Edastamine

== Seaduse käsitluses == Elektrienergia transport võrgus.

Allikas: elektrituruseadus


== Direktiivi käsitluses == Elektrienergia transport vastastikku seotud ülikõrgepinge- ja kõrgepingevõrkudes, mille eesmärk on edastada see lõpptarbijatele või jaotajatele, kuid mitte tarnimine.

Allikas: EL elektrienergia siseturu direktiiv 2009/72/EÜ

Kategooria:Mõisted