Fookusteema

Kliimaneutraalsus

Täna räägime energiamajanduses dekarboniseerimisest, süsinikneutraalsusest ja kliimaneutraalsusest, mille puhul lühidalt dekarboniseerimine keskendub eelkõige süsiniku heite ja -sisalduse vähendamisele, süsinikneutraalsus saavutatakse süsiniku heite nullimisega ja kliimaneutraalsus tähendab olukorda, kus kõigi kasvuhoonegaaside ja muude kliimasoojenemise põhjustajate mõju kliimale on kõrvaldatud.
Loe edasi

Küsitlus

joonis

Energiatalgute tutvustus

Toimiv ja kaasaegne energiavarustus võimaldab ja tagab meile mugava, tervisliku ja sotsiaalse eluviisi. Hea elukvaliteedi ja keskkonna nimel peavad seejuures tegutsema kõik energiamajanduse osalised, nii tehnoloogia arendajad, teadurid, õppurid, energiatootjad, võrguhaldajad, riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajad, kui kõik energiatarbijad (nii äri- kui kodutarbijad). Seetõttu ootame kõiki energiamajanduse osalisi ja energeetikahuvilisi kasutama käesoleva veebilehe sisu oma igapäevaste toimetamiste ja tegemiste kõrval mõtestatud ja teadmiste-põhiseks tulevikukindla energia loomeks.

Energiatalgute kontseptsioon on toimida energeetikasektorit ja sellega seotud teisi sektoreid hõlmava ja ühendava, perioodiliselt uueneva energeetikaalaste teadmiste kogumina – võiks isegi öelda Eesti energeetilise ajuna talletades, protsessides ja sünteesidest uut teadmist. Energiatalgud loodi 2014. aastal Eesti Arengufondi poolt eelkõige koostööveebina Eesti energiamajanduse arengukava koostamiseks. Õige pea laienes see energiamajanduse tulevikustsenaariumide välja töötamisega seotud infovahetuse platvormist energiavarustuse teemasid süsteemselt ja põhjalikult käsitlevaks teadmiste-laoks. Koostööveebi uuendamise ja haldamise on võtnud ette Kliimaministeeriumi energeetika osakond. Energeetika osakonna põhiülesandeks on kütuse- ja energiamajanduse efektiivsusele, konkurentsivõimelisusele ja keskkonnasäästlikkusele suunatud riigi arengukavade väljatöötamisel osalemine ja nende elluviimise tagamine, vedelkütusevaru moodustamise ja haldamise korraldamine ning energeetika valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine. Oleme 2021. aasta alguses Eesti Arengufondi loodud koostööveebi viinud uude veebikeskkonda ja automatiseerinud osad veebis olevaid joonised. Järgmisena võtame ette veebis olevate artiklite sisu uuendamise, milleks palume siinkohal kõigi huviliste tagasisidet. Seetõttu ootame veebikülastajate arvamusi, täiendusettepanekuid ja tähelepanekuid e-aadressile info@energiatalgud.ee

Energiatalgute Youtube'i kanal.

image-20221214165410-1

Energiamajanduse uudised RSS link:

RSS 

Energiamajanduse uudised