Biodiislikütus

== Arengukava käsitluses == Taimsetest või loomsetest õlidest toodetud diislikütuse kvaliteediga metüülester.

Allikas: Arengukava. Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava 2007-2013


== Direktiivi käsitluses == Taimsetest või loomsetest õlidest toodetud, diislikütuse omadustega metüülester, mis on ette nähtud kasutamiseks biokütusena.

Allikas: EL taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ


== Määruse käsitluses == Taimsetest või loomsetest õlidest toodetud diislikütuse omadustega metüülester.

Allikas: Vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded ning biokütuste säästlikkuse kriteeriumid ja nende tõendamise kord

Kategooria:Mõisted