Biometanool

== Määruse ja direktiivi käsitluses == Biomassist toodetud metanool, mida kasutatakse biokütusena.

Allikas: vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded...

Biomassist toodetud metanool, mis on ette nähtud kasutamiseks biokütusena.

Allikas: EL taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ


== Arengukava käsitluses == Biomassist toodetud metanool.

Allikas: biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava 2007-2013

Kategooria:Mõisted