,- ning üldarengukavad on toodud järgnevas tabelis.

Kohalik omavalitsus

Maakond

Energiamajanduse arengukava olemas (Jah/Ei)

Kas energiamajandus on omavalitsusüksuse arengukavas kajastatud (Jah/EI)

Arengudokumendi nimi

Aasta

Kaarma vald

Saare maakond

Ei

Jah

Kaarma valla arengukava 2011-2018

2011

Lümanda vald

Saare maakond

Ei

Jah

Lümanda valla arengukava. Strateegia aastani 2020

2008

Kohtla-Järve linn

Ida-Viru maakond

Ei

Jah

Kohtla-Järve linna arengukava 2007-2018

2014

Viljandi linn

Viljandi maakond

Ei

Jah

Viljandi linna arengukava 2013-2020

2014

Maardu linn

Harju maakond

Ei

Jah

Maardu linna arengukava 2014-2025

2014

Rakvere linn

Lääne-Viru maakond

Ei

Jah

Rakvere linna arengukava aastateks 2012-2030

2012

Harku vald

Harju maakond

Ei

Jah

Harku valla arengukava aastani 2037

2011

Sillamäe linn

Ida-Viru maakond

Ei

Jah

Sillamäe linna arengukava 2014-2020

2014

Kuressaare linn

Saare maakond

Ei

Jah

Kuressaare linna arengukava 2014-2020 (2030)

2014

Jõhvi vald

Ida-Viru maakond

Ei

Jah

Jõhvi valla arengukava 2007-2020

2011

Võru linn

Võru maakond

Ei

Jah

Võru linna arengukava aastani 2027

2007

Saue vald

Harju maakond

Ei

Jah

Saue valla arengukava

2014

Haapsalu linn

Lääne maakond

Ei

Jah

Haapsalu linna arengukava 2012-2020

2012

Saku vald

Harju maakond

Ei

Jah

Saku valla arengukava 2012-2025

2015

Keila linn

Harju maakond

Ei

Jah

Keila linna arengukava 2013-2025

2012

Viljandi vald

Viljandi maakond

Ei

Jah

Viljandi valla arengukava 2015-2018

2014

Põlva vald

Põlva maakond

Ei

Jah

Põlva valla arengukava 2014-2029

2014

Rapla vald

Rapla maakond

Ei

Jah

Rapla valla arengukava 2013-2025

2012

Paide linn

Järva maakond

Ei

Jah

Paide linna arengukava aastateks 2011-2020. Visioon aastani 2035

2011

Tartu vald

Tartu maakond

Ei

Jah

Valla arengukava:

Lisad:

2014/2006

Kose vald

Harju maakond

Ei

Jah

Kose valla arengukava 2015-2025

2014

Jõelähtme vald

Harju maakond

Ei

Jah

Jõelähtme valla arengukava 2014-2025

2014

Märjamaa vald

Rapla maakond

Ei

Jah

Märjamaa valla arengukava 2010-2025

2014

Anija vald

Harju maakond

Ei

Jah

Anija valla arengukava 2014-2024

2014

Saue linn

Harju maakond

Ei

Jah

Saue linna arengukava 2012-2022

2012

Jõgeva linn

Jõgeva maakond

Ei

Jah

Jõgeva linna arengukava aastani 2020

2014

Keila vald

Harju maakond

Ei

Jah

Keila valla arengukava 2015-2022

2015

Kiili vald

Harju maakond

Ei

Jah

Kiili valla arengukava 2015-2018

2014

Suure-Jaani vald

Viljandi maakond

Ei

Jah

Suure-Jaani valla arengukava 2012-2020

2014

Võru vald

Võru maakond

Ei

Jah

Võru valla arengukava aastateks 2014-2020

2014

Vinni vald

Lääne-Viru maakond

Ei

Jah

Vinni valla arengukava aastateks 2013-2022

2012

Raasiku vald

Harju maakond

Ei

Jah

Raasiku valla arengukava 2013-2024

2014

Luunja vald

Tartu maakond

Ei

Jah

Luunja valla arengukava 2015-2022

2015

Väike-Maarja vald

Lääne-Viru maakond

Ei

Jah

Väike-Maarja valla arengukava aastateks 2016-2019

2015

Hiiu vald

Hiiu maakond

Ei

Jah

Hiiu valla arengukava 2014-2023

2014

Jõgeva vald

Jõgeva maakond

Ei

Jah

Jõgeva valla arengukava 2014-2020

2014

Põltsamaa linn

Jõgeva maakond

Ei

Jah

Põltsamaa linna arengukava 2012-2033

2014

Paldiski linn

Harju maakond

Ei

Jah

Paldiski linna arengukava aastani 2025

2014

Nõo vald

Tartu maakond

Ei

Jah

Nõo valla arengukava 2037

2012

Lääne-Nigula vald

Lääne maakond

Ei

Jah

Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022

2014

Tamsalu vald

Lääne-Viru maakond

Ei

Jah

Tamsalu valla arengukava 2015-2021

2014

Põltsamaa vald

Jõgeva maakond

Ei

Jah

Põltsamaa valla arengukava aastani 2035

2013

Saarde vald

Pärnu maakond

Ei

Jah

Saarde valla arengukava aastani 2028

2011

Paikuse vald

Pärnu maakond

Ei

Jah

Paikuse valla arengukava 2015-2024

2014

Antsla vald

Võru maakond

Ei

Jah

Antsla valla arengukava 2015-2024

2015

Tarvastu vald

Viljandi maakond

Ei

Jah

Tarvastu valla arengukava 2012-2020

2011

Karksi vald

Viljandi maakond

Ei

Jah

Karksi valla arengukava 2015-2020

2014

Lüganuse vald

Ida-Viru maakond

Ei

Jah

Arengukava:

Lisad:

2014

Halinga vald

Pärnu maakond

Ei

Jah

Halinga valla arengukava 2018 (2026)

2014

Rõngu vald

Tartu maakond

Ei

Jah

Rõngu valla arengukava 2007-2020

2007

Tõrva linn

Valga maakond

Ei

Ei

Tõrva linna arengukava 2014-2025

2014

Kambja vald

Tartu maakond

Ei

Jah

Kambja valla arengukava 2014-2021

2013

Narva-Jõesuu linn

Ida-Viru maakond

Jah

Jah

Arengukava:

Linna arengukava:

2002/2011

Vasalemma vald

Harju maakond

Ei

Jah

Vasalemma valla arengukava 2012-2021

2011

Vändra vald

Pärnu maakond

Ei

Jah

Vändra valla arengukava aastateks 2010-2020

2015

Tahkuranna vald

Pärnu maakond

Ei

Jah

Tahkuranna valla arengukava aastateks 2014-2018

2014

Häädemeeste vald

Pärnu maakond

Ei

Jah

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020

2014

Kernu vald

Harju maakond

Ei

Jah

Kernu valla arengukava aastateks 2014-2020

2014

Tori vald

Pärnu maakond

Ei

Jah

Tori valla arengukava 2014-2024

2013

Kanepi vald

Põlva maakond

Ei

Jah

Kanepi valla arengukava aastateks 2007-2018

2014

Puhja vald

Tartu maakond

Ei

Jah

Puhja valla arengukava 2015-2022

2015

Vändra vald (alev)

Pärnu maakond

Ei

Ei

Vändra alevi arengukava 2014-2018

2014

Tabivere vald

Jõgeva maakond

Ei

Jah

Tabivere valla arengukava aastateks 2005-2018

2010

Lihula vald

Lääne maakond

Ei

Jah

Lihula valla arengukava aastateks 2011-2020

2014

Toila vald

Ida-Viru maakond

Ei

Ei

Toila valla arengukava 2014-2020

2013

Koeru vald

Järva maakond

Ei

Jah

Koeru valla arengukava 2013-2018

2014

Rakvere vald

Lääne-Viru maakond

Ei

Jah

Rakvere valla arengukava aastateks 2013-2032

2012

Abja vald

Viljandi maakond

Ei

Jah

Abja valla arengukava 2009-2018

2014

Haaslava vald

Tartu maakond

Ei

Jah

Haaslava valla arengukava 2015-2020

2015

Torma vald

Jõgeva maakond

Ei

Jah

Torma valla arengukava 2015-2023

2014

Vara vald

Tartu maakond

Ei

Jah

Vara valla arengukava 2011-2020

2010

Käina vald

Hiiu maakond

Ei

Jah

Käina valla arengukava 2014-2020

2014

Helme vald

Valga maakond

Ei

Jah

Helme valla arengukava 2010-2025

2014

Leisi vald

Saare maakond

Ei

Jah

Leisi valla arengukava 2011-2020

2010

Sõmerpalu vald

Võru maakond

Ei

Jah

Sõmerpalu valla arengukava 2006-2018

2014

Orissaare vald

Saare maakond

Ei

Jah

Orissaare valla arengukava 2009-2020

2012

Vihula vald

Lääne-Viru maakond

Ei

Jah

Vihula valla arengukava aastani 2025

2004

Mäksa vald

Tartu maakond

Ei

Ei

Mäksa valla arengukava 2014-2026

2014

Lasva vald

Võru maakond

Ei

Jah

Lasva valla arengukava 2011-2022+

2011

Tõlliste vald

Valga maakond

Ei

Jah

Tõlliste valla arengukava aastani 2020

2012

Padise vald

Harju maakond

Ei

Jah

Padise valla arengukava 2013-2025

2013

Rakke vald

Lääne-Viru maakond

Ei

Jah

Rakke valla arengukava aastateks 2014-2025

2013

Muhu vald

Saare maakond

Ei

Jah

Muhu valla arengukava 2014-2020

2013

Paide vald

Järva maakond

Ei

Jah

Paide valla arengukava 2013-2020

2014

Raikküla vald

Rapla maakond

Ei

Jah

Raikküla valla arengukava aastani 2020

2011

Puka vald

Valga maakond

Ei

Jah

Puka valla arengukava aastateks 2003-2019

2013

Mäetaguse vald

Ida-Viru maakond

Ei

Jah

Mäetaguse valla arengukava 2014-2020

2014

Järva-Jaani vald

Järva maakond

Ei

Jah

Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2009-2015

2008

Juuru vald

Rapla maakond

Ei

Ei

Juuru valla arengukava 2015-2025

2015

Laekvere vald

Lääne-Viru maakond

Ei

Jah

Laekvere valla arengukava aastateks 2013-2020

2012

Kohtla vald

Ida-Viru maakond

Ei

Ei

Kohtla valla arengukava 2014-2024

2013

Pühalepa vald

Hiiu maakond

Ei

Jah

Pühalepa valla arengukava 2011-2020

2011

Halliste vald

Viljandi maakond

Ei

Ei

Halliste valla arengukava 2008-2018

2007

Puurmani vald

Jõgeva maakond

Ei

Jah

Puurmani valla arengukava 2014-2025

2014

Valgjärve vald

Põlva maakond

Ei

Jah

Valgjärve valla arengukava 2014-2023

2014

Mooste vald

Põlva maakond

Ei

Ei

Mooste valla arengukava aastateks 2014-2021

2014

Konguta vald

Tartu maakond

Ei

Jah

Konguta valla arengukava 2014-2020

2014

Pihtla vald

Saare maakond

Ei

Jah

Pihtla valla arengukava 2015-2020

2014

Hanila vald

Lääne maakond

Ei

Jah

Hanila valla arengukava 2014-2025

2014

Veriora vald

Põlva maakond

Ei

Jah

Veriora valla arengukava 2015-2020

2014

Kolga-Jaani vald

Viljandi maakond

Ei

Jah

Kolga-Jaani valla arengukava 2011-2018

2014

Võhma linn

Viljandi maakond

Ei

Jah

Võhma linna arengukava aastateks 2015-2025

2014

Väätsa vald

Järva maakond

Ei

Jah

Väätsa valla arengukava 2010-2023

2014

Avinurme vald

Ida-Viru maakond

Ei

Jah

Avinurme valla arengukava 2013-2022

2012

Tõstamaa vald

Pärnu maakond

Ei

Jah

Tõstamaa valla arengukava kuni aastani 2023

2015

Kaiu vald

Rapla maakond

Ei

Jah

Kaiu valla arengukava 2012-2018

2014

Are vald

Pärnu maakond

Ei

Jah

Are valla arengukava 2014-2024

2014

Laheda vald

Põlva maakond

Ei

Ei

Laheda valla arengukava 2014-2025

2013

Valjala vald

Saare maakond

Ei

Jah

Valjala valla arengukava 2012-2020

2012

Vigala vald

Rapla maakond

Ei

Ei

Vigala valla arengukava 2015-2020 arenguvisiooniga aastani 2025

2014

Iisaku vald

Ida-Viru maakond

Ei

Jah

Iisaku valla arengukava aastateks 2014-2025

2014

Värska vald

Põlva maakond

Ei

Jah

Värska valla arengukava 2014-2024

2014

Kasepää vald

Jõgeva maakond

Ei

Jah

Kasepää valla arengukava

2008

Pajusi vald

Jõgeva maakond

Ei

Ei

Pajusi valla arengukava aastani 2031

2014

Võnnu vald

Tartu maakond

Ei

Jah

Võnnu valla arengukava aastateks 2012-2022

2013

Saare vald

Jõgeva maakond

Ei

Jah

Saare valla arengukava 2013-2025

2012

Vastse-Kuuste vald

Põlva maakond

Ei

Jah

Vastse-Kuuste valla arengukava 2015-2024

2014

Urvaste vald

Võru maakond

Ei

Jah

Urvaste valla arengukava 2012-2022

2014

Albu vald

Järva maakond

Ei

Jah

Albu valla arengukava 2011-2018

2011

Kullamaa vald

Lääne maakond

Ei

Ei

Kullamaa valla arengukava aastani 2022

2012

Emmaste vald

Hiiu maakond

Ei

Jah

Emmaste valla arengukava 2004-2018

2014

Pala vald

Jõgeva maakond

Ei

Jah

Pala valla arengukava 2008-2019

2007

Salme vald

Saare maakond

Ei

Jah

Salme valla arengukava 2015-2018

2014

Varstu vald

Võru maakond

Ei

Jah

Varstu valla arengukava 2011-2030

2014

Kõo vald

Viljandi maakond

Ei

Ei

Kõo valla arengukava 2015-2025

2014

Koonga vald

Pärnu maakond

Ei

Jah

Koonga valla arengukava ja arengustrateegia aastani 2013

2007

Kõlleste vald

Põlva maakond

Ei

Jah

Kõlleste valla arengukava

2014

Kohtla-Nõmme vald

Ida-Viru maakond

Ei

Jah

Kohtla-Nõmme valla arengukava 2014-2020

2014

Roosna-Alliku vald

Järva maakond

Ei

Jah

Roosna-Alliku valla arengukava aastateks 2012-2020

2014

Ahja vald

Põlva maakond

Ei

Jah

Ahja valla arengukava 2014-2020

2014

Karula vald

Valga maakond

Ei

Jah

Karula valla arengukava 2012-2020

2012

Meremäe vald

Võru maakond

Ei

Jah

Meremäe valla arengukava 2014-2019

2014

Surju vald

Pärnu maakond

Ei

Jah

Surju valla arengukava aastateks 2011-2018

2015

Illuka vald

Ida-Viru maakond

Ei

Jah

Illuka valla arengukava 2015-2018

2014

Mikitamäe vald

Põlva maakond

Ei

Jah

Mikitamäe valla arengukava 2014-2019

2014

Koigi vald

Järva maakond

Ei

Jah

Koigi valla arengukava 2007-2017, arenguvisioon 2030

2007

Rägavere vald

Lääne-Viru maakond

Ei

Ei

Rägavere valla arengukava 2015-2020

2014

Kallaste linn

Tartu maakond

Jah

Jah

Arengukava:

Linna arengukava:

2003/2013

Hummuli vald

Valga maakond

Ei

Jah

Hummuli valla arengukava 2015-2020

2014

Mõniste vald

Võru maakond

Ei

Jah

Mõniste valla arengukava 2013-2019

2013

Pöide vald

Saare maakond

Ei

Ei

Pöide valla arengukava 2005-2021

2004

Mõisaküla linn

Viljandi maakond

Ei

Ei

Mõisaküla linna arengukava 2012-2018

2011

Sonda vald

Ida-Viru maakond

Ei

Jah

Sonda valla arengukava 2015-2025

2015

Varbla vald

Pärnu maakond

Ei

Jah

Varbla valla arengukava 2012-2022

2012

Laeva vald

Tartu maakond

Ei

Jah

Laeva valla arengukava 2012-2025

2011

Martna vald

Lääne maakond

Ei

Jah

Martna valla arengukava 2012-2022

2011

Tootsi vald

Pärnu maakond

Ei

Ei

Tootsi valla arengukava 2014-2020

2014

Taheva vald

Valga maakond

Ei

Jah

Taheva valla arengukava 2014-2023

2014

Põdrala vald

Valga maakond

Ei

Jah

Põdrala valla arengukava 2010-2025

2010

Aegviidu vald

Harju maakond

Ei

Jah

Aegviidu valla arengukava 2014-2018

2013

Noarootsi vald

Lääne maakond

Ei

Jah

Noarootsi valla arengukava aastateks 2013-2020

2012

Lohusuu vald

Ida-Viru maakond

Ei

Ei

Lohusuu valla arengukava 2007-2018

2010

Orava vald

Põlva maakond

Ei

Jah

Orava valla arengukava 2012-2020

2012

Peipsiääre vald

Tartu maakond

Ei

Ei

Peipsiääre valla arengukava 2013-2018

2013

Kihelkonna vald

Saare maakond

Ei

Jah

Kihelkonna valla arengukava aastateks 2015-2020

2014

Laimjala vald

Saare maakond

Ei

Ei

Laimjala valla arengukava 2014-2020

2014

Käru vald

Rapla maakond

Ei

Ei

Käru valla arengukava 2006-2019

2014

Mustjala vald

Saare maakond

Ei

Jah

Mustjala valla arengukava 2009-2020

2009

Meeksi vald

Tartu maakond

Ei

Jah

Meeksi valla arengukava aastateks 2013-2022

2012

Kihnu vald

Pärnu maakond

Ei

Jah

Kihnu valla arengukava 2012-2020

2015

Tudulinna vald

Ida-Viru maakond

Ei

Jah

Tudulinna valla arengukava 2004-2020

2013

Õru vald

Valga maakond

Ei

Jah

Õru valla arengukava 2011-2018

2011

Alajõe vald

Ida-Viru maakond

Ei

Jah

Alajõe valla arengukava 2015-2022

2014

Nõva vald

Lääne maakond

Ei

Jah

Nõva valla arengukava 2015-2021

2014

Torgu vald

Saare maakond

Ei

Ei

Torgu valla arengukava 2010-2020

2014

Vormsi vald

Lääne maakond

Ei

Jah

Vormsi valla arengukava 2011-2025

2011

Ruhnu vald

Saare maakond

Ei

Ei

Ruhnu valla arengukava 2015-2018

2014

Piirissaare vald

Tartu maakond

Ei

Jah

Piirissaare valla arengukava 2015-2020

2015

Sõmeru vald

Lääne-Viru maakond

Ei

Jah

Sõmeru valla arengukava aastateks 2012-2025

2012

Tähtvere vald

Tartu maakond

Ei

Jah

Tähtvere valla arengukava 2013-2025

2012

Kunda linn

Lääne-Viru maakond

Ei

Ei

Kunda linna arengukava 2013-2025

2013

Kärla vald

Saare maakond

Jah

Ei

Kärla valla energiamajanduse uuendatud arengukava

2013

Tallinn

Harju maakond

Jah

Ei

Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2011-2021

2011

Tartu linn

Tartu maakond

Jah

Ei

Tartu linna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2015-2020

2015

Narva linn

Ida-Viru maakond

Jah

Ei

Narva linna energiamajanduse arengukava 2009-2015

2009

Pärnu linn

Pärnu maakond

Jah

Jah

Arengukava:
Pärnu linna arengukava aastani 2025
Lisad:
* Pärnu kohalik agenda 21

2004/2011

Viimsi vald

Harju maakond

Jah

Ei

Viimsi valla energiamajanduse pikaajaline arengukava 2003-2017

2003

Rae vald

Harju maakond

Jah

Jah

Arengukava:

Valla arengukava:

2008/2011

Valga linn

Valga maakond

Jah

Jah

Arengukava:

Linna arengukava:

2000/2012

Türi vald

Järva maakond

Jah

Ei

Arengukava:

Lisad:

2006/1995

Ülenurme vald

Tartu maakond

Jah

Ei

Ülenurme valla soojusmajanduse arengukava 2015-2027

2015

Tapa vald

Lääne-Viru maakond

Jah

Jah

Arengukava:

Valla arengukava:

2014

Kohila vald

Rapla maakond

Jah

Ei

Kohila valla soojusmajanduse arengukava

2008

Kuusalu vald

Harju maakond

Jah

Ei

Kuusalu valla soojusmajanduse arengukava

2004

Elva linn

Tartu maakond

Jah

Ei

Elva linna soojamajanduse arengukava

2013

Audru vald

Pärnu maakond

Jah

Ei

2004/2003

Kiviõli linn

Ida-Viru maakond

Jah

Jah

Arengukava:

Lisad:

2008

Kadrina vald

Lääne-Viru maakond

Jah

Jah

Arengukava:

Lisad:

2005

Räpina vald

Põlva maakond

Jah

Ei

Räpina valla energiamajanduse arengukava

2009

Sauga vald

Pärnu maakond

Jah

Ei

Sauga aleviku soojamajanduse arengukava

2001

Kehtna vald

Rapla maakond

Jah

Ei

Kehtna valla Kehtna ja Kaerepere soojusmajanduse arengukava

2006

Sindi linn

Pärnu maakond

Jah

Ei

Arengukava:

  • Valmib 2015

Valla arengukava:

2011

Otepää vald

Valga maakond

Jah

Ei

Otepää valla soojamajanduse arengukava

2013

Ridala vald

Lääne maakond

Jah

Ei

Ridala valla energiamajanduse arengukava

2008

Loksa linn

Harju maakond

Jah

Ei

Loksa linna soojusmajnaduse arengukava aastateks 2015-2027

2014

Haljala vald

Lääne-Viru maakond

Jah

Ei

Haljala aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2013-2020

2013

Palamuse vald

Jõgeva maakond

Jah

Ei

Palamuse valla soojamajanduse arengukava

2009

Rõuge vald

Võru maakond

Jah

Jah

Arengukava:

Valla arengukava:

2013/2015

Ambla vald

Järva maakond

Jah

Ei

Ambla valla energia arengukava. Aravete aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015-2020

2015

Vastseliina vald

Võru maakond

Jah

Ei

Vastseliina valla energiamajanduse arengukava 2011-2021

2011

Aseri vald

Ida-Viru maakond

Jah

Ei

Aseri aleviku soojamajanduse arengukava

2008

Rannu vald

Tartu maakond

Jah

Ei

Rannu valla energiamajanduse arengukava

2011

Vaivara vald

Ida-Viru maakond

Jah

Jah

Arengukava:

Valla arengukava:

2013/2014

Mustvee linn

Jõgeva maakond

Jah

Ei

Mustvee linna energeetikaarengu strateegia

2012

Alatskivi vald

Tartu maakond

Jah

Ei

Alatskivi valla soojamajanduse arengukava

2002

Sangaste vald

Valga maakond

Jah

Jah

Arengukava:

Valla arengukava:

2004/2014

Palupera vald

Valga maakond

Jah

Jah

Arengukava:

Valla arengukava:

2005/2012

Järvakandi vald

Rapla maakond

Jah

Ei

2014/2006

Viru-Nigula vald

Lääne-Viru maakond

Jah

Jah

Arengukava:

Valla arengukava:

2009/2011

Haanja vald

Võru maakond

Jah

Ei

Haanja valla energiamajanduse arengukava

2004

Imavere vald

Järva maakond

Jah

Ei

Imavere valla energiamajanduse arengukava

2004

Kõpu vald

Viljandi maakond

Jah

Ei

Kõpu valla energiamajanduse arengukava

2015

Kareda vald

Järva maakond

Jah

Jah

Arengukava:

Valla arengukava:

2015/2014

Misso vald

Võru maakond

Jah

Jah

Arengukava:

Valla arengukava:

2015/2014

Nissi vald

Harju maakond

Koostamisel

Jah

Arengukava:

  • Arengukava koostamisel!

Valla arengukava:

2012

Viited

Täiendavat lugemist

Aasta

Kategooria

Pealkiri

2007

Käsiraamat

Energeetika planeerimine. Käsiraamat Eesti omavalitsustele. Teine väljaanne


  1. Eelnõude infosüsteem. Kaugkütteseaduse muutmise seadus. (23.09.2015)↩︎