Amortisatsioonikulud

Amortisatsioonikulud peegeldavad varast saadava majandusliku kasu jagunemist vara kasuliku eluea jooksul. Amortisatsioonikuludena käsitletakse kulusid, mis on vajalikud põhivahendite asendamiseks ja remondiks.

Raamatupidamislikult kirjeldatakse amortisatsioonikulusid amortisatsiooninormi abil.

Allikas:
Kinnisvaraekspert OÜ. Kulunorm. Rahandusministeerium, Tallinn 2011. (12.11.2013). Kategooria:Mõisted