Biolagunevad jäätmed

Biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed, nagu toidujäätmed, paber ja papp.

Allikas:
Riigi Teataja. Jäätmeseadus. (14.08.2013).
Kategooria:Mõisted