Kohtumised

20. novembril 2023 ENMAK 2035 esimese tööversiooni tutvustus

Olete oodatud osalema Rahvusvahelise energiaagentuuri (IEA) poolt koostatud Eesti energia- ja kliimapoliitika ülevaate ja Eesti Energiamajanduse arengukava aastani 2035 esimese tööversiooni tutvustusel ja arutelul 20. novembril algusega kl 11 ministeeriumide ühishoones Tallinnas, Suur-Ameerika 1.

Päevakava:

10.30 - 11:00 registreerimine ja kohv/tee

11:00 – 12:00 Eesti energeetika- ja kliimaülevaate esitlemine - kliimaminister Kristen Michal, IEA asepeadirektor Mary Bowers Warrick  ja energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar

12:00 - 13:00 arutelupaneel Eesti energeetika valdkonna olulisemate arengusuundade teemadel

13:00 - 14:00 töölõuna

14:00 - 16:00 Eesti Energiamajanduse arengukava aastani 2035 (ENMAK 2035) esimese tööversiooni tutvustamine ja arutelu

Palun registreerige üritusele alloleva lingi kaudu link 

8. märtsil 2023 ENMAK 2035 kaasamisseminar

2022. aasta septembrist kuni jaanuari lõpuni 2023 toimsid energiamajanduse arengukava (ENMAK) aastani 2035 koostamist ettevalmistavate töörühmade kohtumised, mille tulemusena koostati ENMAK 2035 eesmärkide, mõõdikute ja poliitikainstrumentide ettepanekud. Kaasamisseminaril tutvustati ENMAK 2035 töörühmades arutatud poliitikainstrumentide ettepanekute aruannet, aruanded on leitavad ENMAK töörühmade töödokumendid | Energiatalgud.  

Seminari ettekanne ja protokoll

Seminar toimus kahes osas:

1) veebiseminar kell 10-12.30 (Zoom LINKning

2) füüsiline kohtumine kell 14-17 

Asukoht: Suur-Ameerika 1, Tallinn, ministeeriumide ühishoone saal Kask/Kõiv. ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT KAASA!. 

 

Palume registreerida hiljemalt 3.märtsiks oma osalemise formaat  SIIN.

Kõikidele registreerunutele edastatakse kalendrikutse.

Kaasamisseminari päevakava:

Veebiseminar

 10.00 - 10.10 Sissejuhatus

 10.10 - 11.00 Ülevaade ENMAK 2035 protsessist ja tulemustest

 11.00 - 12.00 Arutelu gruppides

 12.00 - 12.30 Kokkuvõtted

Füüsiline kohtumine:

14.00 - 14.10 Sissejuhatus

14.10 - 15.00 Ülevaade ENMAK 2035 protsessist ja tulemustest

15.00 - 16.00 Arutelu väiksemates gruppides

16.00 - 17.00 Kokkuvõtted

Lisainfo ragne.vaarik@civitta.com

22. novembril 2022 kl 14-17 ENMAK 2035 kaasamisseminar

Energiamajanduse arengukava (ENMAK) aastani 2035 koostamist ettevalmistavate töörühmade avakohtumine toimus 16. juunil 2022. 22.novembril kell 14-17 toimuval ENMAK 2035 kaasamisseminaril soovime ühiselt arutada töörühmade esimesi tulemusi: probleemseid teemasid, teekaartide valikut, eesmärke ja mõõdikuid.

Seminari ettekanne ja protokoll

Kaasamisseminari päevakava:

13.30 - 14.00 Kogunemine Tamme saali

14.00 - 14.15 Sissejuhatus

14.15 - 15.00 Töörühmade aruannete tutvustus

15.00 - 15.30 Küsitlus ning arutelu

15.30 - 15.45 PAUS

15.45 - 16.15 Paneeldiskussioon - Ivo Krustok (Rohepöörde tegevuskava), Tõnis Vare (Eesti Elektritööstuse Liit), Siim Umbleja (Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing), Mihkel Annus (Taastuvenergia Koda)

16.15 - 16.50 Arutelu töörühmades

16.50 - 17.00 Edasised sammud ja seminari lõpetamine

Seminaril on võimalik osaleda nii füüsilisel kohtumisel (Suur-Ameerika 1, Tallinn, ministeeriumide ühishoone Tamme saal, ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT KAASA!) kui ka veebis (https://us06web.zoom.us/j/82438150288). Palume registreerida hiljemalt 18.novembriks oma osalemise formaat  SIIN. Kõikidele registreerunutele edastatakse kalendrikutse.

Kaasamisseminaril tutvustamisele tulevad aruanded töörühmade kavandamise ning eesmärkide ja mõõdikute ettepaneku kohta tehakse kättesaadavaks kaks nädalat enne seminari aadressil ENMAK töörühmade töödokumendid | Energiatalgud.

Lisainfo ragne.vaarik@civitta.com

 

Aprillist oktoobrini 2022 töötubade programm "Kliimamuutus ja energiajuhtimine kohalikus omavalitsuses"

  Aprillis ja mais toimub kohalike omavalitsuste ja kogukondade esindajatele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu ühishankena korraldatud töötubade programm "Kliimamuutus ja energiajuhtimine kohalikus omavalitsuses":

  I töötuba 12. aprillil veebikohtumisena - riiklikud tegevused kliima- ja energiapoliitika elluviimisel

  image-20220412085813-1

  II töötuba 5. mail Tartus - kohaliku omavalitsuse energia- ja kliimakava, seonduvad kliima teemad

  III töötuba 24. mail Pärnus - energeetika päev

  Venekeelne töötuba 26. mail, kutse ja päevakava, veebis

  14. septembril Tartus  -energiajuhtimise praktikum, registreerumine alanud!

  Lõpuseminar 20. oktoobril Tallinnas.

  Töötoad viivad läbi Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tartu regiooni Energiaagentuur ja Tallinna Tehnikaülikool. Täpsem info ja registreerimine Keskkonnainvesteeringute Keskuse portaalis.

  Töötubade tulemused on sisendiks ENMAK 2035 koostamisele.

  ENMAK 2035 töörühmade moodustamine

  ENMAK 2035 töörühmade kavandamiseks palume näidata üles oma soovi osaleda ENMAK 2035 töörühmades:

  Töörühmades osalemise sooviavaldus

  Küsimuste korral palun pöörduge irje.moldre@mkm.ee

  11.05.2022 Transitioning to a climate neutral electricity generation in Estonia - final webinar

  Summary of key results

  Kliimaneutraalse uuringu tegevuskavade sisu tutvustus

  22. veebruaril tutvustasime ja arutasime huvilistega kliimaneutraalse elektritootmise uuringu raames koostatavate teekaartide tegevuskavade sisu. Uuringu materjalid on sisendiks ENMAK 2035 eelnõu koostamist ettevalmistavate töörühmade tööle. Uuringu käigus valminud ja valmivad materjalid on leitavad menüüs nupu "Uuringud" all.

  ENMAK 2035 koostamise protsessi arutelu

  14. detsembril 2021 kell 14:00-17:00 toimus veebikohtumine ENMAK 2035 koostamise protsessi kavandamiseks.

  Päevakava:

  14.00-15.00       ENMAK 2035 koostamise ettepaneku põhisisu

                              ENMAK 2035 alusuuringute ülevaade

  15.00-16.00       ENMAK 2035 protsessi ettepanek

  Arutelu veebiruumides

  16.00-17.00       Arutelu kokkuvõtted

  Kokkulepped edasiseks

  ENMAK 2035 koostamise ettepaneku kohtumised

  5. oktoobril 2021 kell 14:00 - 17:00 toimus veebikohtumine „ENMAK 2035 koostamise ettepanek“, mille raames arutati ENMAK 2035 koostamise ettepanekule laekunud mõtteid ning kommentaare ja anti ülevaade edasistest tegevustest. Küsimuste ja lisainfo puhul palun pöörduge irje.moldre@mkm.ee

  Päevakava:

  • Strateegia Eesti 2035 eesmärgid ja ootused arengukavale / Riigikantselei
  • Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 ja põlevkivi kasutamise riikliku arengukava muudatused / Keskkonnaministeerium
  • ENMAK 2035 koostamise ettepaneku täiendamisest ja edasistest tegevustest / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  • Arutelu

  DOKUMENDID:

  ETTEKANDED:

  14. juunil 2021 kell 15:00 - 17:00 toimus veebitöötuba „Energiamajandus aastal 2035“.

  Ürituse materjalid: