Biometaan

== Määruse käsitluses == Orgaanilistest allikatest saadud taastuv looduslik gaas, mis on algselt biogaas, kuid mida seejärel puhastatakse biogaasi biometaaniks muundamise protsessis, mille käigus eemaldatakse biogaasis sisalduvad lisandid, nagu süsinikdioksiid, siloksaanid ja vesiniksulfiidid (H2S).

Allikas: määrus (EL) nr 168/2013


== Uuringu käsitluses == Tehniliselt puhastatud biogaas, sisaldab 96-99% metaani (CH4). Biometaan on sel juhul kasutatav kõikjal, kus praegu kasutatakse maagaasi, sh on ta kasutatav surugaasiautodes ilma piiranguteta nii puhtal kujul kui segus maagaasiga. Autonoomses biometaani tanklas võib metaani sisaldus biometaanis olla ka väiksem kui 98% (±1%), aga peab vastama surugaasiautode tootjate poolt kehtestatud normidele. Metaani sisaldus peab olema 98% (±1%) juhul, kui toodetav biometaan sisestatakse AS-i Eesti Gaas maagaasivõrku. Metaani sisaldus sõltub Eesti Gaasi (ametkondlikust) regulatsioonist.

Allikas: Metaankütuste kasutamine Eesti transpordis


Biogaasist maagaasi kvaliteedini puhastatud gaas, mille metaanisisaldus on 95-98%, kasutatakse mootorikütuseks.

Allikas: Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050

Kategooria:Mõisted