Elektri hind lõpptarbijale

Artikkel Elektri hind lõpptarbijale kirjeldab elektri maksumust elektrienergia lõpptarbijale.

Senine elektrihind

Elektrihinna puhul on oluline eristada elektriarvel kajastuvat hinda ning elektrienergia maksumust 1.

Kui elektritootja jaoks on oluline elektrienergia ostu-müügihind, siis tarbija seisukohalt on huvipakkuvam elektri tarbimise eest makstav kogusumma ehk hind, mis kajastub elektriarvel.

Joonisel 1 on kujutatud elektri hinda lõpptarbijale Elektrilevi võrgupiirkonnas 2005. aastast, kui võrguteenuse kulusid hakati elektriarvel eristama2. Avatud turu tingimuste (2013) kirjeldamisel on kasutatud NPS Eesti hinnapiirkonna 2013. aasta I poolaasta keskmist börsihinda ning elektrimüüja marginaali 0,24 s/kWh (ilma KM-ta). Hinnakomponentide lõppmaksumusele on lisatud käibemaks (20 %).

Joonis 1. Elektri hind lõpptarbijale Elektrilevi võrgupiirkonnas 2005...20146,7

Elektrienergia hind

Elektrienergia hind kujuneb alates 01.01.2013 kõigi tarbijate jaoks vabaturul elektrienergia nõudluse ja pakkumise alusel Nord Pool Spot elektribörsil. Elektrienergia hind tarbijale kujuneb sealjuures börsihinna ning elektrimüüja kasumimarginaali koosmõjus.

Elektri jooksva tunni hinda on võimalik näha https://dashboard.elering.ee/et

NordPool järgmise päeva turu hinnad https://dashboard.elering.ee/et/nps/price

Elektriarve

Elektrienergia hind on vaid üks komponent elektri tarbijani toimetamise teenuse kogumaksumusest. Elektriarve kujuneb järgmiste komponentide koosmõjul:

Joonisel 2 on kujutatud elektriarve peamisi hinnakomponente Elektrilevi ning Eesti Energia klientidele alates 2005. aastast. Avatud turu tingimuste kirjeldamisel on kasutatud 2013. aasta NPS Eesti hinnapiirkonna keskmist börsihinda (I poolaastal) ning elektrimüüja marginaali 0,24 s/kWh (ilma KM-ta). Joonis ei kajasta kõiki võrgutasude muutuseid 4.

Joonis 2. Näide elektri hinnakomponentide maksumusest lõpptarbijale Elektrilevi võrgupiirkonnas 2005...20149,10

Elektrihind tulevikus

Seotud artiklid: Elektrienergia hind; Energia hinna prognoosi alused; Elektritootmise ENMAK stsenaariumid'

Joonisel 3 kajastatud hinnagraafik on koostatud, kasutades järgmisi metoodikaid:

  • Elektrienergia hind ning võrguteenus muutuvad seoses tarbijahinnaindeksi (THI) kasvuprognoosiga.
  • Elektrienergia hind modelleeriti lineaarprogrammeerimisel põhineva elektrituru optimeerimismudeliga Balmorel, mis arvestab lisaks Eestis tootmisvõimsustesse tehtavate majanduslikult tasuvate investeeringutega veel ka investeeringutega meid ümbritsevate ning mõjutavate riikide elektrisüsteemidesse5. Võrguteenus muutub seoses SKP deflaatori muutumisega.

Joonis 3. Elektrihinna prognoos (11.03.2015) (elektrienergia komponendile lisandub elektrimüüjate marginaal)11,12

Täiendavat lugemist

Aasta

Kategooria

Pealkiri

2014

Ettekanne

Elektri grupiostu head ja vead

2014

Raport

Subsidies and costs of EU energy. An interim report

2014

Raport

Subsidies and costs of EU energy. Lisa 1-3

2014

Raport

Subsidies and costs of EU Energy. Lisa 4-5

2014

Ettekanne

Euroopa energiapoliitika valikud. Kas Euroopal on üldse valikut

2014

Ettekanne

Eesti uus energiapoliitika. Konkurentsivõimeline taastuvenergia Eestis

2014

Ettekanne

Eesti energiapoliitika mõju riigi konkurentsivõimele

2014

Ettekanne

Eesti põlevkivienergeetika tulevik

2014

Ettekanne

Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030

2014

Lõpparuanne

Perioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate finantsinstrumentide eelhindamine

2012

Aruanne

Rohetöökohtade potentsiaal Eestis

2015

Uuring

Current and Future Cost of Photovoltaics

-

Veebilehekülg

Elektrihind.ee - elektrienergia müügipakettide võrdlusportaal

-

Veebilehekülg

Energiaturg.ee - elektrienergia müügipakettide võrdlusportaal

2015

Aruanne

Aruanne Elering AS-i investeeringute mõjust ettevõtte võrgutasudele

Viited


  1. Eesti elektrituru täielik avanemine (Elering AS, 2013).↩︎
  2. Elektritootmise ENMAK stsenaariumid.↩︎
  3. Elektrilevi AS. Võrguteenuse hind. (15.11.2015).↩︎
  4. Nord Pool Spot AS Elspot prices. (15.11.2015)↩︎
  5. Elektrilevi AS. Võrguteenuse hind. (15.11.2015).↩︎